Mine områder
Hjelp

Kontotyper

13-09-2017 16:19 (Sist oppdatert 20-10-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1620 Visninger

I eAccounting Payroll dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto. Mange lønnsarter kan ha den samme kontoen (f.eks fastlønn, timelønn, overtid osv.) og i stedet for å knytte den samme kontoen til alle disse lønnsartene, kan man knytte kontoen til en kontotype som er felles for alle disse lønnsartene. Dette vil kunne gjøre det enklere å vedlikeholde kontoregisteret siden man kan endre konto kun på kontotypen. Oppdatering av lønnsartene som er knyttet mot den aktuelle kontotypen skjer da automatisk.

 

Figuren under illustrerer knytningen mellom lønnsarter, konto og kontotype.

 tabell.JPG

Employees - Innstillinger - Kontotyper

Alle kontotyper må knyttes mot korrekt konto før første lønnskjøring, for å sikre at alle transaksjoner blir kontert mot korrekt konto i regnskapet. Et sett med standard kontotyper ligger allerede inne i systemet. Har du valgt standard kontoplan vil også kontoene automatisk bli knyttet til en kontotype:

Kontotyper.png

 

 For å koble kontotypen mot korrekt konto, kan du klikke på den enkelte kontotypen. 

2.jpg

 Klikk på Endre for å endre innstillingene på kontotypen.

Endre-knapp.jpg

4.jpg

 

Du kan endre navnet på kontotypen dersom du ønsker.

Konto: Velg konto fra hovedbokskontoene som tidligere er lagt inn under Employees / Innstillinger / Kontoer eller som ligger i standard kontoplan.

Sett sluttdato: Legg inn sluttdato på kontotypen dersom den ikke skal benyttes lenger.

Endringer gjelder fra: Legg inn datoen som de nye innstillingene på kontotypen gjelder fra.

MERK! Dersom du setter endringsdato tilbake i tid, før siste lønnskjøring ble godkjent, vil dette medføre re-kalkulering av transaksjoner på regnskapsrapporten for neste lønnskjøring.

Dersom du benytter knappen «Slett denne versjonen» vil kontotypen stilles tilbake til tidligere versjon, og medføre re-kalkulering av transaksjoner på regnskapsrapporten for neste lønnskjøring. 

Etter lagring kan du enkelt se hvilken konto som er knyttet mot den enkelte kontotypen i oversiktsbildet: 

Kontotyper, oversikt.png


NB!
 Dette er bare et eksempel. Her må det knyttes til kontoene som er gjeldende for bedriften.


MERK! 
Vi anbefaler at alle kontotyper er knyttet til en hovedbokskonto selv om de ikke er i bruk, i tilfelle du begynner å bruke kontotypen på et senere tidspunkt. Konsekvensen ved at det ikke er konto på en kontotype er at regnskapsbilaget blir ufullstendig dersom du bruker en lønnsart som er knyttet mot denne kontotypen.

 

Dersom du benytter standard kontoplan og dermed også knytning mot kontotyper, bør du se over forslaget slik at det stemmer ut i fra deres bedrift.

 

OBS! Kontotypene 32410, 32420 og 32430 (Reisekostander, ikke oppgavepliktig med forskjellige mva-satser) ligger uten konto selv om du har valgt standard kontoplan. Disse må derfor kobles mot en konto manuelt. Hvis konto er tom vil beløpene havne på konto for øreavrunding. les mer her.

 

Relaterte brukertips

Hvordan aktivere og bruke integrasjon mellom Visma eAccounting og Payroll 

Bidragsytere