Mine områder
Hjelp

Korrigere forsikringer ved årets slutt

09-12-2019 14:52 (Sist oppdatert 30-12-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1576 Visninger

Mange bedrifter mottar ved årets slutt en oversikt over hva hver enkelt ansatt skal innberettes for i forsikringer for det aktuelle året. Dette kan medføre at man må endre allerede innberettede beløp.

 

Merk! Siden summen for en lønnsbeskrivelse ikke kan være negativ for en måned, må du gjøre korreksjonen for flere/alle måneder for å unngå dette. Jfr. brukertipset her.

 

Mange firmaer har registrert fordel forsikringer inn som en fast transaksjon. Når du i desember får oversikten over fordelen kan du stå over 3 alternativer.

  1. Fordelsbeløpet gjennom året er nesten korrekt, trenger kun en mindre justering. Og samme fordelsbeløpet skal benyttes også for neste år.
  2. Fordelsbeløpet gjennom året er feil. I tillegg skal du registrere et nytt beløp for neste år. 
  3. Forsikringer har ikke blitt fordelsbeskattet løpende gjennom året, så du skal registrere hele fordelen i desember.

 

 

Skal du endre beløpet for flere ansatte anbefaler vi at du bruker rutinen Masseoppdateringer i Employees. Alternativt kan du legge inn endringen på aktuelle ansatte under Transaksjoner | Variable.  Er den ansatte innberettet med for høyt beløp, registrerer du beløpet med minus (-) foran.

Screenshot_69.png

  1. I alternativ 1 gjør du som beskrevet over. Registrer fordelsbeløpet i desember på lønnsarten 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig) . Husk å ta hensyn til det faste fordelsbeløpet som også blir med  i desember kjøringen.
  2. I alternativ 2 avslutter du eksisterende faste transaksjon. Bruk dato 30.november eventuelt 31. desember. Hvis fordelsbeløpet skal korrigeres, følger du fremgangsmåten i alternativ 1. Registrer så en ny fast transaksjon med startdato 1.januar og det nye fordelsbeløpet for skal brukes neste år.
  3. I alternativ 3. registrerer du hele fordelsbeløpet på lønnsart 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig)  pr. ansatt. Her er det mest effektivt å benytte masseoppdateringer

 

MERK! Vi anbefaler at du gjør endringene før du kjører lønnen for desember. Hvis du gjør endringene etter at lønn for desember er kjørt, i en ekstra kjøring, vil Payroll beregne skatten for hele måneden på nytt.

 


Relaterte brukertips

Opprette ekstrakjøring

Masseregistrere transaksjoner

Endre / avslutte en fast transaksjon

 

Bidragsytere