cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Lønnsarter i Lønn i Visma eAccounting

25-08-2016 24:03 (Updated 14-10-2020)
  • 3 Replies
  • 1 kudos
  • 13815 Views

Lurer du for eksempel på om en lønnsart inngår i grunnlag for arbeidsgiveravgift, eller hvilken konto den bokføres på i regnskapet? Denne artikkelen gir en oversikt. Nederst vises også info om hvordan arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og feriepenger bokføres (som standard).

Oversikten under viser
  • Lønnsartene i programmet
  • Hvilken A-meldingskode som blir benyttet ved innrapportering
  • Om inntekten inngår i grunnlag for arbeidsgiveravgift
  • Om inntekten inngår i trekkgrunnlag
  • Om inntekten inngår i feriepengegrunnlaget
  • Hvilke kontoer i regnskapet lønnsartene blir bokført på (som standard).   

Last ned tabellen i pdf eller csv nedenfor

 
Comments
CONTRIBUTOR *
by Knut E Andersen

Formatet på denne oversikten er helt uleselig - hvilketverktøy kan man bruke for overhodet å se noe som helst

by Henrik Horn

Hei Knut!


Dette er .PDF format. Selve PDF forhåndsvisningen i Community løsningen gir ikke den beste opplevelsen. Helt enig der, men åpner du den opp og klikker last ned ikonet i grønt nederst til høyre kan du laste den ned til din maskin og åpne den i din foretrukne PDF leser.

 

Vennlig Hilsen
Henrik Horn
Product Manager - Visma Mamut AS

CONTRIBUTOR *
by Egil Opsahl

Men det må da gå an å lage et ark med normal tegnstørrelse. Her er prioritet gitt til brede marger og stor linjeavstand.

Elendig lesbarhet uansett hvordan man gjør det.

Featured Article