Mine områder
Hjelp

Lønnskjøring

02-10-2018 13:35 (Sist oppdatert 04-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1460 Visninger

For å gjennomføre en lønnskjøring i Payroll går du til Payroll - Lønnskjøringer - Pågående lønnskjøringer og trykker et vilkårlig sted på «headingen», eller på den blå pilen.
lønnskjøring_01.PNG

 

En lønnskjøring er delt inn i fem steg: Skattekort, Kontroller lønnsslipper, Detaljer, Betaling og rapportering og Sammendrag:
lønnskjøring_02.PNG


 

Bestille skattekort

Hvis du har satt opp at du skal hente skattekort elektronisk, vil det første steget i lønnskjøringen være Skattekort. Det vil også komme en melding hvis det er ansatte som mangler skattekort informasjon fra Altinn. Her vil du få en oversikt over hvilke ansatte det gjelder. Du bør alltid bestille skattekortene fra Payroll – da vil du alltid ha oppdaterte skattekort. Skatteetaten vil etetrhvert slutte å sende ut varsel vedrørende endringer - så da er den eneste løsningen å laste ned skattekort 

6.png


Trykk på Bestill skattekort for å sende forespørselen til Altinn. Det er kun de ansatte som er satt opp med Ja i feltet Send skattekortforespørsel på Employees - Innstillinger - Aktuell ansatt - Ansatt - Skatt, som vil bli med i bestillingen.

 

Når skattekortene er bestilt vil statusen på forespørselen bli oppdatert til Bestiller. Forespørselen sendes via AutoReport og videre til Altinn.

8.PNG

 

En bekreftelse vil da bli returnert fra Altinn og knappen Oppdater skattekort og Bestill skattekort på nytt er tilgjengelig

9.PNG

 

Når du trykker på knappen Oppdater skattekort, dukker en dialog opp hvor du må legge inn Altinn pålogging, bestille og legge inn pinkode, og velge knappen Last ned

10.PNG


Skattekortinformasjon blir lastet ned og skattekortinformasjonen blir oppdatert på den ansatte. I tillegg blir disse feltene på ansatt fylt ut:

11.PNG

 

Kontroller lønnslipper

På dette steget kan du se detaljerte resultater for lønnskjøringen. Med en gang du går inn på dette steget, vil du hva som utbetales av nettolønn til hver enkelt ansatt. Under fremdriftslinjen på toppen finner du to mulige oversikter for visning av lønnsslippene: Lønnsslipper og Linjer

13.PNG


Ved å klikke på en av de ansatte, vil du se hvilke transaksjoner som er med på denne personens lønn:

14.PNG

 

På høyre side av bildet har du mulighet til å gjøre filtreringer. F.eks. kan du velge å fjerne haken for Synlig på lønnslipp for å vise alle transaksjoner på lønnskjøringen. Alle lønnsarter og akkumulatorer vil da vises i bildet, også de transaksjonene den ansatte ikke ser på sin lønnslipp.

15.png

 

Øverst i høyre hjørne vil du også se utbetalinger til andre kontoer enn hovedkontoen til den ansatte, og trekk den ansatte er satt opp med, f.eks. kreditortrekk. Her kan du også laste ned lønnsslippen til PDF, eller laste ned tabellresultatene til Excel dersom du ønsker å se nærmere på dette før du går videre.

 

Du kan også navigere deg videre til neste eller forrige ansatt, ved å klikke på navnet til denne ansatte øverst i høyre hjørne.

16.png

 

Resultatene for den gjeldende perioden og evt. etterbetalingene som følge av f.eks. rekalkulering av lønn, vises i to separate kolonner. Dette gjør det enkelt å kunne se hva som gjelder perioden og hva som gjelder etterbetalinger av tidligere perioder:

17.png

 

Du kan også klikke på en av lønnsartene som er med på lønnskjøringen til den ansatte, for å se nærmere på hvilke perioder lønnsarten er generert for. I bildet under vises en etterbetaling for februar, mars og april fordi den ansatte har fått en lønnsendring med tilbakevirkende kraft. Mellomlegget for januar og februar vil dermed utbetales på denne lønnskjøringen.

18.PNG

 

Når du er ferdig med dette steget klikker du på «Neste» for å gå videre til neste steg.

 

Detaljer

Steget Detaljer viser resultatene i lønnskjøringene på et overordnet nivå
19.PNG

 

Her vil du se alle lønnsartene som er med på lønnskjøringen. Klikker du deg videre inn på en av lønnsartene, vil du se hvilke ansatte som mottar denne lønnsarten i denne lønnskjøringen. 

20.PNG


Du kan også her klikke deg videre inn på de ansatte for å se hvilken periode lønnsarten gjelder for. 

 

I dette steget har du mulighet til å gruppere pr lønnsart (standard), ansettelse, akkumulator og virksomhet. 

21.PNG


Når du er ferdig med dette steget klikker du på Neste for å gå videre.

Betaling og rapportering

Dette steget er det avsluttende steget i lønnskjøringen. Her kan du bekrefte betalingen, generere og laste ned lønnslipper, kjøre andre rapporter og opprette en ragnskapsfil, i tillegg til å rapportere a-meldingen. 

22.PNG

 

Andre rapporter
Vi anbefaler at du tar ut og kontrollerer rapporter før du utfører noen av de andre oppgavene i dette steget. Spesielt er regnskapsrapportene viktig å kontrollere. Hent f.eks. ut Regnskapsrapport detaljert for å se detaljer av konteringen. Velg ønsker rapport i nedtrekkmenyen Velg rapport og klikk på Legg til rapport for å legge den til på lønnskjøringen. Du får da mulighet til å ta ut rapporten i Excel eller PDF. 
23.PNG


På denne måten kan du kontrollere at alle lønnsarter ligger med en konto. Sjekk spesielt avrundingskontoen – kommer det opp et uvanlig høyt beløp her, ligger det mest sannsynlig en eller flere lønnsarter uten kontotype/konto.

 

MERK! Når denne kontrollen gjøres før betalingen er bekreftet, vil du ha en mulighet til å korrigere det som evt. er feil og dermed få en regnskapsrapport som er korrekt.
Etter at bankfil er sendt, om dere benytter AutoPay, eller betalingen er bekreftet, om dere ikke benytter AutoPay, så er lønnskjøringen låst for korrigering. Korrigering må da skje ved å opprette en ny lønnskjøring for samme periode, hvor man legger inn de korrigerte føringene.

 

Dette punktet er spesielt viktig ved første lønnskjøring.

 

Lønnslipper

Under avsnittet Lønnsslipper, kan du generere lønnsslipper ved å trykke på knappen Generer og send eller ved å klikke på Generer». Når du trykker på Generer og send blir lønnsslippen sendt til Payslip.
MERK: Den ansatte må første være opprettet som bruker under Employees, for å få lønnslippen sendt til Payslip.

24.PNG


Knappen Skriv ut er bare tilgjengelig dersom lønnsslippene har blitt generert. Du har også mulighet til å skrive ut lønnsslipper eller (re-)generere lønnsslipp, og du kan velge mellom følgende alternativer: Alle lønnsslipper, Lønnsslipper som ikke er levert elektronisk eller Utvalg. Knappen Skriv ut kan bli brukt for å laste ned lønnsslipper, for eksempel for å kontrollere de eller dele de ut på papir.

 

Er de ansatte bruker av Payslip vil lønnsslippen bli sendt videre til Payslip når du klikker på Generer og Send. Ansatte kan logge seg inn i Web-løsningen eller mobil-app’en Employees for å se lønnsslippen sin elektronisk og evt. skrive den ut på papir selv. 
Appen kan du laste ned her.

 

Regnskapsrapport
Dersom du ikke benytter Visma.net Financials vil du under regnskapsrapporten ha mulighet til å ta ut den type fil som er valgt under Employees - Innstillinger - Selskapsinnstillinger - Kontering. Trykk på Generer for å lage regnskapsfilen. Da vil du få en fil tilgjengelig om oppsettet er satt opp mot SIE4 format eller Huldt & Lillevik Standard.

 

Hvis lønnskjøringen ikke er bekreftet vil du få en melding om at filen ble generert før frist for registrering og det kan derfor være at regnskapsfilen ikke inneholder alle resultatene fra lønnskjøringen. Dersom du gjør endringer på lønnskjøringen etter at filen er generert, kan du klikke Regenerer for å lage en ny fil.
25.PNG

Regnskapsrapport - Visma.net Financials 

Om kunden har valgt Eksportformat – Visma.net Financials vil du ha mulighet til å trykke på knappen «Send» av regnskapsbunten».

26.PNG

 

Merk.jpgMerk! Det er viktig at hovedbokskontoene / kostnadsbærerne som er opprettet i Employees også eksisterer i Financials. Det er ikke støtte for momshåndtering i denne versjonen. Har kunden moms, bør du sette den på en midlertidig konto og foreta en korreksjon for moms i Visma.net Financials. 

 

 

Etter at regnskapsbuntten er sendt til Visma.net Financials vil du kunne finne transaksjonene under Financials - Hovedbok - Arbeidsområde - Registrering - Hovedboktransaksjoner. 

27.PNG

 

Betaling

Når lønnskjøringen er ferdig, og du har kontrollert lønnsslipper og regnskapsrapport må du bekrefte betalingen før du kan gå videre. Betalingen må være godkjent før du kan få sendt en A-melding. Har du satt opp en AutoPay-avtale vil bankfilen bli sendt dit. Trykk på Send bankfil
MERK: 
Når bankfil er sendt til AutoPay, og/eller betaling er bekreftet, så er lønnskjøringen låst for videre korrigering.

28.PNG

 

Dersom du har en AutoPay avtale og systemet er satt opp med denne, må du gå inn i AutoPay for å godkjenne betalingen. Du vil finne denne på startsiden:

29.PNG

 

Huk av for aktuell(e) betaling(er) og trykk på Godkjenne betalinger. Du vil deretter bli bedt om å angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.  30.PNG

 

Betalingen blir da godkjent, og du kan nå bekrefte leveringen i Payroll: 
31.PNG

 

Dersom du ikke har en AutoPay-avtale trykker du på knappen Bekreft: 
32.PNG

 

Du får opp følgende varsel og må klikke Ja for å kunne gå videre. 

33.PNG

 

Betalingen vil da være bekreftet med engang. Her har du mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.

 

Så fort en betaling er bekreftet vil det ikke kunne gjøres endringer på lønnskjøringen og eventuelt registreringer gjort etter bekreftelsen vil genereres på neste lønnskjøring.

 

Merk.jpgMerk! Payroll lager ikke noe bankfil. Kun en betalingsrapport hvis du ikke skal remittere via AutoPay. 

 

 

 

 

A-melding

For å kunne sende A-melding, må oppsett mot Altinn være gjort enten i Onboardingswizarden eller i AutoReport. Se denne artikkelen for hvordan du setter opp dette

 

Trykk på Send for at systemet skal sende inn en A-melding til Altinn

34.PNG

 

Når A-meldingen er behandlet i Altinn, kan du se tilbakemeldingen i Payroll. Oppdater bildet og klikk på Hent tilbakemelding

35.PNG

 

Logg inn med fødselsnummer, Altinn-passord og engangskode for å hente tilbakemeldingen.

36.PNG

 

Merk.jpgMerk! Det er ikke MinID påloggingen eller bankID pålogging som benyttes i dette bildet, men din personlige påloggingsinformasjonen i Altinn. Er du ikke sikker på hva passordet er, se i Altinn.no under «Profil roller og rettigheter» og videre under «Avanserte innstillinger». Passordet må da sannsynligvis oppdateres. 

 

Hvis det ikke er feil, vil a-meldingen bli akseptert og du kan velge å vise grunnlaget og tilbakemeldingen: 

37.PNG

 

Dersom A-meldingen inneholder feil, må disse rettes. Du kan se tilbakemeldingen i samme bildet som vist ovenfor, men må rette feilene og sende A-meldingen på nytt for å komme videre i lønnskjøringene.

 

Sammendrag

Steget Sammendrag viser en oppsummering av alle tidligere steg. Siden er delt inn i forskjellige seksjoner med informasjon om dine betalinger, lønnsslipper, regnskapsfil, Amelding og så videre.

38.PNG


Trykk på Fullfør nederst i høyre hjørne for å fullføre lønnskjøringen.

 

Du vil kunne finne igjen lønnskjøringen under Payroll - Lønnskjøringer senereFerdige lønnskjøringer:

39.PNG

 

Når lønnskjøringen er markert som Fullført, vil den neste lønnskjøringen vil bli opprettet automatisk:

40.PNG

 

Feil

I tilfeller hvor det oppstår en feil under beregningen av lønnskjøringen, vil det første steget være et steg med Feil som viser hva feilen er. Dette vil hindre deg fra å gjøre rapportering, og du må rette feilen(e) før du kan gå videre 
41.PNG
 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips