avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

MVA-melding (Skattemelding for merverdiavgift)

20-12-2016 16:14 (Sist oppdatert 11-07-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 17066 Visninger

Den nye Mva-meldingen trer i kraft for alle mva-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet.

Det du selv må passe på å gjøre er å:

  • Sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift
  • Sette deg inn i hvordan man finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi
  • Lage rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles

Les mer om dette på Skatteetaten og Tolletatens sider. 

Visma eAccounting er automatisk oppdatert med ny oppgave, mva-koder og mva-kontoer. Det er lagt til ti nye mva-kontoer og åtte nye mva-koder. Dersom du ikke har opprettet egne mva-kontoer i kontoplanen, trenger du ikke gjøre noen manuelle endringer på disse kontoene.

I listen under ser du de nye mva-kontoene, med tilhørende beskrivelse og koder. Disse er nå lagt til i din kontoplan.

Dersom du tidligere selv har opprettet kontoen du ser i listen under, må du gjøre følgende:

  • Tøm kontoene slik at saldoen på disse er null. Dette gjøres med et manuelt bilag under Regnskap - Bilag. Er du usikker på hvilke kontoer det skal føres over på anbefaler vi deg å høre med en regnskapsfører. Se hva vi tilbyr av regnskapsteknisk hjelp nederst på denne siden. 
  • Gå til Innstillinger - Kontoplan, søk frem en og en konto og klikk på Rediger. Endre mva-koden etter hva skjemaet under viser.
Konto Navn Kode
2711*

Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet

*Denne kontoen finnes fra før, men har endret mva-kode fra 3 til 18

18
2727 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 14
2728 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 16
2741 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 18
2742 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 19
2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats 13
2762 Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats Ingen mva-kode
2763 Grunnlag innførsel varer, middels sats 15
2764 Motkonto grunnlag innførsel varer, middels sats Ingen mva-kode
2765 Grunnlag innførsel varer, ingen mva 17
2766 Motkonto grunnlag innførsel av varer, ingen mva Ingen mva-kode

 

 

Følgende mva-koder er nye fra 2017:

Mva-kode Beskrivelse
13 Import vare, høy sats
14 Føring import vare, høy sats
15 Import vare, middels sats
16 Føring import vare, middels sats
17 Import vare, mva-fritt
18 Føring innførselsmva, høy sats
19 Føring innførselsmva, middels sats
20 Eksport varer og tjenester

 

Hvilke koder blir med i mva-meldingen?

Under ser du en oversikt over den nye mva-meldingen og hvilke koder som fører beløp i hvilke poster.

I Visma eAccounting står fortegnet på postene foran kolonnen slik at alle beløpene er alltid positive tall. 

 

Merk: Post 7 og 13 vil det ikke komme beløp i, da dette gjelder for handel med gull og klimakvoter som Visma eAccounting ikke støtter. 

  Grunnlag   Beregnet avgift
A. Samlet omsetning, uttak og innførsel      
Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven Kode U    
Post 2: Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel Sum Post 3-12    
       
B. Innenlands omsetning og uttak      
Post 3: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25% Kode 1   Kode 4
Post 4: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15% Kode 5    + Kode 8
Post 5: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10% Kode 9    + Kode 12
Post 6: Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift Kode I    
Post 7: Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt      
       
C. Utførsel      
Post 8: Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift Kode 20    
       
D. Innførsel av varer      
Post 9: Innførsel av varer, og beregnet avgift 25% Kode 13    + Kode 14 (2727)
Post 10: Innførsel av varer, og beregnet avgift 15% Kode 15    + Kode 16 (2728)
Post 11: Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av Kode 17    
       
       
E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt      
Post 12: Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25% Kode GR    + Kode BR (2701)
Post 13: Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%      +  

 

     
F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift      
Post 14: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25%       - Kode 3
Post 15: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15%       - Kode 7
Post 16: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10%       - Kode 11
       
G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift      
Post 17: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%       - Kode 18 (2741/2711)
Post 18: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15%       - Kode 19 (2742)
       
H. Sum      
Post 19: Avgift å betale/Avgift til gode       = Sum

 

Relaterte guider:

Skal du opprette ny mva-melding følg denne guiden

Skal du rette din mva-melding grunnet feil/ avvik i den, følg denne guiden

Lurer du på hvordan du sender mva meldingen til altinn? Se denne guiden

Trenger du kurs og mer opplæring, kan du se alle tilgjengelige kurs her

Aktuelt brukertips