Mine områder
Hjelp

Masseregistrere / oppdatere transaksjoner og feriesaldo

01-10-2020 10:20 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1019 Visninger

Dersom du skal registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.

 

Screenshot_11.png

 

Oppdatere transaksjoner:

 1. Velg hvilken type transaksjon du skal registrere.
  I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger
  Variable transaksjoner.
 2. I det første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre:
  MasseregVelgLart.png

 3. Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den:
  MasseregVelgAnsatte.png

 4. Klikk Neste for å gå videre.
 5. Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi:

  MasseregBeløp.png

 6. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene. 
 7. Klikk Fullfør.

Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.

 

Oppdatere feriesaldo

Dette valget kan benyttes i forbindelse med onboarding av nye kunder, slik at feriesaldo fra tidligere system blir importert til Calendar.

 1. Klikk Opprinnelig feriesaldo, du får da opp følgende skjermbilde:
  Screenshot_12.png

 2. Nederst kan du velge og laste ned en tom mal, eller en mal med selskapets ansatte. Vi anbefaler at du laster ned en mal med selskapets ansatte og fyller inn antall feriedager i Excel arket. Deretter kan du dra og slippe filen midt i skjermbildet eller velge Klikk her for å velge fil.
 3. Du får da opp et skjermbilde som viser dagene som importeres:
  Screenshot_13.png

 4. Klikk deretter Import for å importere feriedagene.

 

Relaterte brukertips:

Transaksjoner - Faste 

Transaksjoner - Variable

Transaksjoner - Inngående saldo / Hittilverdier 

Import av transaksjoner (CSV-fil) 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips