Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Bartlomiej Nejman MODERATOR ‎17-07-2019 15:01 )
Edvard Berntzen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2248 Visninger

Denne artikkelen viser deg hvordan du masseoppdaterer registre i Visma eAcccounting. Dette gjøres ved å eksportere det nåværende registeret som en fil, endre filen, og deretter importere den endrede filen.

Visma eAccounting har fem registre som kan masseoppdateres:

- Kunderegister

- Produktregister

- Leverandørregister

- Dimensjoner

- Kontoplan

Disse finner man på Innstillinger - Import og eksport

innns-import eksport.JPG

For å masseoppdatere disse må man gjøre følgende

1. Klikk på registreret du ønsker å oppdatere og velg Ny eksport

  • Masseoppdatering av kundegrupper: velg kundegruppen/-e du ønsker å oppdatere i nedtrekksmenyen Kundegrupper.
  • Masseoppdatering av produktgrupper: velg produktgruppen/-e du ønsker å oppdatere i nedtrekksmenyen Produktgrupper.

2. Velg Eksporter - Filen lagres lokalt på deres datamaskin under Nedlastinger.

3. Dobbeltklikk på filen for å åpne denne. Den vil åpnes i Excel som standard.

4. I Excel - velg Fil - Lagre som

5. Lagre filen med et annet navn, f.eks Oppdatert kunderegister. Ved å gjøre dette vil du ha en kopi av det opprinnelige registeret som kan brukes hvis dette er nødvendig.

6. Endre filen.

Generelt er det slik at register som blir importert legges til det eksisterende registeret. Hver av registrene har riktignok en kolonne som er unik.

- For kunderegister: CustomerNumber

- For leverandørregister: SupplierNumber

- For artikkelregister: Number

- For kontoplan: AccountNumber

- For kostnadsbærere: CostCenterNumber

Endrer du andre kolonner, men lar denne kolonnen stå urørt, vil oppføringen (vannrett i Excel-filen) bli oppdatert med nye data ved import.

NB: Endres tallet i kolonnene ovenfor vil oppføringen bli importert som en ny oppføring (f.eks ny kunde).  

Forklaringer til de ulike feltene kan du finne under Feltforklaringer her:

Kunderegister 

Leverandørregister

Produktregister

Dimensjoner

Kontoplan

7. Lagre filen slik at endringene blir lagret. Når du lagrer denne, velg filtypen CSV (semikolondelt).

Får du denne meldingen svarer du Ja.

8. Gå til Innstillinger - Import og eksport - velg det samme registreret - Ny import

9. Klikk Bla gjennom og velg filen du endret i Excel - Åpne

10. Klikk Neste

11. Her vil du få opp en melding med info, evt. feilmeldinger hvis det er noe feil med filen:

På linje 2 ser vi at f.eks kundenr. 1 finnes allerede, men vil bli oppdatert med informasjon fra CSV-filen.

Kundenr. 6 fantes derimot ikke fra før, og vil bli importert i sin helhet. Oppføringen manglet riktignok verdier i kolonner som er obligatoriske (FordeBookkeepVat og PayToAccount). Programmet vil derfor legge til standardverdiene i disse (False og Primær driftskonto) Obligatoriske kolonner som mangler verdier vil altså få standardverdiene automatisk. Hvilke dette er får du beskjed om i meldingen. Mer info om disse finner du under Feltforklaringer (se punkt 6).

12. Ser dette OK ut, klikk Import.

NB: Det er ikke mulig å angre en import. Har du f.eks importert en kunde med kundenr. 10, men kunden fantes fra før med kundenr. 7, må du slette kunden med kundenr. 10 manuelt. Hvis dette gjelder mange kan det bli tungvint. 

Hvis du f.eks har endret noe på et kundenr. som fantes fra før, men endringen som ble gjort var feil, kan du riktignok begynne med den opprinnelige eksportfilen igjen (punkt 2).