avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Turi M Sorensen VISMA ‎18-05-2020 12:42 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 264 Visninger

Under Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger ligger ferieavtalen som er standard for ditt selskap. Denne ble satt når du startet med Payroll-pakken.
Har du for eksempel en ansatt som skal ha feriepengene utbetalt i august istedetfor i juni, vil det være lurt å lage en egen ferieavtale for denne ansatte, hvor feriepengemåneden er august. Da vil systemet automatisk kjøre vanlig lønn på denne ansatte i juni, og feriepengeberegningen og utbetalingen vil foregå på augustlønnen.
 

For å opprette en ny ferieavtale går du til Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger,  og klikker på Legg til feriavtale:

31.png

legg til ferieevtale.PNG


Du får da opp et nytt bilde med mulighet til å kopiere en av de eksisterende ferieavtalene.
MERK: Muligheten til å "Starte med blank" er foreløpig ikke tilgjengelig i denne versjonen. 

legg til ferieevtale2.PNG


Velg hvilken ferieavtale du ønsker å ta utgangspunkt i og klikk Lage.


Fanekortet Vanlig:

ny_ferieavtale_01.png


Navn:
 Legg inn ønsket navn på ferieavtalen
Ferietype: Feltet angir hvordan ferieavtalen beregnes. Feltet er ikke mulig å endre.

Ferieåret starter i: I dette feltet er det angitt hvilken kalendermåned ferieåret starter med. Feltet er ikke mulig å endre. 
Ordinære dager: 
I dette feltet er det angitt hvor mange feriedager som inngår som ordinære feriedager pr. ferieår. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent: I dette feltet er det angitt hvilken prosent som brukes for beregning av feriepenger. Feltet er ikke mulig å endre.
Dager per uke: Velg hvilken faktor som skal benyttes for beregning av trekk i lønn for ferie.
Utbetalingsmåned for fastlønnede: velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. 
Utbetalingsmåned for timelønnede: Velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger. 
Ferietrekk for fastlønnede?: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, eller om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende. Merk at funksjonen rundt løpende trekk av ferie ble lansert i juni 2018, og dermed ikke vil ha noen funksjon før denne kalendermåneden.

Aldersbestemt ferie: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, eller om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende. Merk at funksjonen rundt løpende trekk av ferie ble lansert i juni 2018, og dermed ikke vil ha noen funksjon før denne kalendermåneden.
Ekstra uke fra alder: Feltet gir informasjon om når den ansatte får tildelt en ekstra ferieuke. Feltet er ikke mulig å endre.
Antall dager ekstra uke: I dette feltet er det angitt hvor mange ekstra feriedager som er inkludert i den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent ekstra uke: Feltet gir informasjon om hvilken feriepengeprosent som brukes for beregning av feriepenger for den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre. 
Beregning av feriepenger: velg om du ønsker full opptjening av feriepenger, eller at ferieopptjeningen skal stoppe når grunnlaget for feriepenger når 6G.


Fanekortet Håndtering av feriedager:
ny_ferieavtale_02.png

Grense for ubetalte dager: Angir hvilken måned som en grensen for når den ansatte skal få tildelt full ferie, eller lavere antall feriedager iht. ferieloven. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager før grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt før grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager etter grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt etter grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.
Maks forskuddsdager: Velg hvor mange dager som maks skal kunne tas på forskudd.

 

Fanekortet Ferielønnsavregning: 

ny_ferieavtale_03.png

Fanen inneholder akkumulatorer for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulige å endre, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.


Fanekortet Sluttoppgjør: 

ny_ferieavtale_04.png

Fanen inneholder akkumulatorer vedr. sluttoppgjør for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulige å endre, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.


HUSK å knytte ferieavtalen til de ansatte !

 

Relaterte Brukertips

Endre i standard ferieavtale

Automatisk rutine for feriepenger og trekk i lønn for ferie

Knytte ferieavtale til den ansatte 

Bidragsytere