Mine områder
Hjelp

Oppspart overtid / Avspasering

29-05-2018 12:12 (Sist oppdatert 13-10-2022)
  • 3 Svar
  • 0 liker
  • 3559 Visninger

Kodene for oppspart overtid finner du under Calendar - Innstillinger - Koder.

Koder oppspart overtid.png

 

Disse kodene er knyttet mot følgende lønnsarter i Payroll:

Lønnsarter overtid kun tillegg.png

 

Registrering

Eksempel: En ansatt skal registrerer 5 timer Oppspart overtid 50% i kalenderen. Da vil du se at saldoen for Overtid til avspasering endrer seg til 5t:

Oppspart overtid registrering.png

 

Når perioden er godkjent og bekreftet vil overtidstillegget bli overført til neste åpne lønnskjøring i Payroll, på LA 107020 - Overtid kun tillegg 50%.

Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats. 

lønnskjøring.PNG

 

 

Avspasering 

Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for Overtid til avspasering må den ansatte bruke fraværskode Avspasering oppspart overtid som er definert under Ikke på jobb. Saldoen for Overtid til avspasering blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert: 

Avspasering oppspart overtid.png

Denne koden blir ansett som en fraværssøknad, slik at den må bli godkjent før timelisten kan bekreftes (merk at den også må godkjennes i Approval)

 

MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag.

Oppspart overtid og timelønn.png

 

Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering

Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget Betal ut overtid til avspasering:

Betal ut overtid til avspasering.png

Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene Absence administrator/Time administrator. Velg hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:

 Betal ut overtid til avspasering 2.png

Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden Utbetaling oppspart overtid som er knyttet mot LA 10200 - Utbetaling oppsparte timer:

kode.PNG

 

Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll. 

 

Når utbetalingen er gjort vil saldoen for overtid vil bli redusert, og utbetalingen blir markert slik i kaldendren til den ansatte.:

Utbetaling oppspart overtid.png

 

 

Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for Overtid

 

 

I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:

utbetaling2.PNG

 

Kommentarer
Enel051
CHAMPION ***
av Enel051

Når timelønnende tar ut avspasering, da skal de ha utbetalt disse timene?

av Turi M Sorensen

Hei Lene

Jeg ser at du også har lagt inn dette spørsmålet hos Fagområde for Lønn & HR , og det blir vel riktigst at de svarer deg på det.
Men i utgangspunktet så skal overtidstillegget på overtidstimer utbetales, i de tilfeller hvor timene avspaseres. Om det da arbeides 2 timer overtid, så kan 2 timer avspaseres, og så skal det utbetales et overtidstillegg for de samme timene.

Fagavdelingen kan nok gi deg et mer presist svar på dette, da det er et relativt komplisert regelverk rundt timelønnede og overtidsbetaling/avspasering/fleksitid.

Mvh Turi M. Sørensen
Senior Support Konsulent
Visma eAccounting Support

 

 

Enel051
CHAMPION ***
av Enel051

Hei,

Overtidstilleggene er blitt utbetalt. Men spm gjelder når tiden for avspasering kommer, og den timelønnede ansatte tar ut fritid. Skal disse timene da utbetales? Det blir vel riktig å utbetale de avspaseringstimene når timelønnede skal ta ut avspasering i fritid? Disse "dekker" jo lønnen når avspaseringen tas ut.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips