avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Oversikt over mapping av konto mot kontotype - eAccounting integrasjon

17-09-2020 10:36 (Sist oppdatert 17-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 546 Visninger

Dette er en oversikt som viser hvilke kontoer fra eAccounting kontoplan som blir mappet automatisk mot kontotypene i eAccounting i Payroll ved oppstart av Integrasjonen. Den viser også hvilken konto som er standard i Norsk Standard Kontoplan.

 

Kontoer for finansskatt og reise blir opprettet ved første gangs integrasjon. En rekke andre kontoer blir bare aktivert og tilgjengeliggjort.
Her er det viktig å merke seg følgende: 

 1. Om man tidligere har opprettet noen av disse kontoene selv i eAccounting, f.eks 7141 - Bompenger, så vil det ikke bli opprettet et alternativt nummer for 7141, og den automatiske mappingen vil da koble kontotype 32410 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, høy mva sats mot 7141 - Bompenger. Man må da: 
  1. Opprette en ny konto med korrekt benevnelse og MVA-beregning (om det skal være det) i eAccounting
  2. Synkronisere endringene som er gjort fra Payroll - Innstillinger - Selskapsinnstillinger - Synkroniser
  3. Mappe den nye kontoen mot kontotypen fra  Payroll - Innstillinger - Kontotyper
 2. Sjekke at kontoene for reisekostnader (7141-43) har fått korrekt MVA-beregning:
 • 7141 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, høy mva sats, skal ha MVA-kode 02
 • 7142 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, middels mva sats, skal ha MVA-kode 06
 • 7143 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, lav mva sats, skal ha MVA-kode 10

 

Gå gjerne gjennom listen, og sjekk at kontotypene er mappet mot de kontoene dere faktisk bruker i regnskapet. Savner du kontoer, må du sjekke om de eksisterer og er aktive i eAccounting. Opprett, eller aktiver, manglende kontoer, og synkroniser dem deretter over til Payroll (via selskapsinnstillingene i Payroll).

 

Kontotype

Navn

eAcccounting 

konto

Navn

Norsk standard

10000

Forskudd lønn

1571

Fordringer ansatte

1572

10100

Andre kortsiktige fordringer

1579

Andre kortsiktige fordringer

1579

10200

Kasse

1900

Kontant

1900

10300

Bank

1920

Bankinnskudd

1920

10400

Bankinnskudd skattetrekk

1950

Bankinnskudd skattetrekk

1950

20000

Forskuddstrekk

2600

Forskuddstrekk

2600

20100

Bidragstrekk

2620

Bidragstrekk

2620

20200

Utleggstrekk

2610

Utleggstrekk fra skatteoppkrever

2610

21000

Fagforeningstrekk

2650

Trukket fagforeningstrekk

2650

21100

Forsikring, privat andel

5252

Annen personalforsikring

5320

21200

Andre trekk

2690

Andre trekk

2690

21300

Gruppelivsforsikring

5251

Gruppelivsforsikring

5250

21400

Annen oppgavepliktig personalforsikring

5252

Ulykkesforsikring

5252

21500

Ulykkesforsikring

5252

Ulykkesforsikring

5252

22000

Skyldig arbeidsgiveravgift

2770

Skyldig arbeidsgiveravgift

2770

22100

Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

2785

Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger

2785

22200

Skyldig finansskatt

2770

Skyldig arbeidsgiveravgift

2770

22300

Finansskatt av påløpte feriepenger

2785

Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger

2785

23000

Skyldig lønn

2930

Skyldig lønn

2930

24000

Skyldig feriepenger

2940

Skyldige feriepenger

2940

30000

Faste lønninger

5000

Lønn til ansatte

5000

30010

Permisjon-/sykelønn

5000

Sykelønn til ansatte

5010

31000

Påløpte feriepenger

5092

Feriepenger beregnet

5092

32000

Bilgodtgjørelse oppgaveplikt

7100

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

7100

32100

Diettkostnad, oppgaveplikt

7150

Diettkostnader, oppgavepliktig

7150

32200

Reisekostnad oppgaveplikt

7130

Reisekostnader, oppgavepliktige

7130

32300

Kantinetrekk

5919

Kantinetrekk

5919

32400

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

7140

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

7140

32410

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, høy mva sats

7141

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, høy sats

7141

32420

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, middels mva sats

7142

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, middels sats

7142

32430

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, lav mva sats

7143

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig, lav sats

7143

32500

Diettkostnader, ikke oppgavepliktig

7160

Diettkostnader, ikke oppgavepliktig

7160

32800

Annen godtgjørelse, oppgaveplikt, aga

5390

Annen godtgjørelse, oppgaveplikt, aga

5390

32900

Annen godtgjørelse, oppgaveplikt, ikke aga

5395

Annen godtgjørelse, oppgaveplikt, ikke aga

5395

33000

Fri telefon

5210

Fri telefon

5210

33100

Telefon o.l.

6900

Telefon

6900

33200

Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling

5330

Godtgjørelse til styremedlemmer

5330

33300

Fri kost og losji/bolig

5280

Annen fordel i arbeidsforhold

5280

33400

Fri bil

5200

Fri bil

5200

33500

Fri avis

5220

Fri avis

5220

33600

Rentefordel

5240

Rentefordel

5240

33800

Annen kostnadsgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig

5500

Annen kostnadsgodtgjørelse

5500

33810

Annen personalkostnad

5990

Annen personalkostnad

5990

33900

Annen fordel i arbeidsforhold

5280

Annen fordel i arbeidsforhold

5280

34000

Motkonto for gruppe 52

5290

Motkonto for gruppe 52

5290

35100

Annen kostnadsgodtgjørelse

5395

Annen kostnadsgodtgjørelse

5500

35200

Trekkpliktig del reise

7130

Trekkpliktig del reise

5510

40000

Arbeidsgiveravgift

5400

Arbeidsgiveravgift

5400

41000

Avsatt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5405

Arb.avg. påløpne feriepenger

5405

41100

Innberetningspliktige pensjonskostnader

5950

Innberetningspliktige pensjonskostnader

5420

41200

Finansskatt

5400

Arbeidsgiveravgift

 

41300

Finansskatt av påløpte feriepenger

5405

Arb.avg. påløpte feriepenger

5405

42000

Refusjon av sykepenger

5800

Refusjon av sykepenger

5800

45000

Kontorrekvisita

6800

Kontorrekvisita

6800

45100

Aviser, tidsskrifter, bøker

6840

Aviser, tidsskrifter, bøker

6840

46000

Representasjon, ikke fradragsberettiget

7360

Representasjon, ikke fradragsberettiget

7360

50000

Øreavrundingskonto

7395

Avrundingskonto

7740

 

 

Relaterte brukertips:

Hvordan aktivere og bruke integrasjon mellom Visma eAccounting og Payroll 

Finansskatt i eAccounting Payroll 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips