Mine områder
Hjelp

Parametere på fraværskodene / koder

06-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 261 Visninger

På kodene i Calendar kan du angi ulike parametere som påvirker løsningen.

For å endre eller se på koden, gå til Calendar - Innstillinger - Koder

 

Det viktigste / vanligste først:

 • Om du ønsker at leder skal varsles (e-post) ved registrering av fravær, må fraværskoden være definert som Anse som fraværssøknad
 • Om Anse som fraværssøknad er avhuket, betyr det at fraværet må godkjennes, og det teskjer i Approval. Den (de personer) som kan godkjenne  vil varsles (e-post) når en ansatt registrerer slikt fravær:fraverskode1.png
  Mulig å registrere med klokkeslett - bruker kan angi fra og til tid, og antal timer blir beregnet.
  Mulig å registrere i prosent - kan da registrere fraværet i prosent.
  Mulig å registrere i timer - kan registrere et antall.
  Bare gyldig for en del av dag - kan da ikke registreres over flere dager.
  Bare gyldig for hel dag - kan da ikke registreres i timer eller prosent.
  En kommentar er obligatorisk - den ansatte må legge inn kommentar. Bør fjernes hvis du har kjøpt pakken Start eller Smart fordi her er det lønningsansvarlig som registrerer fraværet og da er det unødvendig å ha et slikt krav.
  Anse som fraværssøknad - fraværet må godkjennes av den som er satt opp som godkjenner av fravær. Bør fjernes hvis du har kjøpt pakken Start eller Smartfordi her er det lønningsansvarlig som registrerer fraværet, som gjør det unødvendig å ha et slikt krav.

  Innenfor skjematid - kun mulig å bruke koden innenfor angitt arbeidstid for den ansatt. Hvis arbeidstiden da er angitt fra 0800 til 1600, lar koden seg ikke registrere med tidspunkt 1700.
  Utenfor skjematid - kun mulig å bruke koden utenfor angitt arbeidstid for den ansatt. Hvis arbeidstiden da er angitt fra 0800 til 1600, lar koden seg ikke registrere med tidspunkt 1500.
  Alltid - klokkeslett har ikke noe å si.

Fanen Terskel

FravKodeTerskel.png

 

Her kan du se om koden er knyttet til en lønnsart eller ikke. 

MERK! Selv om det ligger en lønnsart på koden, betyr ikke det at lønnen blir endret for den ansatte. Dette styres av lønnssystem og lønnsartens effekt der.

 

Det vil ofte være en linje "1 Forskuttert" og "2 NAV" dette gir da mulighet for å ha forskjellige lønnsarter i forhold til om firmaet forskutterer eller overlater til NAV ved sykdom eller permisjon.

Fanen Rapporter

FravKodeRapporter.png


Verdiene på denne fanen avgjør hvordan denne koden fremkommer på de forskjellige rapporter. Verdiene på denne fanen har kun betydning for Payroll, og ikke for innrapporteringen til Altinn/NAV.

Relaterte brukertips

Fravær som påvirker lønnsutbetaling

Sende digital inntektsmelding

Stoppe fastlønn ved sykemelding/permisjon

Bidragsytere