Mine områder
Hjelp

Pensjon og OTP i Payroll

27-02-2020 11:17 (Sist oppdatert 12-04-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 5167 Visninger

OTP er en forkortelse for Obligatorisk Tjenestepensjon og er en pensjonsordning som skal komme i tillegg til den ordinære fra Folketrygden, for å sikre en bedre pensjonsutbetaling. Tanken er at både arbeidsgiver og arbeidstaker sammen skal kunne bidra til å gi en bedre pensjonsutbetaling når den tid kommer.

Generelt om OTP

Alle bedrifter som har minimum to ansatte, som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling, omfattes av ordningen. Bedrifter som har ansatte som har 20% stilling eller mer, slik at de til sammen utgjør minst to årsverk, kommer også innunder denne ordningen. Selvstendig næringsdrivende har også anledning til å opprette en slik ordning, men er ikke pålagt dette.

Som ansatt er kravet at man minimum har en 20% stilling, og har fylt 20 år.

I tillegg må man ha tjent over 1 G før avsetningen kan starte. G= Folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet reguleres årlig, og de aktuelle satsene finnes på www.nav.no

Foretak som kommer innunder disse kravene, er pålagt å avsette minimum 2 % av lønn mellom 1 og 12G i pensjonsfond. Det er åpnet for at man kan avsette opptil 7 % av lønn opp til 7,1 G, og opptil 25,10% av lønn mellom 7,1 og 12 G.
Arbeidstaker kan også bidra med en andel av dette, men ansattes andel skal aldri utgjøre mer enn halvparten av totalen, og arbeidsgivers og arbeidstakers andel skal til sammen ikke overstige maksimumssatsene.
Ordningen skal være felles for alle ansatte i firmaet.


Les mer om OTP på finansdepartementet sine hjemmesider 

OTP i Payroll

Det er nå støtte for automatisk beregning av  beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. Les mer om dette her.

 

I Payroll ligger det tilgjengelig 4 standard lønnsarter for pensjon, 2 faste og 2 variable:

Faste transaksjoner

 • 18000 - Pensjon og Livrenter i arbeidsforhold:
  - Denne lønnsarten går til utbetaling og blir innberettet i a-meldingen. Så den brukes til å utbetale pensjon og livrenter.
 • 60050 - OTP premie, forsikring og adm. Gebyr.
  - Dette er det samme som LA 60000. Selv om de har forskjellige navn så er den eneste forskjellen at LA 60050 er en fast transaksjon, mens LA 60000 er en variabel  transaksjon.

Variable transaksjoner

 • 60000 - Tjenestepensjon, OTP firmaets andel
  - Når du bruker LA 60000 er dette for at det skal beregnes arb.g.avg. av OTP premien som firmaet har betalt (beløpet på fakturaen fra pensjonstilbyderen).
  Denne arbeidsgiveravgiften blir postert på samme konto som annen arb.g.avg. LA 60000 er en grunnlagslønnsart og trenger derfor ikke kontonummer.  Det er ikke mulig å få splittet denne aga-postering på annen konto.
  - Hvis du ønsker at føringen på lønnsart 60000 også skal fremkomme på regnskapsbilaget må du fylle ut både debet og kredit kontotype/konto. 
  - Lønnsarten legges på en vilkårlig ansatt og vises ikke på lønnslipp.
  - Se denne artikkelen for hvordan gjøre dette
 • 60100 - Pensjonstrekk, egen andel (sparing)
  - Denne lønnsarten benyttes for ansatte som ønsker trekke ekstra pensjon, og den kommer til trekk på lønn og er skattepliktig.


Lønnsart for prosentvis pensjonstrekk av den ansattes lønn

Om man ønsker å opprette en egen lønnsart som trekker en gitt prosent av den ansattes lønn, så må man opprette denne selv. Det kan ligge skjulte script på lønnsarter som er en kopi av en annen lønnsart anbefales det å opprette en helt ny lønnsart.
Merk: Det er nå støtte for automatisk beregning av  beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. Les mer om dette her.

 

 1. Opprett en ny lønnsart, velg Start med blank og trykk Opprett:
  OTP_-_05.png

 2. Kall lønnsarten 60101 - Pensjonstrekk, egenandel:
  OTP_01.png

 3. Velg avhukning på Rapportering som det passer:
  OTP_02.png

 4. Kontering må endres slik at det går mot de kontoene dere ønsker:
  OTP_-_01.png

 5. Under Innberetning A-melding må det velges
  Type: Fradrag
  Lønnsbeksrivelse: premieTilPensjonsordninger
  Fordel: ingen verdi
  OTP_-_03.png

 6. Under fanen Avansert må det legges inn f.eks -0,02 i faktor, om det skal trekkes 2% av lønnen til den ansatte, samt at Grunnlag.Belop1 må velges som formel under Verdi/Beløp:
  OTP_-_02.png

 7. Alle lønnsarter som skal være med i beregningen av grunnlaget for beregningen av pensjonstrekket må ha en avhukning på Beregningsgrunnlag: Grunnlag Beløp 1:
  OTP_-_04.png

 

 

Relaterte artikler:

OTP og kontering

Pensjon - Beregne firmaets andel og trekke ansattes andel 

Registrere premie OTP og AFP

FNO Bransjestandard - Pensjonsrapport

Pensjonstrekk fra første krone (statlig/kommunal ordning)

Kommentarer
MortenHalvorsen
CONTRIBUTOR *
av MortenHalvorsen

Satsene som her nevnes er ikke korrekte, det skal være:

 • 7% opptil 7,1G
 • 25,1% for beløp mellom 7,1G og 12G
av Turi M Sorensen

Hei Morten

Det har du helt rett i. Jeg har endret satsene i artikkelen

Mvh Turi M. Sørensen
Senior Support Konsulent
Visma eAccounting Support

Helga-Lise
CONTRIBUTOR ***
av Helga-Lise

Skal det også beregnes aga av pensjon på feriepengene, slik at det bør krysses av for "grunnlag beløp 1" på  lønnsart "902000 - Avsatte feriepenger"? Eller kan det gi uante utfordringer?  

Bidragsytere
Aktuelt brukertips