avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Periodisering

14-10-2014 18:22 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 6693 Visninger

Periodisering er å fordele en kostnad utover flere perioder. Husleie kan være et eksempel på noe man kan periodisere. Hvis du får fakturaen for husleien i dag, men den gjelder for halvt år fremover i tid kan du fordele kostnaden utover de kommende månedene.

Hvordan benytte periodisering

For å sette opp en periodisering av en leverandørfaktura gjør du følgende:

1. Opprett en leverandørfaktura. Velg leverandør, fyll ut leverandørfakturanummer, totalbeløp og eventuelt MVA beløpet. Så velger du en kostnadskonto og legger det resterende beløpet der. Klikk deretter på «Periodisere». Ønsker du å periodisere en allerede bokført leverandørfaktura velger du faktura i listen, klikker på Åpne og deretter Handling - Periodisere.

Ny lev.faktura.PNG

 

2. Her velger du en dato og hvilken periodiseringskonto du skal bruke. Programmet vil gi deg et forslag. Angi antall måneder du vil fordele kostnaden utover på. Du vil nå se at beløpet blir delt opp og fordelt ut på de påfølgende månedene. Du kan kun sette opp periodisering på månedsbasis og da samme dato i hver måned. Dersom du ønsker så kan du endre periodiseringsbeløpet dersom ikke hele kostnaden skal periodiseres, men da bare deler av den. Klikk på Lagre når du er ferdig.

 

Periodisere kostnad.PNG

 

3. Da vil du komme tilbake til leverandørfakturabildet. Du kan klikke på Lagre utkast om du vil fortsette å jobbe med denne senere. Når du er fornøyd så klikker du på Bokfør. Leverandørfakturaen vil da se slik ut:

Kommende periodisernger - Innkjøp.PNG

 

4. Du vil kunne finne kommende periodiseringer som en egen fane i Regnskap - Bilag. Her har du også muligheten å gjennomføre periodiseringer.

 

Kommende periodisernger - Regnskap.PNG

 

Eller så kan du bokføre periodene ved å klikke på Regnskap – Bilag – Nytt bilag – Gjennomfør periodisering.

 5. Datofeltet øverst vil foreslå dagens dato. Dersom dagens dato har passert en dato for en av periodiseringsperiodene så vil du se bilaget for en av periodene. Klikk på Periodisere for å bokføre dette. Setter man datoen ytterligere en måned til fremover i tid vil man få opp to av periodiseringene, også videre.

 

Gjjenomføre periodiseringer.PNG

 

6. Når en av periodene er bokført så kan du gå på Kjøp – Leverandørfakturaer – klikk på leverandørfakturaen. Da ser du her at en av periodene er bokført, og de resterende ligger klar til bokføring som periodisert.

 

Fullførte periodiseringen.PNG

 

7. Er en periodisert ført feil, så må du slette periodiseringen. Dett gjør du ved å gå til Kjøp - Leverandørfaktura, velg den fakturaen du skal slette periodiseringen trykk på Handling - Periodisering. Her har du mulighet å slette, deretter lagre fakturaen.

 

Slett.PNG

Kommentarer
grensen
CONTRIBUTOR **
av grensen

Er det mulig å angre periodisering / reversere det bilaget?

Bidragsytere
Aktuelt brukertips