Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 16:11 )
Petter Lippestad
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 702 Visninger

Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura. Funksjonen vil allerede være satt opp for deg som kunde.

 

Kasse og Bank

Dobbeltbetaling fra kunde - Dersom en kunde har betalt inn to ganger vil du få opp følgende bilde under Kasse og Bank.Endring.JPG

   

Har du bankintegrasjon med OCR-avtale vil innbetalingen mot faktura avstemmes automatisk. Du vil da kun måtte registrere dobbeltbetalingen utført av kunden.

 

Har du ikke bankintegrasjon vil du først måtte avstemme den ene bankhendelsen mot tilhørende kundefaktura. Dette gjør du enkelt ved å velge Søk - Bokføringshendelse: Betaling av kundefaktura og finner fakturaen i feltet under. Når du har funnet tilhørende kundefaktura kan du velge Bokfør.endring1.JPG

  

Etter at du har avstemt innbetalingen mot kundefakturaen vil du stå igjen med en ikke avstemt hendelse. Velger du her Søk og Bokføringshendelse: Øvrig Innskudd vil du i feltet Inntektstype få opp valgene Innbetaling fra kunde samt Innbetaling fra leverandør.endring2.JPG

Velger du her Innbetaling fra kunde vil du få opp følgende bilde:petter5.JPG

 

Trykk på kunden du ønsker å registrere dobbeltbetalingen fra og velg totalbeløpet som innbetales fra kunden.endring4.JPG

 

I konteringsbildet vil du kunne se at konto 1500 Kundefordringer legger seg inn automatisk med et eget felt for Reskontro. Benytter du bokføringsforslaget Innbetaling fra kunde vil også beskrivelsen endre seg til “Innbetaling fra..” og navnet til kunden. Trykk deretter på Bokfør.

 

Dobbeltbetaling til leverandør - Har du dobbeltbetalt til leverandør kan du følge samme fremgangsmåten som nevnt i eksempelet over. Etter at du har markert beløpet som penger ut kan du trykke på Søk - Bokføringshendelse: Øvrig uttak og kostnadstype utbetaling til leverandør.endring5.JPG

 

Velg leverandøren i leverandørbildet som oppstår og kontroller at innlagt sum stemmer. Velg deretter Ok. Konteringsbildet vil da se slik ut:endring6.JPG

 

Når du har kontrollert at konteringen stemmer kan du velge å bokføre bankhendelsen.

 

Manuelt Bilag

Ønsker du å reskontroføre via manuelt bilag har du også mulighet til det. Trykk her for vår guide for manuell reskontroføring.

 

I reskontrobildet vil du nå få opp følgende bilde:petter9.JPG

 

Her kan du legge inn hvilken kunde det gjelder samt totalbeløpet som skal registreres direkte på kunden. Velger du å markere for Faktura/betaling vil du få opp bildet for reskontroføring med tilhørende kundefaktura. Har du kontrollert at differansen på bilaget går i null kan du velge å bokføre bilaget.

 

Kjeding av åpne poster

Har du mottatt en dobbeltbetaling fra kunde har du nå mulighet til å kunne kjede åpne poster direkte via innkjøps- eller salgsmodulen. Når du velger Salg - Kundefakturaer - Ubetalte kundefakturaer vil nå kunne se et eget felt for Alle åpne poster under Status.endring8.JPG

Har du en utestående faktura til kunden har du nå mulighet til å kunne kjede faktura mot dobbelregistrert innbetaling gjort fra kunden. I fakturabildet kan du trykke på innbetalingen fra kunden og velge Handling - Kjede:endring9.JPG

 

I kjedebildet Kjede åpen post vil du kunne finne igjen tilhørende kundefaktura. Har du kontrollert at sum går i null kan du velge Bokfør.

 

Vedlagt følger en liste over de forbedringene som har blitt implementert:

 • Mulig å føre bilag på en kunde eller leverandør uten å velge faktura. Denne muligheten har du i “Manuelle bilag” og i “Kasse og bank”.
 • Bokføringsforslag for “Betaling fra/til kunde” og “Betaling fra/til leverandør”  lagt til i Kasse og bank.
 • Bilagsbeskrivelse legges til automatisk dersom feltet er tomt. Eks. “Betaling fra Ola Normann”.
 • Kunde- og leverandørreskontrorapportene er oppdatert
 • “Bilagstype” er erstattet med “Bilagsbeskrivelse” i Kunde- og leverandørreskontrorapportene.
 • Fjernet innstillingene for “Manuelle føringer/betalinger” under Firmainnstillinger.
 • Ny oversikt over alle åpne poster under “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” - velg status “Alle åpne poster”.
 • Mulighet for å kjede åpne poster via Salg og Innkjøp
 • Mulighet for å registrere betaling på en reskontropost via Salg og Innkjøp
 • Rapportene “Ubetalte kundefakturaer” og “Ubetalte leverandørfakturaer” er oppdatert