Mine områder
Hjelp

Retro beløp / skatt når sluttdato registreres tilbake i tid

22-09-2022 12:54 (Sist oppdatert 22-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 152 Visninger

Hvis det ikke legges inn korrekt sluttdato på en ansatt vil faste transaksjoner fortsette å komme i neste lønnskjøring. Som da resulterer i feilutbetaling og for høyt rapportert skattemessige fordeler. Sluttdato påvirker også skatteberegning i siste lønnsmåned.

Eksempel 1: Ansatt med tabelltrekk.

Du har en timelønnet ansatt, denne får lønn i mars og har skattetrekk etter tabell. 

Så etter at lønn er utbetalt registrerer du sluttdato 20. mars.

I lønnskjøringen for mars regnet Payroll skatten med forutsetning av at den ansatte var ansatt hele måneden og brukte da "Månedslønn" som periode for lønnsutbetalingen/beregningen. 

Når det nå da er lagt inn sluttdato 20. mars, så betyr det at skatteberegningen skulle ha brukt "14-dagers-periode". Dette gjør at skattetrekket øker, og det kommer et ekstra skattetrekk i april. Da den ansatte har sluttet, så vil dette trekket aldri bli gjennomført og bør derfor "nulles" med LA 89010 - Ekstra skattetrekk, variabel med samme beløp med motsatt fortegn (minus foran beløpet). 

 

Dette kan du sjekke på skatteetatens sider:
retro_01.png

Eksempel 2: Ansatt med faste transaksjoner.

Den ansatte er timelønnet med fordel forsikring og fri telefon.

Den ansatt har ikke vært på jobb i mars og sluttdato blir nå i april registrert til 28. februar.

I mars lønn ble det på den ansatte rapportert inn forsikring og fri telefon. Dette vil nå komme som en retroaktiv transaksjon på lønnskjøring i april, og bli rapportert i mars.
Her vil det da bli redusert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og arbeidsgiveravgift. Hvis det allerede er innbetalt for terminen, vil skatteetaten tilbakebetale for mye innbetalt.

Eksempel 3: Fastlønnet ansatt.

Her er lønningsansvarlig ikke informert om at den ansatte sluttet 28.februar, noe som har medført en utbetaling av marslønn til den ansatte.

Her må det først avklares hvordan den ansatte skal tilbakebetale.

Når det nå i etterkant legges inn sluttdato, vil Payroll trekke tilbake lønnen og korrigere skatten i april-kjøringen og det vil bli en ny a-melding for mars.
Da det ikke er noe å trekke i, siden den ansatte ikke mottar lønn i april, vil programmet automatisk legge opp LA 900270 - Korrigering negativ lønn. Siden den ansatte har sluttet, bør denne korrigeringen "nulles ut". Det gjør du med bruk av for eksempel LA 13110 - Forskudd variabelt, utbetaling, eller en kopi av denne  som går mot ønsket hovedbokskonto.

Når da den ansatte tilbakebetaler blir føringen inn i bank kredit mot den kontoen du har på LA 13110 - Forskudd variabelt, utbetaling eller kopien du har opprettet.

 

Relaterte brukertips

Hva er retro og hvorfor får jeg det 

 

Eksterne linker

Tabellkort - beregn skattetrekk - Skatteetaten

Bidragsytere
Aktuelt brukertips