Mine områder
Hjelp

SSB Egenmeldt Sykefravær

26-08-2020 12:35 (Sist oppdatert 26-08-2020)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1254 Visninger

SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn. SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.

 

Dersom du blir plukket ut til å sende inn statistikken, finner du grunnlaget for rapportering under Rapporter - Egenmeldt sykefravær i Calendar. Rapporten ser slik ut:

Screenshot_21.png


MERK: Det er foreløpig ikke støtte for direkte innsending til Altinn i Payroll. Rapporten er grunnlaget for det som skal legges inn manuelt i Altinn. Du finner mer informasjon her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/egenmeldt-sykefravar/

Kommentarer
LNO
CHAMPION ***
av LNO

Hvis man har flere bedriftsnummer, hvordan får man ut statistikk på de bedriftsnummerne som er valgt ut av SSB? Eller må man huske hvilke ansatte som jobber hvor, og tilpasse rapporten?

Bidragsytere