avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Viktoriia Tkachenko MODERATOR ‎10-06-2019 10:32 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2837 Visninger

Skatt på lønn i Visma eAccounting beregnes ut i fra skattetabell og prosentsats på ansattkortet under Lønn - Ansatte - velg ansatt og klikk på Rediger. Hvilken beregning som ligger til grunn avhenger av lønnsarten. Dersom det mangler tabell vil det i stedet bli brukt prosentsats.

 

Endringer som gjøres for både skattetabell og prosentsats vil ha en gyldig-fra-og-med dato den første i påfølgende måned. Om man for eks. endrer sats og tabell den 20.06.2019, vil dette da være gyldig f.o.m. 01.07.2019 og kun lønn med lønnskjøringsdato f.o.m. denne datoen vil ha de nye innstillingene.

 

Når det gjelder tabelltrekk finnes det flere varianter av samme tabell, avhengig av hvor ofte lønnen utbetales. Visma eAccounting tar dette med i beregningen, og vil finne egnet intervall basert på hvor lenge det er siden startdato på arbeidsforholdet.

 

Merk at tabelltrekk ikke trekker skatt før man kommer over minstebeløpet for den aktuelle tabellen. Alle tabeller kan søkes opp på skatteetatens hjemmesider.

 

Skatteberegning ved flere lønnsslipper innenfor samme måned:

I noen tilfeller kan det tenkes at man kjører flere lønnsslipper på samme måned og Visma eAccounting vil, når det beregnes skattetrekk ut fra tabellen angitt på den ansatte, ta høyde for tidligere lønnsslipper på samme måned når skattetrekket beregnes. Nedenfor vises et eksempel som illustrerer dette. Det tas utgangspunkt i en ansatt med tabell 7100 og prosentsats på 35%.

 

Første lønnsslipp:

 

lønnslipp.JPG

 

Det totale trekkgrunnlaget på denne lønnsslippen er 45.776 kr., og dette gir et forskuddstrekk på 14.268 kr.

 

Andre lønnsslipp:

 

andre lønnslipp.JPG

 

 

Skatteberegningen på denne lønnsslippen tar utgangspunkt i både denne og den forrige lønnsslippen.

Totalt trekkgrunnlag blir da 45.776 + 45.000 + 366 + 410 + 9300 = 100.852 kr.

Dette skal i henhold til skatteetatens kalkulator gi et samlet forskuddstrekk på 42.072 kr. På den første lønnsslipp ble det trukket 14.268 kr. hvilket medfører at systemet nå trekker differensen mellom 42.072 kr. og 14.268 kr. - altså 27.803 kr.

 

Tredje lønnsslipp:

Den “vanlige” lønnen er nå kjørt dobbelt og vi må derfor reversere den første lønnsslipp:

 

3lønnslipp.JPG

 

Når denne blir kjørt blir det totale trekkgrunnlag i Januar 100.852 - 45.000 - 366 - 410 = 55.076 kr. Dette gir i henhold til skatteetatens kalkulator et forskuddstrekk på 18.388 kr. Totalt forskuddstrekk før denne lønnsslipp var 42.072 kr. Dette reguleres med 23.384 kr. på denne lønnsslippen og totalt forskuddstrekk for August blir da 18.388 kr.

 

Har man behov for å trekke mer, eller mindre i skatt, enn det Visma eAccounting beregner, kan man legge til lønnsarten Korreksjon/ekstra skattetrekk, for å øke eller minske skatten. Man ser total skatt beregnet nederst til høyre på lønnsslippen. I eksempelet nedenfor lå det i utgangspunktet inne 50% skattetrekk, men vi ønsker kun å trekke 14 406,- i henhold til skattetabell 7100. Vi korrigerer det ved å legge inn -8358,00,- som en reduksjon av skattetrekket.

 

Skattetrekk1.png