Mine områder
Hjelp

Stillingsopplysninger

20-11-2018 15:26 (Sist oppdatert 02-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1097 Visninger

Alle opplysninger vedrørende stillingen til den ansatte opp legges inn under fanekortet Stilling på ansattkortet. Dette er med andre ord opplysninger som er direkte knyttet til den stillingen den ansatte har i bedriften.


Employees - Oversikt - Aktuell ansatt - fane Stilling

Her legges alle opplysninger vedr. stillingen til den ansatte inn. Dette er med andre ord opplysninger som er direkte knyttet til den stillingen den ansatte har i bedriften.

StillingAnsatt.png

 

Avtale

- Startdato: Legg inn startdatoen for når den ansatte starter i stillingen. Startdatoen for den aktuelle stillingen.

- Sluttdato: Når den ansatte slutter angir du siste arbeidsdag her. For ansatte som er aktive må feltet være blankt.

- Sluttårsak: Når den ansatte slutter kan du velge å legge inn en sluttdato for enkelt å kunne se på historikken på den ansatte.

- Virksomhet: Angi hvilket arbeidssted eller lokasjon den ansatte er ansatt ved. Systemet henter arbeidsstedet ut i fra tilgjengelige virksomhetsnumre som er registrert under Employees - Innstillinger - Selskapsinnstillinger - Virksomheter.

- Rapportert stillingsID: Nummeret genereres automatisk av systemet når den ansatte lagres. Foreløpig kan en ansatt ha kun 1 stilling av gangen, men i senere versjoner vil det være mulig å registrere flere stillinger på samme ansatt. Hver stilling vil da få sitt eget nummer. Dersom en ansatt slutter og begynner igjen, vil personen få et nytt stillingsnummer. Stillingsnummeret starter alltid med 1 og vil alltid telles oppover med +1. Stillingsnummeret brukes også som arbeidsforholdsID ved rapportering av arbeidsforholdet via A-meldingen.  

 
Jubileumsansiennitet

- Startdato selskap: Her legger du inn startdatoen for når den ansatte startet i bedriften første gang. Datoen er det samme som en ansiennitetsdato og er kun for egen oversikt.
- Sluttdato selskap: Dersom den ansatte tildigere har sluttet i selskapet, kan du legge inn sluttdatoen i dette feltet.

Klikk på Legg til for å legge til flere tidligere perioder i selskapet om ønskelig.

 

Pensjon

Dersom du ønsker skal innberette pensjon til pensjonstilbyderen for den ansatte,
klikker du på Legg til og angir når det skal gjelde fra og pensjonsselskap.
Fra datoen vil gjelde 
for en hel måned.
MERK: Pensjonsselskapet må først legges til under Innstillinger - Pensjon

 

Fagforening 

Dersom du ønsker å knytte en fagforening til den ansatte, klikker du Legg til og
angir fagforeningen den ansatte skal tilknyttes. Informasjon om trekk o.l. vil hentes fra
innstillingene som er angitt på den valgte fagforeningen under Innstillinger - Fagforeninger, men du kan også velge å overstyre informasjonen pr. ansatt dersom dette er
ønskelig.

 

Kostnadsbærere

kostnadsbærerestilling.png

Alle kostnadsbærertyper som er opprettet under Innstillinger - Kostnadsbærertyper vil vises her. I nedtrekksmenyen vil alle kostnadsbærere angitt under de ulike kostnadsbærertyper være synlige. Registrer de faste kostnadsbærere den ansatte er tilknyttet.

 

MERK 1! Dersom du benytter Visma eAccounting, så er det eAccounting som "eier" kostnadsbærerne. Du oppretter og korrigerer under Regnskap-Dimensjoner i eAccounting, og så synkronisere endringene over til Payroll fra Selskapsinnstillingene i Employees

MERK 2! Dersom du benytter Visma.net Financials må du legge inn kostnadsbærer i alle feltene som fremkommer i dette bildet. Grunnen til dette er at Visma.net Financials krever kostnadsbærer på de aller fleste kontoer. Dersom det ikke registreres noe i ett eller flere av feltene her, risikerer du at filen til Visma.net Financials feiler, og at du må bokføre manuelt. Vi anbefaler derfor at du knytter en «dummy»-kostnadsbærer til den ansatte dersom den normalt ikke er tilknyttet en fast kostnadsbærer i ett eller flere av feltene. Kostnadsbærere opprettes i Visma.net Financials og overføres til Employees automatisk.

 

Arbeidsforhold

Disse opplysningene brukes i forhold til A-meldingen som rapporteres inn til myndighetene hver måned. Det er svært viktig at disse opplysningene registreres korrekt, da det ved bruk av feil opplysninger kan føre til at den ansatte for eksempel ikke får ytelser de har krav på fra NAV.
 - Arbeidsforholdstype: Registrer arbeidsforholdstypen den ansatte er ansatt i, i henhold til arbeidskontrakt / oppdragskontrakt og kriterier gitt fra myndighetene. 
- Yrkeskode: Definer yrkeskoden til den ansatte i henhold til registeret fra SSB.
- Arbeidstidsordning:
Her velger du hvilken arbeidstidsordning som gjelder for den ansatte 
- Stillingsprosent: Den ansattes stillingsbrøk i henhold til arbeidskontrakten. I tilfeller der det ikke er angitt noen stillingsprosent for timelønnede, kan du angi 0.
- Timer/uke: 
Dette feltet oppdateres automatisk i forhold til stillingsprosenten til den ansatte og hva som er oppgitt som timer i full stilling under Arbeidstidsordningen

 

Lønn

- Avlønningstype: Angi om den ansatte er  fastlønnet eller timelønnet. Det er kun disse 2 valgene som er mulig i hht. retningslinjene for a-melding.
- Månedslønn: 
Legg inn månedslønn for den ansatte. Dette feltet må angis uavhengig av hva som er valgt som avlønningstype, dvs. at dersom det kun er oppgitt timelønn i arbeidskontrakten til den ansatte, må du regne deg frem til hva dette vil være i full månedslønn dersom den ansatte arbeider alle timene i en 100 % stilling.

  • Feltene "Kalkulert månedslønn" + "Årslønn" +  "Kalkulert årslønn" + "Timelønn" + "Grunnlag overtid" + "Timesats 2" + "Timesats 3" regnes automatisk ut av systemet.
  • "Kalkulert månedslønn" og "Kalkulert årslønn" vil justeres ut i fra stillingsprosenten til den ansatte. 
  • Resten feltene som blir beregnet, beregnes ut ifra Arbeidstidsordning
  • "Sats 4" til "Sats 9"  kan du fylle ut med verdier hvis du ønsker å benytte disse feltene.

 

Leder

Dersom du har bestilt Smart-pakken av eAccountingPayroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. Merk at lederen må være opprettet som ansatt, og som en bruker av Visma.net før du kan knytte lederen til de ansatte. Les mer om hvordan du setter opp leder som godkjenner, og arbeidsflyten for godkjenning her


Du har nå vært gjennom alle innstillingene som må legges inn på den ansatte, og kan lagre hele ansattbildet. 

Etter at du har lagret den ansatte vil arkfanen Transaksjoner komme frem. For å lese om  hvordan du legger inn fastevariable og inngående saldo transaksjoner på den ansatte, trykker du på de respektive linkene.

 

Relaterte brukertips

Arbeidstidsordning  

Angi leder på ansatt /leder godkjenne lønnsgrunnlag 

Faste transaksjoner 

Variable transaksjoner 

Inngående saldo

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips