avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Tips til et vellykket årsoppgjør i Visma eAccounting

27-03-2020 13:22 (Sist oppdatert 20-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2304 Visninger

Da er tiden i året kommet med å starte med årsoppgjøret. Vi vet at dette kan være en tid der flere av våre kunder blir usikre på hva de skal gjøre. God planlegging er nøkkelen for å komme i mål på en god måte. Dersom du arbeider systematisk med en god plan, gir det også et godt grunnlag for å fange opp ulike utfordringer og få løst disse i god tid før fristen.

 

Vi har samlet en rekke tips, videoer, kurs og guider, som hjelper deg med å komme i mål med årsavslutningen i Visma eAccounting på denne siden.

 

Frister for årsoppgjøret

Det er viktig å forholde seg til de fristene som er satt for årsoppgjøret, slik at du unngår tvangsmulkt og forsinkelsesrenter. For mer informasjon om frister kan du lese dette innlegget. De viktigste fristene for årsoppgjøret er:

31. mai Skattemelding, Næringsoppgave og skatteskjemaer.

30. juli Årsregnskapet til Brønnøysund.

 

Om du er sent ute med skattemeldingen har du mulighet å sende søknad om forlenget leveringsfrist, les mer om dette på Skatteetaten sine hjemmesider. Søknaden må leveres innen 31. mai.

Tips til årsoppgjøret

 

Nedenfor har vi satt opp noen tips til hva som skal skal gjøres for å ha et avstemt og riktig regnskap slik at årsoppgjøret ender opp riktig.

 

Forberedelse

Det første du bør sjekke er om resultatet for 2019 er bokført (disponert). Det kan du gjøre ved å ta ut en balanserapport for 2019, og se sjekke at udisponert resultat er kr. 0,-. Ta også ut en Balanserapport for 2019, og sjekk om det er avvik i bunnen av rapporten. Er det avvik på kr. 0,- så er resultatet for 2019 ført.

 

Avstemming

Avstemming er kanskje den viktigste delen i forbindelse med årsavslutningen. Å avstemme betyr å kontrollere at tallene i regnskapet er korrekt. Årsregnskapet består av Balanse og Resultat. Balansen er konti fra 1000 til 2999, og Resultatet er konti fra 3000 til 8999. Alle konti i balansen skal avstemmes og dokumenteres for 2020. 

 

Når du avstemmer de ulike konti ved å sammenligne tallene med for eksempel kontoutdrag fra banken. Ta utskrift av kontoutdraget for bank og sammenligne utgående saldo med saldo i regnskapet på 1920 Driftskonto. Disse beløpene skal være like. Hvis beløpene ikke stemmer over ens, må man sette opp en forklaring på hvilke bilag eller beløp som gir en differanse. Dersom du finner avvik må du gå igjennom alle føringene i regnskapet og sjekke kontoutdragene for den samme perioden.

 

Dette må du gjøre for hver konto det er gjort føringer på.

 

Sjekkliste

I Visma eAccounting finner du en sjekkliste som er laget nettopp for å avstemme og kontrollere at alt er riktig.

 

Sjekkliste.PNG

 

 

 • Kasse- og bankkonto
  • Avstem alle bankkontoer i regnskapet mot saldo i din nettbank. Sette opp en avstemming og forklare eventuelle differanser

 

 • Fakturaer
  • Avstem konto 1500 mot liste over ubetalte kundefakturaer pr. 31.12.
  • Vurdere tapsføring på eldre ubetalte fakturaer

 

 • Leverandørfakturaer
  • Avstem konto 2400 mot liste på ubetalte leverandørfakturaer pr. 31.12.
  • Vurdere om alle fakturaer skal betales

 

 • MVA
  • Avstem konto 2740 Oppgjørskonto MVA mot MVA-meldingen for 6. termin 2020

 

 • Kostnader og inntekter

  • Se over alle inntekter og kostnader, og se til at alle inntekter og utgifter er ført i riktig periode/år. 
  • Finner du utgifter som er bokført i desember 2020, men som gjelder for januar 2020, må disse periodiseres slik at kostnaden kommer i riktig periode og år

 

 • Lønn
  • Har du lønn som ikke er utbetalt i 2020, men som blir utbetalt i 2020? I såfall skal du foreta en avsetning på disse kostnadene, det vil si bokføre lønnskostnaden mot en avsetningskonto i balansen. Deretter kan du tilbakeføre avsetningen i 2020

 

 • Maskiner og andre eiendeler
  • Er det foretatt avskrivninger på eiendelene som er ført i Balansen i 2020

 

 • Varelager
  • Er det foretatt varetelling, og korrigert saldo på varebeholdning pr. 31.12.19

 

 • Lån
  • Lån avstemmes på lik linje som bankkontoer

 

 • Sluttkontroll
  • Bokføre årets resultat

 

Om du bruker Visma eAccounting Skatt skal du bokføre årets skatt og resultat inne i tilleggsprogrammet, dette gjør du ved å følge punkt 4 på startsiden av Visma eAccounting Skatt .


Om ikke kan  årsresultatet føres slik ved overskudd (hvis man ikke tar ut utbytte)

Selskapsskatt for 2020 er på 22%.

 

Årets resultat.PNG

 

Årsresultatet kan føres slik ved underskudd

 

Årets resultat - underskudd.PNG

 

Dersom du er usikker på noen av følgende punkter, vil vi alltid anbefale at søker bistand hos en regnskapsfører:

 • Skatteberegning og bokføring av årets resultat
 • Skattemelding og næringsoppgave
 • Sende regnskapet til Brønnøysundregistrene 

 

Det er enkelt å invitere din egen regnskapsfører inn i Visma eAccounting dersom du allerede har en. Om du ikke har en regnskapsfører, kan finner du en oversikt over regnskapsførere vi samarbeider med i dette kartetDersom du ønsker å foreta hele årsoppgjøret selv, anbefaler vi at du tar i bruk skattemodulen i Visma eAccounting.

 

Med denne modulen sender du enkelt inn dine skatteskjemaer til Altinn direkte fra Visma eAccounting. Tallene hentes automatisk fra regnskapet for utfylling av skatteskjemaer som næringsoppgave og skattemelding, samt regnskapet til Brønnøysund

Skattemodulen er satt opp med en egen guide, slik at du får med deg alle de tallene. På den måten får du en systematisk gjennomgang av innsendingen av skatteskjemaer, slik at du sparer tid og unngår feil. Du kan lese mer om Visma eAccounting Skatt på denne linken

 

Aktuelt brukertips