Mine områder
Hjelp

Transaksjoner - Faste

27-08-2018 15:06 (Sist oppdatert 01-10-2020)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3416 Visninger

Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet Employees / Oversikt, på hver person. Under fanen Transaksjoner kan du registrere Faste og Variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til Inngående saldo eller Hittil-verdier. 

Faste transaksjoner

For å gjøre lønnskjøringen mest mulig automatisk og enkel kan du registrere inn faste transaksjoner som skal være med på hver lønnskjøring.
Merk: Vanlig fastlønn skal ikke registreres her, siden systemet automatisk legger dette til på hver ansatt i lønnskjøringen dersom avlønningstype "fastlønn" er valgt på stillingen til den ansatte. 

Transaksjoneremp.png

  

For å legge til en ny fast transaksjon klikker du på Legg til lønnsart":

legg til transaksjon.PNG

Capture.PNG
F.o.m. dato:
 Legg inn datoen som transaksjonen skal være gyldig fra. For mange ytelser vil det være helt nødvendig å registrere inn korrekt dato for når ytelsen skal beregnes, fordi systemet baserer seg på datostyring.
F.eks. vil et fast tillegg på 5000,- avkortes ved første lønnsutbetaling, dersom du benytter en dato midt i måneden i stedet for den første datoen i måneden. Det samme gjelder også dersom du legger inn sluttdato midt i en måned. 
T.o.m. dato: Dersom det kun er aktuelt med en ytelse for noen måneder, kan du legge inn t.o.m. dato. Dersom det er en løpende transaksjon eller du ikke vet når sluttdato er lar du feltet ligge blankt. Skal lønnsarten avsluttes på et senere tidspunkt må du legge inn sluttdato for transaksjonen når dette er kjent. 
Lønnsart: Lønnsartene hentes fra Payroll. Et sett med ferdige lønnsarter ligger allerede i systemet ved oppstart. Hent opp aktuell lønnsart i dette feltet. Avhengig av hvordan lønnsarten du velger er definert, vil det komme opp ulike felter som vil være valgfrie eller påkrevd å fylle inn, f.eks. «Beløp» eller «Antall».
Merk at det er kun de lønnsartene som er satt opp som faste som fremkommer i dette registreringsbilde. 
Kostnadsbærere: Kostnadsbærertypene som tidligere er registrert i Employees vil fremkomme i bildet slik at du kan knytte en kostnadsbærer til den gitte transaksjonen. Dersom ingen kostnadsbærere legges inn på lønnsarten vil kostnadsbærerne oppgitt på den ansatte være gjeldende. 
Beskrivelse: Her kan legger du inn en beskrivelse på transaksjonen.

 

Tips! Hvis du skal registrere flere faste lønnsarter på samme ansatt fortløpende, kan du klikke på knappen «Lagre og ny», eller Enter på tastaturet. Lønnsarten vil da lagres, og du vil få opp et tomt bilde for å kunne registrere neste lønnsart.

 

Hvis du på et senere tidspunkt skal avslutte lønnsarten på den ansatte fordi den ansatte ikke lenger har krav på ytelsen klikker du på «Angi slutt-dato». Klikk på transaksjonen det gjelder og videre på endre.

Capture.PNG

Du må da legge inn sluttdato for lønnsarten på den dagen hvor ytelsen skal stoppes for beregning. Dersom transaksjonen skulle vært avsluttet for en stund tilbake, kan til-datoen settes tilbake i tid til den datoen transaksjonen skulle stoppes for beregning. Payroll vil da rekalkulere denne lønnsarten tilbake i tid på neste lønnskjøring. Dette vil også medføre at a-meldingen for foregående måneder vil endres og resendes til Altinn, i henhold til endringene som er gjort.

 

Dersom ytelsen på ett tidspunkt f.eks. endrer beløp, må transaksjonen avsluttes, og ny transaksjon må opprettes.

 

Merk! Dersom du legger inn dagens dato for avslutning av lønnsarten, vil dette kunne medføre at systemet delberegner ytelsen frem til denne dagen. Det kan medføre avkorting i ytelsen ved utbetaling. Det er derfor viktig å angi faktisk sluttdato for ytelsen for å sikre at det blir korrekt beregnet ut i fra hva den ansatte har krav på. Skal den avsluttes på slutten av en måned, legg inn siste dag ytelsen skal være gyldig, f.eks. siste dag i kalendermåneden.

 

Du kan slette en fast transaksjon, men dersom dette gjøres før slutt-dato for transaksjonen er satt, vil det kunne medføre re-kalkulering av lønn tilbake i tid. Dette kan føre til at den ansatte vil få feil utbetalt lønn. Det er derfor svært viktig å påse at sluttdato settes, før en transaksjon evt. slettes.

 

Forsøker du å legge inn en lønnsart med startdato før arbeidsforholdet til den ansatte, vil du få feilmelding, som vist under:4.PNG

Relaterte brukertips

Transaksjoner - Variable

Transaksjoner - Inngående saldo / Hittilverdier 

Masseregistrere transaksjoner

Import av transaksjoner (CSV-fil) 

 

Kommentarer
Sissel6
CONTRIBUTOR ***
av Sissel6

Men hvordan endre den faste lønna etter lønnsjustering?

av Turi M Sorensen

Hei

Om du ønsker å justere fastlønn fra en gitt dato, så gjøres dette på ansattkortet. Gå til Employees - Oversikt -Velg ansatt - fanekort Stilling.
Underoverskriften Lønn setter du markøren i feltet for Månedslønn, skriver inn nytt beløp, og skriver inn dato for når endringen skal gjelde fra, og lagrer endringene. 

lønn.png

Om du setter dato bakover i tid vil det medføre retroaktive beregninger som beregner mellomlegget mellom tidligere lønn og nåværende.


Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

Bidragsytere