Mine områder
Hjelp

Transaksjoner - Variable

27-08-2018 15:15 (Sist oppdatert 01-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2061 Visninger

Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet Employees / Oversikt, på hver person. Under fanen Transaksjoner kan du registrere Faste og Variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til Inngående saldo eller Hittil-verdier. 

 

Variable transaksjoner

På fanen Transaksjoner - Variable, kan du legge inn transaksjoner som kun skal være med på én lønnskjøring, f.eks. timelønn eller overtid. Dersom løsningen tas i bruk fullt ut, vil de ansatte normalt  registrere de fleste variable transaksjoner vedr. lønn selv, i modulen Time, ved å registrere antall timer i arbeid/antall timer overtid.  

vartranslegg.png

 

Klikk på Legg til transaksjon nederst til høyre for å legge til en ny variabel transaksjon:

6.PNG

legg til variabel.PNG


Transaksjonsdato:
 Legg inn datoen som transaksjonen skal være gyldig fra. For enkelte ytelser vil det være helt nødvendig å registrere inn korrekt dato for når ytelsen skal beregnes fra, fordi systemet baserer seg på datostyring. Som standard vil systemet alltid foreslå første datoen i nåværende kalendermåneden. 
Lønnsart: Lønnsartene hentes fra Payroll. Et sett med ferdige lønnsarter ligger allerede i systemet ved oppstart. I dette bildet kan du hente opp alle lønnsarter som er lagt opp som «Variabel» og merket med lønnsartgruppen «Transaksjoner». Avhengig av hvordan lønnsarten ellers er definert, vil det komme opp ulike felter som vil være valgfrie eller påkrevd å fylle inn, f.eks. «Beløp» eller «Antall». Variable transaksjoner stopper automatisk når de har blitt benyttet i en lønnskjøring. Du trenger derfor ikke å angi en sluttdato.
Kostnadsbærere: Kostnadsbærertypene som tidligere er registrert i Employees vil fremkomme i bildet slik at du kan knytte en kostnadsbærer til den gitte transaksjonen. Dersom ingen kostnadsbærere legges inn på lønnsarten vil kostnadsbærerne oppgitt på den ansatte være gjeldende. 
Beskrivelse: Her kan du legge inn en beskrivelse. Dersom lønnsarten er satt opp med hake for  «Vis tekst fra transaksjon» vil teksten fremkomme på lønnslippen til den ansatte.  

 

TIPS! For å kunne se hvilke lønnsarter og transaksjoner som gjelder for en lønnskjøring, kan du gjøre utvalg på fra dato og til dato for den aktuelle måneden. 

Variable utbetalt.png

 

TIPS! Du kan også sortere på transaksjoner som er utbetalt eller ikke utbetalt, samt alle transaksjoner. Velger du alle transaksjoner vil du også se de transaksjonene som evt. er slettet og mest sannsynlig har ført til en rekalkulering på en av lønnskjøringene dine. 

variable sortering.png

 

Ikke utbetalt: Denne statusen viser alt som ikke er utbetalt til den ansatte. Den viser også hvis det er korrigert på en variabel transaksjon hvor korrigeringen enda ikke er utbetalt.

Utbetalt: Denne statusen vil vise alle variable transaksjoner som er utbetalt til den ansatte. Denne statusen vil også vise det som er korrigert hvor korrigeringen har vært med i en lønnskjøring.

Alle: Statusen "alle" viser alle variable transaksjoner som er tilknyttet den ansatte. Dette gjelder også det som ikke er utbetalt og utbetalt. Statusen vil også vise om det er noen transaksjoner som er slettet.

 

Relaterte brukertips

Transaksjoner - Faste 

Transaksjoner - Inngående saldo / Hittilverdier 

Masseregistrere transaksjoner

Import av transaksjoner (CSV-fil)

 

Bidragsytere