Mine områder
Hjelp

Transaksjonsoversikt - Lønn

09-11-2018 15:31 (Sist oppdatert 17-09-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1570 Visninger

I Payroll ligger det en rapporttype som heter Transaksjonsoversikt. Dette er rapporter som vil vise oversikt over alle transaksjonene.

 

Gå til Payroll - Rapporter - Transaksjoner. Du får valget mellom to mulige rapporter, Transaksjoner per konto og kostnadsbærer og Transaksjoner, detaljert.

Kostandsbærer_01.png

 

Transaksjoner, detaljert

Hvis du velger Transaksjoner, detaljert vil du få opp følgende bilde:

Kostandsbærer_02png.png

Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på. 

Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på. 

Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time. 

Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten. 

Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig. 

Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten. 

Transaksjoner per konto og kostnadsbærer

Hvis du velger Transaksjoner per konto og kostnadsbærer vil du få opp følgende bilde:

Kostandsbærer_03.png

 

Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på. 

Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på. 

Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time. 

Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten. 

Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig. 

Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten. 

Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på. 

Kostnadsbærere: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kostnadsbærerne som transaksjonene er bokført på. 

 

Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard. 

 

I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet. 

10.png

Du får da opp følgende bilde:

5.PNG

 

Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten. 

 

Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på Last ned til Excel:

11.png

 

 

Kommentarer
Caroline69
CONTRIBUTOR *
av Caroline69

Transaksjoner per konto og kostnadsbærer:
Er det mulig å få opp antall, og ikkje berre beløp debit/kredit?

Bidragsytere