Mine områder
Hjelp

Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert

19-05-2020 21:14 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1374 Visninger

I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. For mer informasjon rundt dette kan dere se brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger

Det finnes flere måter å løse dette på i eAccounting Payroll:

 

Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas

Siden den ansatte står inne med Stopp fastlønn, så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte.
Du løser dette da slik:

 1. Opprett en ny ferieavtale (ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå, les mer om hvordan her)
 2. Velg Desember i feltene utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede. Dette gjør at det automatikk for feriepenger forskyves til desember
  feriepenge permitterte.png

 3. I feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie" velger du Ikke ferietrekk:
  Screenshot_7.png

 4. Knytt denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert, les mer om hvordan her. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2021. Det er viktig at du ikke endrer tilbake i tid da dette vil medføre retro for tidligere år. 
 5. Du kan nå hel- eller del-utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine.
  Dette gjør du ved å legge inn lønnsart 16100 Feriepenger fjorårets som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengebeløpet.
 6. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene.
 7. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.
 8. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell (beløpet som legges skal ha negativt fortegn, da dette er en trekklønnsart).

 

Ansatt er delvis permittert (<100%) - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas

F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med Stopp fastlønn på 60%. Den ansatte mottar da 40% lønn fra selskapet.

Dette løser du slik:

 1. Følg punkt 1-5 ovenfor.
 2. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.
  I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av stillingsbrøken.
 3. Dersom den ansatte har tatt feriedager før permitteringen, skal også disse trekkes på lønnsart 16500.
 4. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis.

 

MERK! Når du kommer til lønnskjøringen i desember så vil ikke trekk i lønn for ferie automatisk være nullet ut. Du må derfor bruke lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie - Manuell for å nulle ut ferietrekket som kommer opp i denne lønnskjøringen.
Husk negativt fortegn!

 

Hvorfor bruke denne metoden ved å endre utbetalingsmåned til desember?

Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen og trekket til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året, og beløpet for feriepenger på den ansatte vil alltid være oppdatert.
Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten til enhver tid vil være oppdatert med rest feriepenger, som står igjen ved delutbetaling.


Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert

Du må da opprett en ny ferieavtale hvor du kun endrer feltene Ferietrekk for fastlønnede og Ferietrekk for aldersbestemt ferie til Ikke ferietrekk. Deretter må du knytte de ansatte til denne ferieavtalen.

 

Relaterte brukertips

Opprette en ny ferieavtale

Knytte ferieavtale til de ansatte 

Bidragsytere