Mine områder
Hjelp

Viktig å tenke på ved endring av organisasjonsnummer på eksisterende firma

17-08-2021 15:06 (Sist oppdatert 17-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 528 Visninger

Dersom et firma som allerede benytter Visma.net skal bytte organisasjonsnummer, er det viktig at dette gjøres korrekt. Det å bytte organsisjonsnummer er en større endringsprosess enn kun endringen i Brønnøysundregisteret. Visma.net består av mange tjenester som henger tett sammen - og flere av disse er veldig knyttet opp til organisasjonsnummeret.

 

MERK! Firmaets organisasjonsnummer finnes i modulen Admin, men å kun endre organisasjonsnummer i dette feltet kan få store konsekvenser.

 

eAccounting Payroll

Et firma som har innsendt A-melding fra eAccounting Payroll, og som skal bytte organisasjonsnummer, må opprette et nytt firma i Admin for det nye organisasjonsnummeret, og legge inn alle opplysningene på nytt. 

 

Årsaken til dette er at opplysninger skal rapporteres på perioden de gjelder (jfr. Kontantprinsippet), og endringer på innrapporterte opplysninger skal korrigeres i måneden det var innrapportert. eAccounting Payroll vil håndtere retroaktive transaksjoner, og automatisk sende inn A-melding på alle aktuelle perioder. Det er derfor ikke mulig å kun endre organsisasjonsnummeret i Admin ved endring av organsisasjonsnummer.

 

Dette gjelder både dersom eAccounting Payroll benyttes alene som produkt, eller sammen med andre produkter, som f.eks. Financials, Autopay, Autoreport. Benyttes andre produkter i visma.net så gjøres det oppmerksom på at også de data må legges inn på nytt.

 

NB! Husk at ansatte skal rapporteres i A-melding med sluttdato på det opprinnelige organisasjonsnummeret, og innrapporteres det nye organisasjonsnummeret med ny ansattdato.

 

MERK! Er det kun endring i virksomhetsnummer/underenhetsnummer, og organisasjonsnummeret er uendret, så opprettes nytt virksomhetsnummer og knyttes til ansatte i eksisterende firma.

 

Autopay

Et firma som benytter Autopay for betaling til leverandører eller ansatte, eventuelt innbetaling fra kunder, må også inngå en ny avtale med sin bankforbindelse på det nye organisasjonsnummeret. 

 

Ny avtale må legges inn i modulen Autopay.

 

Autoreport

Innsending av rapporter som f.eks. Omsetningsoppgave (MVA) og A-melding skal også foretas på nytt organisasjonsnummer. I altinn.no er det viktig at alle brukerrettigheter og datasystem registreres inn på det nye organisasjonsnummeret, og at dette legges inn i modulen Autoreport.

 

Endre organisasjonsnummer på kundekort og avtale hos eAccounting

Ved endring av organisasjonsnummer på kundekortet, og på avtalen med oss, må en henvendelse med korrekt informasjon sendes inn til kundeservice.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips