Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 17:13
Når du starter opp med Visma eAccounting må du huske å legge inn den inngående balansen. Om du begynner midt i et regnskapsår legger du isteden inn saldobalansen (se lenger ned i artikkelen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Rong VISMA ‎30-01-2019 15:11
Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i daTax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎31-07-2018 12:43
Gratis konvertering av data til Visma eAccounting for deg som eksisterende kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mikael Degerman VISMA ‎30-01-2019 16:32
Har du hatt regnskapsfører til å føre regnskapet ditt tidligere, eller skal du bytte fra et annet system? Det er enkelt å bytte til Visma eAccounting. Se mer info om hva du må tenke på i forbindelse med overgangen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎06-07-2017 09:22
Det er enkelt å bytte til Visma eAccounting Faktura. Se mer info om hva du bør tenke på i forbindelse med overgangen.
Vis hele artikkelen
av Silje Rong VISMA
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.   7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.   Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle kundefakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.       15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte kundefakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 16:59
Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)   Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.   Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Hva er en mva-termin? klikk her for mer informasjon.    1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. 2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen. 3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive " Inngående balanse pr. 01.01.20XX " 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en Inngående balanseliste.    Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører? 5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på 1509 for kundefordring og 2409 for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart klikk her. 6. Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.   7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.   Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle kundefakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.  10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 5-9) bare med konto 2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.   Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:   Fakturaene vil nå vises under Salg - Kundefakturaer - Ubetalte kundefakturaer og Innkjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer. Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.     Merk at denne kun viser 1500/2400 under Konto da selve salget/innkjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget). 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 16:55
Alternativ 2: Legge inn saldobalanse   Dersom du  begynner med Visma eAccounting midt i et regnskapsår (og dermed trenger å ha med resultatkontoene på 3000-9000 serien) må det opprettes et manuelt bilag med saldoen på alle kontoene. Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en ny mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Usikker på mva-terminene er? klikk her.   1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. 2. Legg inn siste dag i måneden før du begynner i Visma eAccounting på Dato. Begynner du f.eks 1.9.18, legger du inn 31.8.18 her.   3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Saldobalanse" 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 31.8.16. Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en saldoliste.  5. Hvis du har kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Kundefordringer. 6. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring   7. Her skal du legge inn den første ubetalte fakturaen. Velg først Kunde øverst. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen. 8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. Fakturaen er dermed lagt inn som en egen linje på bilaget, med navnet på kunden og fakturanr. som bilagstekst.  9. Gjenta steg 5-8 dette med alle kundefakturaer som står ubetalt per 31.8.16 (i dette tilfellet)  10. Hvis du har leverandørgjeld: gjør det samme med konto 2400 Leverandørgjeld og de ubetalte leverandørfakturaene på disse (ref. steg 5-9) 11. Til slutt klikker du Bokfør.   Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:   Fakturaene vil vises under Salg - Kundefakturaer - Ubetalte kundefakturaer og Innkjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.   Registrer betaling ved å klikke Handling - Registrere betaling.  Merk at denne kun viser 1500/2400 under Konto da selve salget/innkjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget). 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Påloggede brukere (599)