avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
av FrederikS VISMA
Når du tar over en kunde som har brukt eller bruker Visma eAccounting fra før så kan du møte på veldig mange ulike utgangspunkt. Noen har kun fakturert men hatt Smart-versjonen, andre har ført regnskapet bare delvis eller hoppet frem og tilbake mellom ulike systemer. Scenarioene er mange.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Cecilie Bøhn MODERATOR ‎12-12-2019 11:47
Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i daTax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎31-07-2018 12:43
Gratis konvertering av data til Visma eAccounting for deg som eksisterende kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 11:05
Har du hatt regnskapsfører til å føre regnskapet ditt tidligere, eller skal du bytte fra et annet system? Det er enkelt å bytte til Visma eAccounting. Se mer info om hva du må tenke på i forbindelse med overgangen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎25-11-2019 14:47
Det er enkelt å bytte til Visma eAccounting Faktura. Se mer info om hva du bør tenke på i forbindelse med overgangen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 09:07
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.     7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.     15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎31-10-2019 12:22
Når du starter med bruken av Visma eAccounting er en av de første tingene du skal gjøre er å legge inn inngående Saldo eller Balanse, dette avhenger av når i regnskapsåret du skal starte med føringen i Visma eAccounting. I denne artikkelen vil vi gå igjennom de to alternativene, først Inngående Balanse deretter Inngående Saldobalanse.   Er du usikker på hvilket alternativ dere skal benytte, eller bare hva Inngående Balanse og saldobalanse er? Trykk på linkene nedenunder og les mer om de to alternativene. Inngående Balanse Inngående Saldobalanse   Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Hva er en mva-termin?   klikk her   for mer informasjon.    Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)   Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.   1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen. 3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive " Inngående balanse pr. 01.01.20XX " 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   Inngående balanseliste.    Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører? 5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på   1509   for kundefordring og 2409   for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart   klikk her. 6.   Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.     7 . Her er det viktig å huke av for  Faktura/betaling  og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.  10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg   5-9) bare med konto   2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.   Se eksempel på Inngående balanse-bilaget under:     Fakturaene vil nå vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer. Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.     Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).          Alternativ 2: Legge inn saldobalanse   Dersom du  begynner med Visma eAccounting midt i et regnskapsår (og dermed trenger å ha med resultatkontoene på 3000-9000 serien) må det opprettes et manuelt bilag med saldoen på alle kontoene.   1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Legg inn siste dag i måneden før du begynner i Visma eAccounting på   Dato. Begynner du f.eks 01.09.20XX, legger du inn 31.08.20XX her.   3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive "Saldobalanse" 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 31.08.20XX. Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   saldoliste.  5. Hvis du har kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Kundefordringer. 6. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring     7.  Her er det viktig at dere huker av for  Registrer faktura fra annet system .     8. Velg først   Kunde   øverst. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen. 9.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. Fakturaen er dermed lagt inn som en egen linje på bilaget, med navnet på kunden og fakturanr. som bilagstekst.  10. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.08.20XX (i dette tilfellet)  11. Hvis du har leverandørgjeld: gjør det samme med konto   2400 Leverandørgjeld   og de ubetalte leverandørfakturaene på disse (ref. steg   5-9) 12. Merk: Ved Inngående saldo skal det ikke være mvakode på kontoer 1000-9000. Dette er allerede rapporter i tidligere system.  13. Til slutt klikker du Bokfør.   Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:       Fakturaene vil vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.   Registrer betaling ved å klikke Handling - Registrere betaling.  Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips