Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎15-03-2019 17:13
Når du starter opp med Visma eAccounting må du huske å legge inn den inngående balansen. Om du begynner midt i et regnskapsår legger du isteden inn saldobalansen (se lenger ned i artikkelen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland MODERATOR ‎18-10-2018 14:54
Visma eAccounting tar i bruk Norsk standardplan 4102, det vil si at det ligger inne en del kontoer ved oppstart. Hvis man ønsker kan man legge til egne kontoer eller redigere det som er på følgende måte:   Hvordan legge til en ny konto:   Gå til innstillinger og velg kontoplan. Her vil du får en oversikt over alle kontoer som ligger inne i ditt system. Her kan du også velge å vise eller skjule kontoer som er satt som inaktive.   For å opprette en ny konto trykker du må den grønne knappen for "ny konto" oppe til høyre. Du vil da få opp en meny hvor du må angi et kontonummer som ikke allerede er i bruk og et navn på kontoen. Her velger du også hvilken mva-kode som skal settes på kontoen.       Importere kontoplan:   Det er også mulig å importere en egen kontoplan sålenge man har denne som CSV-fil. For å gjøre dette må man gå til innstilinger - import og eksport. For mer info se:  Hvordan eksportere og importere kontoplan          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mathilde Aasebø VISMA ‎30-01-2019 12:31
Periodisering er å fordele en kostnad utover flere perioder. Husleie kan være et eksempel på noe man kan periodisere. Hvis du får fakturaen for husleien i dag, men den gjelder for halvt år fremover i tid kan du fordele kostnaden utover de kommende månedene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎26-11-2018 12:30
Det er artikkelkonteringene som styrer hvilken konto og MVA- sats fakturaene dine blir bokført i mot. Dette legger du opp på hver enkelt artikkel. Som standard ligger en høy MVA- sats med salgskonto 3000.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-04-2019 08:36
Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)   Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.   Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Hva er en mva-termin? klikk her for mer informasjon.    1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. 2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen. 3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive " Inngående balanse pr. 01.01.20XX " 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en Inngående balanseliste.    Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører? 5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på 1509 for kundefordring og 2409 for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart klikk her. 6. Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.   7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle kundefakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.  10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 5-9) bare med konto 2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.   Se eksempel på Inngående balanse-bilaget under:   Fakturaene vil nå vises under Salg - Kundefakturaer - Ubetalte kundefakturaer og Innkjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer. Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.     Merk at denne kun viser 1500/2400 under Konto da selve salget/innkjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget). 
Vis hele artikkelen
av Silje Rong VISMA
Legge inn faktura fra tidligere program Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene. Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under.    1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag. 2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019.  3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer" 4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne). 5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje 6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.   7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.   Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg 5-8 dette med alle kundefakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.    10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.   11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld 12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje. 13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring. 14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.       15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte kundefakturaer.   16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt. 17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting. 19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)   Eksempel på hvordan en slik føring ser ut:     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Fredrik Eskeland MODERATOR ‎20-12-2018 09:10
  Hvordan opprette repeterende faktura   Hvis du ønsker å sette opp en gjentakende faktura som sendes til en bestemt kunde månedlig kan du sette opp en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal trenger du bare å klikke på “godkjenn” for å sende neste faktura som automatisk får tildelt fakturadato for neste måned.   Opprett repeterende fakturamal   Under Salgs-modulen vil du ha en fane med navnet “repeterende fakturaer”. Her vil du finne alle maler for repeterende fakturaer som er laget i systemet. I tillegg til litt informasjon når siste faktura ble sendt og dato for neste. For å opprette en ny mal så trykker man på den grønne pilen ved Ny faktura toppe til høyre - Ny repeterende faktura .         Man vil da få opp en meny for å sette innstillingene rundt den repeterende fakturaen. Her velger man hva som skal stå i beskrivelsen , f eks “Husleie Frognerveien 4”. Velg ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned så velger man “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at faktura skal vise periode den gjelder så huke av for “ skriv ut periode på faktura ”.     Etter å ha satt opp innstillingene så opprettes selve fakturaen. Dette gjøres på samme måte som ellers ved å velge artikkel, antall, pris og mulighet til å skrive inn referanse og prosjekt. Hvis man underveis vil forandre innstillingene rundt repeterende faktura så kan man gjøre dette ved å trykke på “ endre innstillinger ” oppe til høyre. Etter fakturaen er klar lagrer man malen og velger ønsket metode for sending.   Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden i kunderegisteret. Lagre mal som AutoInvoice Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den bli sendt til kundene via tjenesten Visma AutoInvoice. Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den åpnes som PDF som du kan skrive ut og sende til din kunde.     Sending av repeterende faktura   Når man skal sende fakturaen så gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis f akturadato som er satt ikke er dagens dato så vil en meny komme opp hvor man kan velge “ja” for å forandre fakturadato til dagens dato eller “nei” for å beholde original fakturadato. Det vil da bli generert en kundefaktura som ligger klar til avstemming under ubetalte kundefakturaer. Avstem denne så som du normalt ville gjort.         Det er viktig å merke seg at dette er første versjon av funksjonen. Vi vil legge til mer funksjonalitet allerede i januar og videre utover i 2019.    Flere funksjoner som kommer:  Flere intervaller (første prioritet er "kvartal")  Automatikk på utsendelse og varsling  Mulig å repetere en massefaktura (flere kunder/kundegrupper)   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lisa Rognerud VISMA ‎09-05-2018 10:32
Under Kasse og bank i Visma eAccounting er det nå mulig å importere bankfiler. Dette gjelder filer fra DNB, Nordea, og bankene i Eika Gruppen. Les mer om hvordan denne funksjonen fungerer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎10-10-2018 19:50
Visma eAccounting Lønnsslipp har nå fått støtte for Firmabil/Yrkesbil. Her vil du se hvordan du setter opp og benytter dette i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mathilde Aasebø VISMA ‎30-01-2019 14:15
Les mer om hvordan skattetrekk beregnes i Visma eAccounting Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎28-08-2018 11:50
Er foretaket ditt pliktig til å innbetale til pensjonsordning på vegne av de ansatte kan dette håndteres via Visma eAccounting Lønnsslipp. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Linn Østensen VISMA ‎29-08-2017 16:00
Les hvordan du kan registrere inngående saldo på ansatte ved hjelp av vanlige lønnsslipper.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mathilde Aasebø VISMA ‎30-01-2019 13:23
Les hvordan du legger inn inngående saldo på ansatte i Visma eAccounting Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Linn Østensen VISMA ‎18-08-2017 16:17
  Les mer om hvordan du registrerer refusjon av sykepenger i Visma eAccounting Lønn her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anour Hannouch VISMA ‎12-12-2018 10:00
Utvikleres ofte stilte spørsmål vedrørende Visma eAccounting API
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 12:37
 Opptak av et nyttig webinar hvor vi viser smarte tips og triks i Visma eAccounting. Oppdag ny funksjonalitet du kanskje ikke kjente til, lær deg hurtigtaster og snarveier i programmet, se hvordan du kan sette opp bankintegrasjon, efaktura - og mye mer.
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
 Se hvordan du kjører lønn i Visma eAccoun ting Lønnsslipp
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
 Se hvordan du registrerer lønnsutbetaling i Visma eAccounting 
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
 Se hvordan du setter opp dine innstillinger for å komme i gang med Visma eAccounting Lønnsslipp   
Vis hele artikkelen
av Aleksander Nunes-Xavier VISMA
 Se hvordan du oppretter ansatte i Visma eAccounting Lønnsslipp
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker