Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-10-2019 15:17
Når du starter med bruken av Visma eAccounting er en av de første tingene du skal gjøre er å legge inn inngående Saldo eller Balanse, dette avhenger av når i regnskapsåret du skal starte med føringen i Visma eAccounting. I denne artikkelen vil vi gå igjennom de to alternativene, først Inngående Balanse deretter Inngående Saldobalanse.   Er du usikker på hvilket alternativ dere skal benytte, eller bare hva Inngående Balanse og saldobalanse er? Trykk på linkene nedenunder og les mer om de to alternativene. Inngående Balanse Inngående Saldobalanse     Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)   Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.   Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet. Hva er en mva-termin?   klikk her   for mer informasjon.    1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen. 3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive " Inngående balanse pr. 01.01.20XX " 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   Inngående balanseliste.    Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører? 5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på   1509   for kundefordring og 2409   for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart   klikk her. 6.   Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.     7 . Her er det viktig å huke av for  Faktura/betaling  og deretter velger du kunden.     Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.   8.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. 9. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX.  10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg   5-9) bare med konto   2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.   Se eksempel på Inngående balanse-bilaget under:     Fakturaene vil nå vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer. Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.     Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).          Alternativ 2: Legge inn saldobalanse   Dersom du  begynner med Visma eAccounting midt i et regnskapsår (og dermed trenger å ha med resultatkontoene på 3000-9000 serien) må det opprettes et manuelt bilag med saldoen på alle kontoene.   1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. 2. Legg inn siste dag i måneden før du begynner i Visma eAccounting på   Dato. Begynner du f.eks 01.09.20XX, legger du inn 31.08.20XX her.   3. På   Beskrivelse   kan du f.eks skrive "Saldobalanse" 4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 31.08.20XX. Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en   saldoliste.  5. Hvis du har kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Kundefordringer. 6. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring     7.  Her er det viktig at dere huker av for  Registrer faktura fra annet system .     8. Velg først   Kunde   øverst. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen. 9.  Legg inn   fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK. Fakturaen er dermed lagt inn som en egen linje på bilaget, med navnet på kunden og fakturanr. som bilagstekst.  10. Gjenta steg   5-8   dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.08.20XX (i dette tilfellet)  11. Hvis du har leverandørgjeld: gjør det samme med konto   2400 Leverandørgjeld   og de ubetalte leverandørfakturaene på disse (ref. steg   5-9) 12. Merk: Ved Inngående saldo skal det ikke være mvakode på kontoer 1000-9000. Dette er allerede rapporter i tidligere system.  13. Til slutt klikker du Bokfør.   Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:       Fakturaene vil vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.   Registrer betaling ved å klikke Handling - Registrere betaling.  Merk at denne kun viser   1500/2400   under   Konto   da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎14-10-2019 11:02
I Visma eAccounting kan man ta utskrifter av ulike rapporter fra programmet. Denne guiden forklarer hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-10-2019 13:25
Det er ikke mulig å slette en faktura som har blitt bokført. Har du opprettet en faktura som er feil, må du kreditere denne. Dette gjelder også dersom du har opprettet testfakturaer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎07-10-2019 14:04
Ingen leverandørfakturaer kommer over til nettbanken Når du har bankintegrasjon og oppretter en leverandørfaktura i programmet, vil fakturaen bli overført nettbanken din løpet av kort tid for godkjenning. Har du bankintegrasjon med DNB vil du finne disse under Filoverføring - Godkjenne filer. Når du godkjenner en faktura vil banken utføre utbetaling på forfallsdato og en transaksjon vil komme inn i programmet. Denne kan du avstemme mot leverandørfakturaen. Hvis du ikke får faktura over til nettbanken kan dette skyldes innstillingene dine i nettbanken.  For DNB, se Oppsett i DNB nettbank. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Kun en leverandørfaktura har ikke kommet over til nettbanken, resten ok Hvis innstillingene er lagt opp riktig i nettbanken og leverandørfakturaer er blitt overført tidligere, har fakturaen mest sannsynlig blitt stoppet av banken. Den vanligste grunnen til dette er feil KID, men det kan også være andre grunner. Bokfører du en leverandørfaktura med forfall på dagens dato vil denne i de fleste tilfeller ikke bli overført til nettbanken. Dette er fordi man ikke kan legge inn forfall tidligere enn dagens dato, etter bankintegrasjonen er aktiv. Da skal man ikke kunne sende fakturaer som allerede er betalt til banken, og skal etterregistreres i Visma eAccounting. For DNB, se status på Filoverføring - Status innsendte filer. Her kan du søke på datoen leverandørfakturaen skulle ha blitt overført. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  Dersom status viser “Feil i sekvenskontroll” så må du kontakte banken for å be de resette sekvenskontroltelleren. For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Hvis en faktura ikke har gått over fra eAccounting til nettbanken kan du manuelt legge inn utbetalingen i nettbanken din. Når pengene har gått ut av din bankkonto vil denne transaksjonen dukke opp i Kasse og bank. Her avstemmer du transaksjonen mot leverandørfakturaen så den blir registrert som betalt i programmet. "Feil i sekvenskontroll" ved DNB bankintegrasjon Dette er dessverre noe som kan oppstå fra tid til annen med dagens direkte bankintegrasjon til DNB. Dette vil derimot forsvinne når vi flytter DNB bankintegrasjonen over til Visma AutoPay. Trolig i slutten av Q4-2019. Dersom status viser "Feil i sekvenskontroll" må du kontakte DNB kundesenter og be de resette sekvenskontrolltelleren din i bankintegrasjonen til Visma eAccounting. Sekvenskontrollen er en ekstra sikkerhet fra DNB for at ikke filer skal komme flere ganger til banken.  Og derfor må sekvenskontrollen være rett for at betalingen skal bli gjennomført. Vi beklager dette og de ulempene det medfører for våre berørte kunder. Kontaktinformasjon DNB Kundeservice Bedrift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎03-10-2019 13:39
Det er ikke mulig å slette en leverandørfaktura som allerede er bokført i Visma eAccounting. Fakturaen må nulles ut, enten ved hjelp av vår funksjon for å annullere leverandørfaktura eller ved å krediteres. Les mer om hvordan dette gjøres her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎03-10-2019 13:24
På Regnskap - Årsavslutning kan du få melding om differanse på kunde/leverandørreskontro. Saldo på 1500/2400 er ikke lik summen av ubetalte fakturaer ved året slutt. Denne guiden viser årsaker til dette og hvordan rette det opp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎03-10-2019 13:18
I denne artikkelen skal vi se på hvordan man opphever kjeding av en faktura mot en kreditnota i Visma eAccounting, vi vil gå igjennom prosessen fra etter kjedetidspunktet.
Vis hele artikkelen
av JanHelgeEikrem VISMA
Hvis du benytter en bank tilknyttet EIKA Gruppen kan du aktivere direkte bankintegrasjon til Visma eAccounting. Avstemming av kontoutskrifter og regnskap gjøres da automatisk og vil spare deg for mye tid. Alle innkommende og utgående betalinger av fakturaer vil bli matchet med tilsvarende transaksjoner slik at du får bedre kontroll over regnskapet ditt. Godkjenn leverandørfakturaene med totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting og overfør til nettbanken din for betaling på forfallsdato.    Bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er knyttet gjennom tjenesten Visma.net AutoPay og gir deg mulighet for direkte bankintegrasjon mot flere bankkontoer (Driftskontoer). Integrasjonen i Visma eAccounting koster ikke noe ekstra fra Visma, men kostnad kan tilkomme fra din bank. Vi henviser deg derfor til å undersøke eventuelle priser hos din lokale bank.   Denne artikkelen guider deg gjennom aktivering av bankintegrasjon og bruk av Google Authenticator sin App for totrinnskontroll (2FA) og godkjenning for betaling av leverandørfakturaer direkte til bank.    Aktiver bankintegrasjon i Visma eAccounting Bruk av totrinnskontroll (2FA) - se egen artikkel Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå Kontakt din EIKA bank og inngå avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting Se lokalbanker i EIKA, her.   Aktivering av bankintegrasjon Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto. Velg og klikk på aktuell bankkonto(er) og knappen " Aktiver bankintegrasjon ". (NB!   For å kunne aktivere bankintegrasjon kreves det at IBAN-nummer legges inn på din driftskonto. For å kontrollere om IBAN-nummer er lagt inn, klikk aktuell driftskonto og trykk på knappen Rediger.     NB! Det er kun brukere med brukerrollen Administrator i tjenesten Visma.net AutoPay i Visma Online som har tilgang til “Aktiver bankintegrasjon” og “Godkjenne betalinger” som skal sendes til bank. Mangler brukeren denne rettigheten får man denne meldingen:     Får du denne meldingen, gå til fanekortet Visma Online - Brukere og sett rettigheten til brukeren i tjenesten Visma.net AutoPay til Administrator. Har du ikke rettigheter til å sette innstilling i Visma Online, kontakt ditt firmas Administrator.     Når brukeren er gitt riktige rettigheter - gå tilbake til bilde 1 og klikk Aktiver bankintegrasjon.   Aktivering av bankintegrasjon for AS har 2 steg og ser slik ut:     Når du har valgt de(n) bankkontoen du ønsker å aktivere bankintegrasjon for, trykk Neste og klikk på knappen Gå til bank.     Dersom ditt selskap har selskapsformen "Enkeltpersonforetak" (ENK) vil bankintegrasjonen mot EIKA kreve et ekstra steg, ved at du må legge inn Fødsels- og Personnummer (11 siffer, sammenhengende) i aktiveringen. Benytt samme fødselsnummer som er registrert i banken tilknyttet bedriftsnettbanken. Normalt er dette daglig leder sitt fødselsnummer.     Du har nå fullført aktiveringen av bankintegrasjonen i Visma eAccounting og blir rutet videre for siste steg, bestilling av bankintegrasjonen hos din lokale EIKA bank.   Sluttgodkjenning av leverandørfaktura i Visma eAccounting Ved bruk av bankintegrasjon mellom Visma eAccounting og EIKA er det påkrevd at leverandørfakturaer “sluttgodkjennes” i ERP systemet før de sendes til betaling ved forfall i nettbanken. Derfor må man aktivere totrinnskontroll (2FA) på Firma- eller Brukernivå (den som skal godkjenne betalinger), se artikkelen “Bruk av totrinnskontroll (2FA)”.    NB! Når ditt firma benytter bankintegrasjon til en EIKA bank, anbefaler vi at man i Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger - Leverandørfakturaer , markerer for “Velg leverandørfakturaer som skal sendes til bank” . Du vil da kunne markere og sende flere leverandørfakturaer til betaling og bare signere én gang. Dersom man ikke velger denne innstillingen, må man signere en og en betaling som sendes til banken.     Når man benytter sluttgodkjenning av leverandørfaktura ved hjelp av totrinnskontroll (2FA) i Visma eAccounting, vil faktura overføres til bank og betales ved forfall. Det er ikke behov for å gjøre noe videre godkjenning eller behandling av faktura i nettbanken.   3 steg for godkjenning og betaling av leverandørfaktura til bank:   Velg Ubehandlet leverandørfaktura - Eksporter Velg fakturaer som skal sendes til banken og trykk Send og signer Verifiser og signer betaling med Google Authenticator app   For spørsmål, vennligst kontakt Visma eAccounting Support via Chat (se nede til høyre) eller via Support og kundeservice.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av JanHelgeEikrem VISMA ‎02-10-2019 12:20
Aktivering av totrinnskontroll (2FA): Firmanivå (anbefalt), eller Brukernivå   1. Bruk av totrinnskontroll (2FA) på Firmanivå: Dersom administrator for et firma aktiverer bruk av totrinnskontroll (2FA) på firmanivå i Visma Online, fører det til at alle brukere som er knyttet til firmaet vil få beskjed om å bruke totrinnskontroll neste gang de logger seg på Visma eAccounting. Dette uavhengig av hvilket firma brukeren skal logge seg inn på.  Gjennomfør de 5 stegene som inkluderer Google Authenticator appen slik at man kommer inn i Visma Online.   Hvorfor ta i bruk totrinnskontroll:  Totrinnskontroll gir et ekstra lag med sikkerhet for ditt system som stadig flere benytter seg av og har blitt en sikkerhetsstandard når det kommer til nettbaserte tjenester. Visma er selvfølgelig ikke et unntak. Det gir deg det ekstra laget med sikkerhet dersom passord kommer på avveie.   Aktiver totrinnskontroll (2FA) på Firmanivå: Det første man gjør for å ta i bruk totrinnskontroll er å aktivere dette under Firmainnstillinger i Visma Online.  Mine tjenester - Firmanavn oppe til høyre - firmainnstillinger - Rediger/blyant - aktiver "obligatorisk totrinnskontroll". Gå så til min brukerprofil og aktiver totrinnskontroll under sikkerhet. Mine tjenester - Firmanavn oppe til høyre - Min brukerprofil - Rediger/blyant - Aktiver totrinnskontroll. Skriv inn ditt passordet og følg veiviserens 5 trinn: NB! Lagre og ta vare på "engangs beredskapskoden" på et sikkert sted! Når denne prosessen er fullført må man bruke en 6-sifret sikkerhetskode for innlogging på en ny enhet, men du kan velge å huske enheten i 30 dager. Deaktiver totrinnskontroll: For å deaktivere totrinnskontroll på din bruker, gå til “firma X” oppe til høyre og klikk Min brukerprofil. Klikk deretter Rediger/blyant - Deaktiver totrinnskontroll, bekreft og legg inn med kode.   Dersom du mister mobiltelefonen og ikke har mulighet til å logge inn, kan du trykke på "Prøv en annen måte" (se bildet over). Du får da må muligheten til å bruke “engangs beredskapskoden” som ble opprettet (trinn 4/5) ved aktivering av totrinnskontroll. Hvis du ikke har denne beredskapskoden, kontakt Visma eAccounting support som kan opprette en ny til deg.    Når du har kommet deg inn i programmet igjen, kan du deaktivere totrinnskontroll som forklart over. Ønsker du å fortsette med totrinnskontroll, reaktiverer du dette igjen for å kunne koble deg opp med ny telefon.    Dersom man har logget inn med beredskapskode, vil det bli opprettet en ny “engangs beredskapskode” som kan brukes til å deaktivere totrinnskontroll. Man trykker da på Mistet mobilen og bruker beredskapskoden for å deaktivere.       2. Bruk av totrinnskontroll (2FA) på Brukernivå: Dersom man ikke ønsker å aktivere bruk av totrinnskontroll (2FA) på alle brukere tilknyttet firmaet på firmanivå i Visma Online, som beskrevet i avsnittet over, er det mulig å aktivere totrinnskontroll kun for enkelte brukere. Dette kan f.eks benyttes for brukere som skal godkjenne betaling av leverandørfakturaer mot EIKA banker. For å kunne sende betaling av leverandørfakturaer til bank når man aktiverer EIKA bankintegrasjon MÅ det være minst 1 bruker med aktivert totrinnskontroll.    Godkjenning av betaling av leverandørfakturaer ved bruk av totrinnskontroll fra Visma eAccounting er foreløpig kun mulig, og påkrevd for de med bankintegrasjon til en EIKA bank. Aktiver totrinnskontroll (2FA) på Brukernivå: Logg inn på Visma Home (Connect) med ditt brukernavn og passord Gå til Mine tjenester - Brukerprofil oppe til høyre - Mine opplysninger Sikkerhet - Aktiver totrinnskontroll Angi ditt passord Last ned Google Authenticator  appen og følg Trinn 1-5 i pkt.3 i artikkelen over.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av JanHelgeEikrem VISMA ‎01-10-2019 16:46
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎30-09-2019 09:39
Vi har i det siste mottatt en del henvendelser fra kunder som lurer på hvordan arbeidsforhold skal rapporteres inn korrekt til A-ordningen i forhold til virksomhetsnummer. Bakgrunnen til henvendelsene kommer av at mange bedrifter har mottatt brev fra Skatteetaten hvor det informeres om at fra 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du rapporterer arbeidsforhold.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS VISMA ‎24-09-2019 10:42
Du kan importere kunde-, artikkel- og leverandørregister, samt kontoplan og kostnadsbærere inn i eAccounting. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for import.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av FrederikS VISMA ‎24-09-2019 10:30
Har du bare fakturert i Visma eAccounting, og skal gå over til å føre komplett regnskap, er det et par ting du bør tenke på. Denne guiden gir en oversikt over dette.  Hvordan du oppgraderer Visma eAccounting versjon kan du se og lese mer om her.   Hvordan du gjør dette er avhengig av om du - allerede har Visma eAccounting (fullversjon) - oppgraderer fra Visma eAccounting Faktura til Visma eAccounting (fullversjon). Hvis du   allerede har Visma eAccounting (fullversjon)   er fakturaene bokført som bilag i regnskapet. Ettersom det bare er bokført inntekter og ikke kostnader, gjør dette at regnskapet er ufullstendig. Det fullstendige regnskapet ligger (forhåpentligvis) i et annet system. Du bør da høre med en regnskapsfører hva du bør gjøre for å få dette regnskapsmessig korrekt. Det er viktig at man undersøker dette før man begynner å føre fullt regnskap fremover, slik at man ikke ved årets slutt har et skjevt regnskap. Hvis du   oppgraderer fra Visma eAccounting Faktura til fullversjon   er ikke fakturaene bokført i regnskapet, bare registert. Dette kan man se i form av at fakturaene ikke har bilagsnr og info om regnskapskontoer.  Det er mulig å bokføre registrerte fakturaer, (se under), men  les resten av denne artikkelen før du foretar deg noe . For å bokføre en registert faktura klikker du på  Handling - Bokfør. Fakturaen vil da bokføres som et bilag, basert på informasjonen i fakturaen. Dette gjør at bilagsnummer og regnskapsinformasjon vises.  Bokfører du en faktura det er registrert betaling på vil det i tillegg opprettes et betalingsbilag. Dette bilaget kan du se som Relaterte bilag, under regnskapskontoene. NB: Det er mulig å bokføre betaling på en faktura som bare er registrert. Merk at dette vil kreditere konto 1500 med beløpet, uten at det eksisterer noen tilsvarende debetsaldo (i form av bokført faktura) fra før. Før du bokfører fakturaer eller betalinger, tenk gjennom følgende   - Hva bør jeg ha registrert før jeg oppgraderer (og alt man deretter gjør blir bokført)? (Merk at det ikke er mulig å nedgradere fra Visma eAccounting fullversjon til Visma eAccounting Fakturering). - Hvilke fakturaer skal bare være registrert, og hvilke skal være bokført i eAccounting?  - Hvilke fakturaer skal jeg bokføre salget av, og hvilke skal jeg bokføre kun betalinger på?  Dette må ses i sammenheng med hva som er bokført i det gamle regnskapsystemet.  Dersom du er usikker på hva som er rett for deg å gjøre anbefaler vi å høre med en regnskapsfører før du oppgraderer og bokfører noe.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Zuzanna Burkowicz MODERATOR ‎16-09-2019 09:35
Denne guiden viser hva du gjør om du bytter firmatype (og dermed org.nr) i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎06-09-2019 16:31
I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan man oppretter og administrerer brukere i Visma eAccounting og tilknyttede moduler.    Hvordan opprette en bruker i Visma Online Når du først logger deg inn i Visma Online, vil du komme til siden Mine tjenester. Her kan du trykke oppe i høyre hjørne hvor det står ditt navn og firmanavnet, her vil det komme ned en nedtreksmeny velg deretter Brukere.     Etter dette vil du komme til bruker siden, her vil du kunne se en liste over firmaets alle brukere, samt eventuelle regnskapsførere dere har samarbeid med. For å opprette en ny bruker, trykk på den grønne Opprett bruker knappen.     Her fyller du ut all relevant informasjon, som E-postadresse, Fornavn og Etternavn. Du velger også om brukeren skal være administrator eller en vanlig bruker, bruken i programene vil være eksakt den samme. forskjellen på en bruker og en administrator er at administratoren vil ha mulighet til å gjøre endringer på brukere, brukertilganger og firmainnstillinger i Mine tjenester (Alle vil kunne gjøre endringen på firmainnstillinger i Visma eAccounting). Om dette er en helt ny bruker vil de motta en mail hvor de kan sette passord, i eksempelet under er brukeren allerede registrert i et annet selskap og vil ikke være nødt til å endre passord.       Hvordan tildele brukertilganger til nye/eksistrende brukere Når du har opprettet den nye brukeren, må du tildele de riktige brukertilganger for de ulike programmene. Dette gjør du ved å trykke på de "tomme" sirklene, du ser at de er valgt ved at sirklene "fylles". I eksemplet nedenunder ønsker jeg at den nye brukeren kun skal ha tilgang til Visma eAccounting, Visma eAccounting Time, Visma Økonomioversikt og Visma Scanner.   Denne fremgangsmåten er lik for både nye og eksisterende brukere, eneste forskjellen er at du velger eksisterende brukere fra brukerlisten.   OBS! ekstra brukere for Visma eAccounting koster 89,- ekstra per måned per bruker, mens for Visma eAccounting Time koster det 39,- ekstra per måned per bruker. De resterende programmene og modulene er gratis for ekstra brukere.       Hvordan tildele brukerrettigheter i Visma eAccounting Nå som vi har opprettet en ny bruker og gitt de korrekte brukertilganger kan vi også tildele de brukerrettigheter i Visma eAccounting. Gå inn på Visma eAccounting, deretter gå til Innstillinger - Rettigheter. Her vil du se rettighetene til alle brukerne, og du kan redigere de andre sine rettigheter untatt dine egne. Det er 4 ulike tilganger dere kan sette på de ulike brukerne, disse er :   Full tilgang : Her har dere full tilgang til hele programvaren Salg : Her har dere kun tilgang til salgsmodulen, og vil kunne behandle utgående ordre, tilbud og fakturaer, samt kunder og produkter. Begrenset : Her har dere delvvis lesetilgang, men har mulighet til å  skrive ut alt i tjenesten, opprette kunde- og leverandørfaktura samt opprette mva-rapport. Lesetilgang : Gir brukeren tilgang til å se og skrive ut det som ligger i programmet, men ikke utføre noen endringer.   Dere kan også bestemme om brukeren har mulighet til å se lønnsmodulen, eller snede leverandørfakturaer til banken.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎05-09-2019 13:45
Visma eAccounting kan enkelt kobles sammen med kassen din. Se hvordan det fungerer her!        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Aleksander Nunes-Xavier VISMA ‎04-09-2019 07:29
Visma eAccounting kan enkelt kobles sammen med nettbutikken din. Se hvordan det fungerer her!        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Line Salvesen VISMA ‎30-08-2019 12:51
Dersom firmaet ditt er mva-pliktig må du levere mva-melding. Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
av FrederikS VISMA
Når du tar over en kunde som har brukt eller bruker Visma eAccounting fra før så kan du møte på veldig mange ulike utgangspunkt. Noen har kun fakturert men hatt Smart-versjonen, andre har ført regnskapet bare delvis eller hoppet frem og tilbake mellom ulike systemer. Scenarioene er mange.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎14-08-2019 11:09
Vi anbefaler deg å lese denne guiden som viser hvordan du kommer i gang og setter opp innstillinger tilpasset foreninger.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker