avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting

Sorter etter:
Det kan være flere årsaker til at man ikke får trykket på ny a-melding knappen og her tar vi en gjennomgang av de vanligste årsakene.   Det eksisterer pågående a-melding som det enten ikke er hentet tilbakemelding på eller som har  status avvist. Gå til Lønn - A-melding - Pågående a-meldinger, ligger det a-melding her? I så fall klikk på den og velg enten Hent tilbakemelding eller Åpne for å sjekke status. Er den avvist har vi oversikt over løsninger her   Det er ikke generert lønnsslipp. A-meldingen baserer seg på lønnsslippen og det må være laget lønnsslipp før man kan generere a-melding. MERK! Man skal rapportere inn a-melding uansett om det er kjørt lønn på den ansatte eller ikke. Skal du kun rapportere arbeidsforhold uten å kjøre lønn til den ansatte? Hvis ny a-melding knappen er grået ut kan du opprette en lønnslipp på 1 krone og annullere lønnslippen igjen. Da vil ny a-melding knapp bli grønn og etter du har klikket på "ny a-melding" vil du en beskjed om at ingen lønnslipper er opprettet på den ansatte, og at kun arbeidsforhold vil bli rapportert.  Feil oppstartsmåned for a-melding under lønnsopplysninger i innstillingene Det er valgt en dato for oppstart av a-melding som er senere enn a-meldingen du forsøker å generere. Har man for eksempel satt at oppstartsmåned er april 2018 vil man ikke kunne generere a-melding for mars 2018. Oppstartsmåned ser man og kan endre her: Innstillinger - Firmainnstillinger - Lønnsopplysninger     I den aller første rapporteringsmåneden må det kjøres en lønn før Ny a-melding knappen blir aktiv. Har man i utgangspunktet valgt feil oppstartsmåned for a-melding og justert denne bakover i tid vil ikke knappen bli aktiv før det kjøres en ny lønn den aktuelle måneden.   I noen tilfeller vil a-meldingen allerede være sendt og godkjent. eAccounting sender flere a-meldinger samtidig. Har du for eks. ventet med å rapportere a-melding for april til begynnelsen av mai måned vil eAcconting allerede ha sendt inn a-melding også for mai. Dersom det ikke kjøres noe mer lønn eller endres opplysninger på ansatte eller firma som skal rapporteres denne måneden vil a-meldingen da bli liggende under godkjente a-meldinger, uten at det er behov for å sende inn denne på nytt og Ny a-melding knappen vil da heller ikke bli aktivert.   Ved behov kan man benytte knappen "Regenerer alle" som ligger helt nederst i bildet for pågående og godkjente a-meldinger. Denne knappen sjekker om det er gjort endringer som skal rapporteres i a-meldingen for samtlige måneder fra og med oppstartsmåned. Finnes det nye data å rapportere opprettes da a-meldingen(e). Finnes det derimot ingen endringer i hva som skal rapporteres opprettes heller ingen ny a-melding.  
Vis hele artikkelen
08-05-2018 07:59
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2835 Visninger
  Hva er det som bestemmer om "Foretaksregisteret" kommer opp på faktura? Det er kun pålagt for AS, og vil komme under organisasjonsnummeret på fakturaer på firmaer som er satt opp som AS i Visma eAccounting.        Se hva Altinn sin beskrivelse av Faktura (salgsdokumentasjon) her   Dersom du har et firma i Visma eAccounting som ikke er AS, men ønsker allikevel at "Foretaksregisteret" skal være med kan det legges inn som Fakturatekst. Det legger man inn her: Innstillinger - Firmainnsitllinger - Andre opplysninger - Fakturatekst Teksten kommer da ikke under organisasjonsummeret, men rett under produktlinjene.
Vis hele artikkelen
15-11-2017 09:57
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2810 Visninger
 Se hvordan du setter opp dine innstillinger for å komme i gang med Visma eAccounting Lønnsslipp   
Vis hele artikkelen
01-08-2017 11:09
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2895 Visninger
Gå inn på Innstillinger – Firmainnstillinger - Andre opplysninger. Bla litt ned på siden så vil du over utskriftinnstillinger se Logo.  Trykk der det står Legg til/ Endre logo. Her kan du laste opp logoen som du har lagret på maskinen din.       Det er anbefalt at du benytter en logo i .PNG format som er under 1MB, rundt 300×300 pixler stor og med en oppløsning på minst 200 dpi. Du kan også benytte logo som er i .GIF eller .JPG format, men det er grafikk i .PNG format som blir penest, da disse filene ikke får noe kvalitetstap på bildene. Det er normalt sett en enkel sak å endre filtype i et bilderedigeringsprogram som f.eks. Paint eller Photoshop. Husk også å endre "Bakgrunn faktura" til "Egen logo og bunntekst" for å få den med på fakturaene du sender ut til kundene dine.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 23:49
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2881 Visninger
På grunn av øreavrunding kan det oppstå en øredifferanse på fakturaen du har mottatt og betalingen du får registrert i programmet. For å få balansen til å gå i null må du legge opp en hovedbokskonto for øredifferanse og føre det avvikende beløpet inn der. Etter Norsk Standard Kontoplan så finnes det to resultatkontoer som viser til øredifferanse, 7390 - MVA-øreavrunding og 7395 - Øreavrunding. Da skal balansen gå i null slik at du får bokført.     Når du skal avstemme transaksjonen i Kasse og Bank, trykk på den oransje Avstem knappen. Deretter er det å velge bilagstypen Betaling av leverandørfaktura og velg den korrekte fakturaen.     Velg Ny hendelse, og ta i bruk Bilagstypen Annen utbetaling og Fri føring. Deretter fører du differansen på den Øreavrunding-kontoen du ønsker å bruke.    
Vis hele artikkelen
20-12-2013 22:20
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2811 Visninger
Lurer du på hvordan mva fungerer i Visma eAccounting? I denne artikkelen skal vi gå igjennom mva, og problemene du kan møte på. Vi går gjennom inngående og utgående mva, mva-melding og mva-konto og koder.
Vis hele artikkelen
14-02-2020 16:34
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2915 Visninger
Dersom du ønsker å låse en periode du er ferdig med, går du på Innstillinger – Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger.  Trykk på feltet Bokføring låst t.o.m, velg perioden du ønsker å låse, deretter trykk på Lagre. Om du ønsker å føre et bilag på låst periode kan du gå tilbake å endre på dette.     
Vis hele artikkelen
20-12-2013 23:50
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2721 Visninger
For at du som håndverker skal få en litt enklere hverdag har vi satt sammen en liste over hvilke muligheter du vil kunne dra nytte av ved å benytte Visma eAccounting som faktura- og regnskapssystem.
Vis hele artikkelen
13-09-2018 08:29 (Sist oppdatert 26-09-2018)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2721 Visninger
 Vi har fått flere henvendelser fra kunder som lurer en del på elektronisk fakturering. Mye av den tilgjengelige informasjonen i dag er ofte teknisk med mye terminologi og rettet mot fagfolk. Her skal vi forsøke å lage en artikkel som omfatter temaet uten å bli for teknisk, eller fokusere for mye på de forskjellige økonomisystemene men heller eFaktura generelt. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om du skal ta i bruk eFaktura, men når. Dette er fornuftig på alle måter, og vil spare deg for både tid og penger.   Hva er en elektronisk faktura? En elektronisk faktura er en faktura som sendes fra et økonomisystem og leveres direkte inn i mottakers økonomisystem eller nettbank. Det som skjer er at all den informasjonen som ligger i fakturaen du opprettet i ditt system og sender lagres i en fil, og denne filen sendes over Internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen er for eksempel, pris, produkter, forfallsdato, adresse, mottakers navn, osv som du er kjent med fra en tradisjonell papirfaktura, men alt er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner da filen, ser på innholdet og oppretter da en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. I en nettbank vil da fakturaen åpnes med alt innhold, klar til å godkjenne til betaling.   Fordelene med elektronisk faktura for Avsender Dersom du sender en elektronisk faktura til en mottaker som har registrert seg i   adresseregisteret for elektronisk faktura, vil fakturaen alltid nå frem (hvis ikke får man beskjed) og leveres umiddelbart. Du har altså større kontroll på når fakturaen kommer frem og at fakturaen har kommet frem. Du slipper prosessen med å skrive ut, pakk og porto på fakturaene. Kortere kredittid. Foreløpige undersøkelser viser at bedrifter som mottar elektroniske fakturaer betaler disse mye oftere på forfall enn for eksempel ved post eller faktura på e-post. Dette fordi fakturaen blir bokført i mottakers system med rett pris og rett   forfallsdato. Dette vil over tid gi avsender bedre likviditeten i bedriften, som er svært viktig.  Sparer miljøet ved mindre bruk av papir og redusert CO2 utslipp da posten ikke må levere via fly- og biltransport.  Fremstår som en mer profesjonell bedrift ved å tilby en moderne løsning og sender   du til forbrukerkunder kan du benytte nets sine eFaktura logo.   Fordelene med elektronisk faktura for Mottaker Ingen åpning av post Ingen scanning av papirfaktura som vedlegg til regnskapet. Mottaker vil få fakturaen håndtert av sitt system automatisk, og bokført i regnskapet.   Dette sparer tid. Utsira kommune har undersøkt dette og beregner at de sparer i snitt 18 minutter per faktura. Innholdet i eFakturaen leses alltid med 100% kvalitet i motsetning til en tradisjonell   fakturatolk.   Beregn hvor mye du sparer med e-fakturaer For å beregne hvor mye tid og penger du sparer ved bruk av elektronisk faktura, gå inn i Visma eAccounting - Apper og utvidelser - og eFaktura.     Krav fra myndigheter? Leverer du varer eller tjenester til staten, er det for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2012 helt nye regler. De fakturaene som leveres staten etter denne dato må være en elektronisk Faktura. Det kommer også mer og mer krav fra kommuner også til å motta eFaktura. I Sverige blant annet er det krav for alle bedrifter med mer enn 50 ansatte at de skal sende alle fakturaer elektronisk til andre bedrifter. Lignende krav vil komme til Norge fra myndighetenes side med mål om at alle bedrifter uansett størrelse skal sende elektroniske fakturaer dersom mottaker er en annen bedrift. Dette siste punktet er noe som diskuteres av myndighetene, men det er meget sannsynlig at det vil komme i løpet av få år. Derfor er det en fordel å begynne allerede nå, slik at du har rutiner og systemer på plass slik at du ligger i forkant av eventuelle krav.   Krav fra kunder? Noen større selskaper innfører nå krav at alle som skal levere produkter til de, må kunne levere fakturaen som en eFaktura. Dette er fordi det er en så stor besparelse for de å motta fakturaen slik. Vi forventer at dette kommer til å bli vanligere og vanligere i tiden som kommer.   Faktura på PDF? En kunde stilte spørsmålet; "Men er ikke dette det samme som å sende en faktura på e-post som et PDF vedlegg? Det er jo elektronisk?" Svaret er nei, dette er faktisk ikke en eFaktura. Selv om mottaker har en såkalt fakturatolk, som vil forsøke å åpne PDF filen og tolke innholdet er dette helt forskjellig og har to store svakheter i forhold til eFaktura. Punkt en, e-poster når ikke alltid frem. De kan stoppes i søppelpost filter, eller det kan være problemer med mottakers e-post tjeneste. Punkt to OCR tolken, om man bruker den, tolker ofte innholdet feil, og man ender med å måtte bokføre denne fakturaen manuelt uansett. Denne metoden har heller ikke de store fordelene til eFaktura som er listet over.   Hva med fakturaer til forbrukerkunder, kan jeg sende eFaktura rett til deres nettbank? Både eAccounting og Mamut Business software støtter å sende eFakturaer rett til en forbrukerkundes nettbank. Dette kan lett igangsettes uten behov for support eller konsulent bistand. Følg denne guiden for info hvordan dette gjøre.   Dette høres veldig bra ut, men må da være veldig kostbart? Nei, her er det ingen faste-, ingen månedlige- eller implementeringskostnader. Det koster kun 3 kroner å sende og 3 kroner å motta, og du kan selv bestemme om du vil sende en eFaktura eller velge vanlig post eller e-post. Her er det kun 3 kroner per faktura. Alltid gjeldende prisliste ligger   her   Kan jeg sette opp dette uten hjelp? Ja, dette kan du sette opp og aktivere selv. Dette er litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem. Har du eAccounting klikk   her Har du Mamut Business Software klikk   her
Vis hele artikkelen
01-08-2017 09:29
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2753 Visninger
Her går vi i gjennom ofte stilte spørsmål i forhold til integrasjonen mellom Visma eAccounting og Visma Webshop
Vis hele artikkelen
12-12-2016 21:34
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2774 Visninger
Du vil ha mulighet å opprette en ordre fra et Tilbud, les mer om dette her.   For å opprette en ordre går  du inn på Salg – Ordre, og klikker på knappen Ny ordre. Legg inn kunden du ønsker å sende det til, ordredato, leveringsdato, referanse og produkter. Hvis du klikker på Ny tekstlinje kan du legge inn en fritekst på ordren. Hvis du ønsker å jobbe videre med ordren senere trykker du på nedtrekkmenyen ved den oransje knappen og velger Lagre utkast. Hvis du er ferdig med ordren og ønsker å sende det til en kunde velger du isteden Send ordrebekreftelse som e-post eller Skriv ut ordrebekreftelse som PDF. Les mer om ordre-modulen her. Les hvordan du skal levere ordren her. Eller å opprette en restordre her.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:45
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2760 Visninger
Hvilke nettlesere støtter Visma eAccounting? Visma eAccounting støtter de fleste nettlesere, bla. Microsoft Edge, Internet Explorer (min. 11), Firefox og Safari, men vi anbefaler å bruke Google Chrome. Hvordan arbeide med flere programdeler samtidig? Dersom du ønsker å jobbe på flere områder i programmet samtidig, anbefaler vi at du åpner programmet i flere faner i nettleser samtidig. Du kan åpne en ny fane ved å høyreklikke på f.eks Kundefakturaer og velg "Åpne i ny fane". Hvor logger jeg inn i Visma eAccounting? Gå til www.vismaonline.com for å få tilgang til dine tjenester. Du kommer inn i Visma eAccounting ved å klikke på "Gå til tjenesten". Vi anbefaler deg å opprette en snarvei til www.vismaonline.com i din nettleser - slik at det går raskere å logge inn. Klikk her for å se tips til smartere bruk av Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
03-08-2015 17:49
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2634 Visninger
 Se hvordan du registrerer lønnsutbetaling i Visma eAccounting hvis du ikke har bankintegrasjon.      Uten bankintegrasjon er det også mulig å gå til lønn --> lønnslipp --> velge aktuell lønnslipp --> handling --> registrere lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling kan også gjøres som vist i videoen over, hvis man ikke har bankintegrasjon.   Med bankintegrasjon vil det ikke være mulig å opprette en manuell transaksjon i kasse og bank, og det vil heller ikke være mulig å registrere utbetalingen direkte på lønnslippen. Med bankintegrasjon vil du automatisk få opp utbetalingen i kasse og bank. Hvis lønnslipp ikke automatisk knytter seg opp mot transaksjonen så trykker du avstem --> bilagstype: betaling av lønnslipp --> og her velger du aktuell lønnslipp du ønsker at transaksjonen skal knyttes opp mot. 
Vis hele artikkelen
01-08-2017 11:10
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2617 Visninger
 I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet (i nettleseren). Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Skal du ta et et skjermbilde bør du følge noen enkle tips slik at resultatet blir best mulig.   Windows har et bra innebygd verktøy for å ta skjermbilder med navnet  Utklippsverktøy/snippingtool. Trykk Ny her og dra over ønsket område for å ta bilde. Deretter trykk på Lagre knappen og lagre det et sted du finner igjen. Deretter send dette inn til support som steg 6 nedenfor. Eventuelt svar på en epost du har fått tilsendt fra saksbehandler.   For en lignende funksjon i macOS, kan du trykke [SHIFT] + [CMND] + [4], og dra for å markere det området av skjermen du vil ta bilde av. Hvis du vil flytte hele det valgte området, må du trykke og holde inne mellomromstasten mens du drar. Når du har sluppet knappen på musepekeren eller styreflaten, finner du skjermbildet på skrivebordet.   1.   Maksimer først nettleseren slik at den dekker hele skjermen din. 2.   På tastaturet, trykk   [ALT]   +   [PRINT SCREEN]   samtidig. 3.   Åpne programmet   Paint. 4.   På tastaturet, trykk   [CTRL]   +   [V]   samtidig for å lime inn skjermbildet. 5.   Lagre bildet.  6.   Send oss en epost på   support.eaccounting.no@visma.com   med beskrivelse av saken og bildet som vedlegg. Har du allerede en sak, svar på epost fra oss isteden. 
Vis hele artikkelen
13-07-2017 14:20
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2656 Visninger
For å bestemme eller forandre standardtekstene som kommer med e-postene man sender fra eAccoutning går man først inn på Innstillinger i menyen til venstre. Her velger man Firmainnstillinger og fanen Andre opplysninger.    På høyre side vil du se Standardtekster e-post. Her kan du bestemme de forskjellige tekstene som kommer med når du sender tilbud, ordre eller faktura fra eAccounting.      Hvis du trykker der det står Vis Utenlandsk tekst, så kan du også legge inn standardtekster på e-post som blir sendt til andre land enn Norge.
Vis hele artikkelen
20-12-2013 23:55 (Sist oppdatert 16-01-2019)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2550 Visninger
 Her skal vi vise hvordan man lager en snarvei til Visma eAccounting Time på en Android mobil   Åpne en nettleser på mobilen din og skriv inn:  https://eatime.vismaonline.com 2. Du blir videresendt til innloggingssiden der du må legge inn brukernavn og passord (husk at du kan lagre påloggingsopplysningene så du slipper å legge dem inn hver gang du logger på) 3. Du skal nå være pålogget Visma eAccounting Time 4. Etter innlogging kan du lagre URL-adressen og legge et ikon på startskjermen på mobilen din ved å velge “MER” eller “” øverst i høyre hjørne og så velge “Legg til snarvei på startskjermbildet”         5. Neste gang du vil logge inn på den mobiltilpassede versjonen av Visma eAccounting Time, kan du klikke på ikonet fra startskjermen og legge inn brukernavn og passord.     Nedenfor kan du finne alternativer for andre nettlesere/eldre versjon av Android:
Vis hele artikkelen
13-07-2017 14:03
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2575 Visninger
 Viser hvordan man kan jobbe med appen Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
01-08-2017 10:11
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2546 Visninger
Dette kan du gjøre inne på Salg – Ordre – Pågående ordre. Klikk på ordren så du ser tre knapper på høyre side. Her inne kan du velge Handling – Levere. Hvis det kun er deler av ordren som skal leveres, så legger du inn antallet som skal leveres i feltet Lev.ant og klikker på Levere.     Du vil da få opp et spørsmål om du ønsker å opprette en restordre. Hvis du klikker på Ja vil det bli opprettet en restordre på det resterende antallet. Denne legger seg som en egen ordre i oversikten.     Da vil det opprettes en restordre, som vil legge seg under Pågående ordre. Denne ordren vil du kunne behandle som hvilken som helst ordre.    
Vis hele artikkelen
20-12-2013 19:50
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2506 Visninger
Dersom du har kunder, artikler og leverandører i e-conomic, kan du få med dette over til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
05-07-2017 13:04
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2414 Visninger
Alle bevegelsene inn og ut på driftskontoen skal komme inn i programmet. Hvis transaksjoner fra banken ikke kommer over i programmet så kan du sjekke om kontonummer som ligger inne på Innstillinger- Kasse og Bank er det samme som du har bestilt integrasjon med hos din bank. Det må i tillegg ha vært bevegelser i nettbanken for at transaksjoner skal dukke opp. For videre hjelp ta gjerne kontakt med Bankens kundeservice eller kontakt Visma eAccounting support. For å se hvilken konto du har registrert i programmet gjør du følgende: Gå til Innstillinger – Kasse- og Bankkonto. Klikk på driftskontoen. Da får du opp bildet som du ser under   kasse og bankkonto   Klikk på knappen Rediger. Nå vil du se kontonummeret du har registrert i ditt program. Sjekk at dette er det samme som er registrert og knyttet til din nettbank   driftskonto  
Vis hele artikkelen
30-12-2013 23:43
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2410 Visninger