Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere alle arbeidstidskodene som finnes i lønnsystemet. Du kan velge å endre på dette om ønskelig, slik at noen eller alle ansatte kun får opp enkelte arbeidstidskoder ved registrering i Calendar.  
Vis hele artikkelen
23-08-2018 15:22 (Sist oppdatert 01-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1473 Visninger
Du kan benytte lønnsart 10090 - Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:58 (Sist oppdatert 24-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 662 Visninger
Her tar vi for oss ulike problemstillinger angående innlogging i eAccounting Payroll / Connect, og løsningene på disse.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:21 (Sist oppdatert 10-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 845 Visninger
Det har nå kommet støtte for å bedre håndtere etterskuddslønn i Payroll. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med denne artikkelen før du setter opp innstillingene for etterskuddslønn i ditt selskap. Vi gjør oppmerksom på at firmaer som allerede bruker Payroll i dag vil få en "overgangsmåned" hvor noe må håndteres manuelt. Her anbefaler vi at det settes av god tid til oppsett og kontroll. For helt nye firmaer er det også en del å være oppmerksom på. I denne artikkelen går vi generelt gjennom funksjonaliteten.
Vis hele artikkelen
09-08-2023 14:30 (Sist oppdatert 09-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 51 Visninger
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kommer i gang med innstillingene for etterskuddslønn dersom du allerede bruker Payroll fra før.
Vis hele artikkelen
09-08-2023 14:36 (Sist oppdatert 09-08-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 57 Visninger
Denne artikkelen viser vi deg hvordan du kommer i gang med innstillingene for etterskuddslønn dersom du setter opp et helt nytt firma.  
Vis hele artikkelen
09-08-2023 14:47 (Sist oppdatert 09-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 51 Visninger
På lønnsartene i Payroll under fanen Innberetning A-melding ligger det et felt for Rapporteringsperiode. Dette avgjør hvilken periode en transaksjon blir innrapportert, basert på transaksjonsdato og hvilket fortegn transaksjonen har (utbetaling eller trekk).
Vis hele artikkelen
09-08-2023 14:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 55 Visninger
I eAccounting Payroll gir rapporten Terminoppgjør en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon. Du finner rapporten under Rapporter - Standardrapporter - Terminoppgjør.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 15:06 (Sist oppdatert 09-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1032 Visninger
Om man har ansatte som ikke ønsker å trekkes halv skatt, eller man ønsker å endre et skattetrekksbeløp på en ansatt, så kan både beregning av halv skatt og skattetrekksbeløp  overstyres på hver enkelt ansatt.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 12:49 (Sist oppdatert 22-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 780 Visninger
Ved beregning av overtid bruker eAccounting Payroll som standard satsen Grunnlag overtid på den ansatte under fanen Stilling i Employees. Det er nå mulig å differensiere på satsene slik at du kan bruke en annen sats for beregning av overtid i Employees. 
Vis hele artikkelen
16-04-2020 10:47 (Sist oppdatert 22-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1387 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan sette opp fleksitid +/- betalingsregel på fulltidsansatt.
Vis hele artikkelen
09-05-2023 09:12 (Sist oppdatert 09-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 122 Visninger
Under Rapporter - Standardrapporter i eAccounting Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 14:57 (Sist oppdatert 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1621 Visninger
Når man klikker på Lag bruker i Employee så vil det opprettes en Visma.net bruker til de ansatte. I dag tildeles alle roller som er tilknyttet til lisensen når man klikker på Lag bruker. Dette har i en del tilfeller ført til at brukere får tildelt flere roller enn de egentlig skal ha. I denne artikkelen forklarer vi endringen som er gjort i forhold til rollegruppen Employee
Vis hele artikkelen
20-04-2023 14:48 (Sist oppdatert 20-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 234 Visninger
Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. 
Vis hele artikkelen
23-08-2018 15:29 (Sist oppdatert 07-03-2023)
 • 12 Svar
 • 1 liker
 • 6507 Visninger
Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på den delen som overstiger 750 000 kroner i lønnsinntekt fom. innteksåret 2023.  
Vis hele artikkelen
13-02-2023 08:50 (Sist oppdatert 02-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 599 Visninger
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall". Mer informasjon finner du i veiledning til a-meldingen.
Vis hele artikkelen
08-04-2020 16:02 (Sist oppdatert 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1592 Visninger
Lønnsart 16126 - Tilbakeføring av lønn opptjent før dødsfall
Vis hele artikkelen
01-03-2023 14:18 (Sist oppdatert 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 115 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer i Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.
Vis hele artikkelen
13-02-2023 08:51 (Sist oppdatert 23-02-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 625 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.
Vis hele artikkelen
05-03-2021 15:06 (Sist oppdatert 20-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1011 Visninger
Fra 2023 blir utdanningspermisjon og velferdspermisjon splittet i en lovfestet og en ikke lovfestet del. Velferdspermisjon bytter også navn til “Andre permisjoner”. Det medfører disse endringene, som du kan lese om i denne artikkelen:
Vis hele artikkelen
09-01-2023 23:30 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 617 Visninger