Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Under Rapporter - Standardrapporter i eAccounting Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 14:57 (Sist oppdatert 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1664 Visninger
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.
Vis hele artikkelen
02-01-2020 09:49 (Sist oppdatert 17-01-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 4170 Visninger
Her kan du lese alt om årsavslutning i Visma.net Payroll Kontroll og korrigering (Firmabil, Elektronisk kommunikasjon, AFP/OTP, Forsikringer) Halv skatt Avstemming (Avstemming i Altinn, rapporter i Payroll) Sammenstilling til inntekstmottaker Nytt år Overføring av feriedager
Vis hele artikkelen
07-12-2017 14:08 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 7 Svar
 • 2 liker
 • 7982 Visninger
Hvis en ytelse som tilhører 2021 ikke har blitt innberettet, og du oppdager dette først etter at du er over i 2022, kan du opprette en ny lønnsart hvor du overstyrer transaksjonsdato tilbake til 2021.
Vis hele artikkelen
02-01-2020 09:35 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 2656 Visninger
Hvis firmaet bytter lønnssystem midt i året, er det tillatt å sende 2 lønnsoppgaver til den ansatte fra både nytt og gammelt system. Av forskjellige grunner så er det ofte ønskelig å registrere det som er ført i det gamle lønnssystemet i det nye systemet, slik at de ansatte får alle opplysninger på én oppgave.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 11:58 (Sist oppdatert 29-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1806 Visninger
Du kan sende sammenstillingsoppgaven til de ansatte via Payslip. Utsendelsen skjer på samme måte som utsendelse av lønnsslipper. Når desemberlønnen er bekreftet kommer det automatisk opp en egen kjøring merket Årsavslutning.  Denne "lønnskjøringen" er en påminnelse om at du må sende rapporten Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker.
Vis hele artikkelen
02-01-2020 09:47 (Sist oppdatert 29-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1600 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for eAccounting Payroll og Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. Alle kunder får automatisk aktivert HRM Analytics når de kjøper eAccounting Payroll. Det finnes 2 roller som gir tilgang til tjenesten: HRM Analytics Payroll/HR Administrator og HRM Analytics manager
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:42 (Sist oppdatert 27-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 938 Visninger
I HRM Analytics finner du 2 rapporter som kan være nyttig i forbindelse med avstemming mot regnskap og a-melding (A07); Avstemmingsliste per konto og Avstemmingsliste per lønnsbeskrivelse. Rapportene finner du under Avstemming.
Vis hele artikkelen
16-01-2022 21:34 (Sist oppdatert 16-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 529 Visninger
Mange bedrifter mottar ved årets slutt en oversikt over hva hver enkelt ansatt skal innberettes for i forsikringer for det aktuelle året. Dette kan medføre at man må gjøre endringer i allerede innberettede beløp.
Vis hele artikkelen
09-12-2019 14:52 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1584 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 åpner for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse til de ansatte som gave. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Du finner mer informasjon i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
07-12-2021 11:49 (Sist oppdatert 07-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 625 Visninger
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert inn. Denne rapporten kan også brukes ved avstemming på slutten av året.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 12:09 (Sist oppdatert 01-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1852 Visninger
Standard lønnsart for OTP, Firmaets andel (LA 60000 - Tjenestepensjon OTP) er en grunnlagslønnsart. Den er derfor ikke satt opp med kontonummer da denne arbeidsgiveravgiften posteres mot samme konto som annen arbeidsgiveravgift.
Vis hele artikkelen
23-10-2018 16:33 (Sist oppdatert 26-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2099 Visninger
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift på premie for Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) skal registreres på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP på én av de ansatte som en variabel transaksjon.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 12:19 (Sist oppdatert 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2181 Visninger
I forbindelse med årsavslutngingen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske. 
Vis hele artikkelen
09-12-2019 15:04 (Sist oppdatert 02-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2005 Visninger