Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Ved endring av felt i Payroll så må du angi dato fra når endringen skal gjelde. Generelt anbefaler Visma å angi den 1. i den måneden du enda ikke har kjørt lønn. Dessverre er det slik at for noen felt at selv om du angir at endringen skal gjelde fra et tidspunkt, så vil endring  ha betydning tilbake i tid.
Vis hele artikkelen
01-11-2023 10:33 (Sist oppdatert 01-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 58 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen. En oversikt over pensjonsinnretningenes organisasjonsumre finner du i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
28-01-2021 20:46 (Sist oppdatert 31-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1727 Visninger
Hvis det er trukket og innrapportert utleggstrekk for restskatt i A-meldingen og dette er feil, må det korrigeres. Fremgangsmåten for å korrigere dette kan du lese mer om i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
20-10-2021 16:11 (Sist oppdatert 11-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 691 Visninger
Under Rapporter - Standardrapporter i eAccounting Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 14:57 (Sist oppdatert 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1661 Visninger
Enkelte kunder ønsker å ha en fraværskode for korttidsfravær som ikke rapporteres i A-meldingen. Denne må opprettes som en egen kode i Calendar. 
Vis hele artikkelen
18-01-2023 17:28 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 260 Visninger
I noen tilfeller kan du oppleve at innsendt a-melding blir avvist. I dette brukertipset har vi tatt for oss noen kjente feilmeldinger, årsaker og hvordan det kan rettes.
Vis hele artikkelen
30-06-2022 14:52 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1152 Visninger
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er gjort en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
26-11-2019 15:56 (Sist oppdatert 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1822 Visninger
Feilmeldingen kommer fra Altinn og indikerer at en ansatt har positivt forskuddstrekk. Dette betyr at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt og må derfor korrigeres for å få godkjent a-meldingen.    
Vis hele artikkelen
06-08-2019 15:26 (Sist oppdatert 13-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2208 Visninger
Dersom det i et selskap ikke utbetales lønn hver måned, så må det likevel sendes inn en A-melding for hver periode dersom man har ansatte med arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold. Noen selskaper har også behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt, før det er kjørt lønn for dem, for å kunne søke Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
09-08-2017 10:40 (Sist oppdatert 13-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2397 Visninger
Du kan oppleve å få feilmeldingen når  du skal bekrefting/sending av betaling eller ved bekrefting av FNO rapport i eAccounting Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2022 16:29 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 379 Visninger
Vi får en del spørsmål i forhold til hvordan registrering av utbetalinger under grensen for oppgaveplikt gjøres, og tar for oss dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
04-01-2022 12:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 505 Visninger
Nå kan du registrere og rapportere Maritime Arbeidsforhold fra eAccounting Payroll; og det er også kommet støtte for disse ameldingskodene: Tilleggsopplysning: Lott & Hyre  Tilleggsopplysning: Opptjent på hjelpefartøy Skattekort: Særskilt fradrag for Sjøfolk
Vis hele artikkelen
05-11-2021 15:12 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 998 Visninger
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert inn. Denne rapporten kan også brukes ved avstemming på slutten av året.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 12:09 (Sist oppdatert 01-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1850 Visninger
I den nye grensesnittet til Payroll NextGenPay har du mulighet for å forhåndsvise a-melding før du bekrefter/sender betaling til banken. Du vil også kunne se om det blir generert retro a-meldinger i kjøringen.     Her finner du den nye Beta-versjonen av Payroll:
Vis hele artikkelen
15-10-2021 13:30 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 865 Visninger
Når du bekrefter betalingen i den pågående lønnskjøringen, vil A-meldingen bli generert og klar til å sendes. Denne artikkelen forklarer hvordan du sender inn a-melding i Payroll, og henter tilbakemelding
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:58 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1342 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. De nye feltene er Ansettelsesform, Sluttårsak og Organisasjonsnummer på pensjonsselskap.
Vis hele artikkelen
04-01-2021 08:55 (Sist oppdatert 12-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1176 Visninger
Fra 1. januar skal alle bedrifter oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med via a-meldingen. I denne artikkelen kan du se hvordan du korrigerer når du får meldingen "Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskapet".
Vis hele artikkelen
28-01-2021 20:56 (Sist oppdatert 28-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 871 Visninger
Hvis en ansatt har fått for mye utbetalt i en måned, må du gjøre korreksjonen i den måneden feilutbetalingen ble gjort. 
Vis hele artikkelen
27-08-2019 13:00 (Sist oppdatert 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1990 Visninger
Support har erfart at mange har mottatt et brev fra Skatteetaten om at det er manglende opplysninger om permitteringer i Aa-registeret. Det kan tyde på at dette brevet er sendt til flere enn de som skulle hatt det. Vi har kontaktet Skatteetaten og avventer avklaring på saken! 
Vis hele artikkelen
02-06-2020 12:03 (Sist oppdatert 02-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1016 Visninger
I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført, eller når alle ansatte har vært med på lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
11-03-2020 15:08 (Sist oppdatert 27-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1261 Visninger