avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Visma.net Calendar støtter nå de nye reglene for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger ved Korona-relatert fravær. Du kan lese mer om dette her
Vis hele artikkelen
21-04-2020 12:47 (Sist oppdatert 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 334 Visninger
Hvilke dager som er arbeidsdager og hvilke som er helligdager kan bestemmes under innstillingene i Calendar
Vis hele artikkelen
19-11-2018 12:44 (Sist oppdatert 02-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 262 Visninger
Hvis din bedrift har egne fridager, eller ønsker å tilpasse arbeidstiden for spesielle dager/helligdager, kan du endre dette i Calendar.
Vis hele artikkelen
02-10-2020 16:03 (Sist oppdatert 02-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 128 Visninger
Det er innført en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokal nedstengning av skole eller barnehage på grunn av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av koronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av korona.  
Vis hele artikkelen
30-09-2020 14:50 (Sist oppdatert 01-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 114 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-05-2019 12:43 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 415 Visninger
SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn.  SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.
Vis hele artikkelen
26-08-2020 12:35 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 179 Visninger
Når du oppretter en ny ansatt i Employees vil den ansatte automatisk bli knyttet til et arbeidstidsoppsett i Calendar. Dersom den ansatte har 100% stilling og arbeidstidsordning på 37,5 timer, vil den ansatte få et arbeidstidsoppsett med 7,5 timer pr dag. Har den ansatte deltidsstilling, f.eks. 80%, vil det tildeles et arbeidstidsoppsett med 6 timer pr dag. Hvis en deltidsansatt, har et annet arbeidstidsoppsett, må du endre dette selv i Calenda
Vis hele artikkelen
07-05-2019 17:03 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 327 Visninger
Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det er lagt til ny kode for dette i Calendar.
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:45 (Sist oppdatert 24-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 188 Visninger
I henhold til de nye reglene som ble vedtatt 20. mars får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. Dette er nå implementert i Visma.net Calendar, slik at ansatte kan registrer fravær på koden Sykt barn – Omsorgspenger, i henhold til nytt regelverk.
Vis hele artikkelen
30-03-2020 08:43 (Sist oppdatert 30-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 241 Visninger
En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon. En permittering er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, men slik at den permitterte arbeidstakeren fortsatt er ansatt i bedriften. Som utgangspunkt har den ansatte rett og plikt til å vende tilbake til arbeidet når permitteringen opphører. De nye reglene gjelder permitteringer som har oppstart etter 1.1.201.9  
Vis hele artikkelen
13-03-2020 15:33 (Sist oppdatert 26-03-2020)
 • 6 Svar
 • 0 Liker
 • 2328 Visninger
Inne i Visma.net Employees er det mulig å legge inn en e-post adresse på en ansatt, og så opprette en bruker med denne e-postadressen. Dersom det viser seg at denne e-postaddressen er feil, har det tidligere ikke vært mulig å rette det uten å lage en sak til support. I siste versjon av Visma.net Employees kan administrator nå rette dette selv.
Vis hele artikkelen
25-03-2020 14:56 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 334 Visninger
Fraværsoversikten i Calendar gir deg en oversikt over  hvem som er på jobb, og hvem som ikke er på jobb. 
Vis hele artikkelen
25-03-2020 13:56 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 173 Visninger
I forbindelse med Coronaviruset er det kommet nye regler om om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler. Som følge av dette har vi endret navn på koden  Sykt barn  i Visma.net Calendar. Endringen gjelder fra 13.03.2020.
Vis hele artikkelen
17-03-2020 20:25 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 7 Svar
 • 0 Liker
 • 1320 Visninger
Du må definere en arbeidsflyt i Approval. Den definerer regler for hvem som kan godkjenne de ansattes timelister.
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:27 (Sist oppdatert 06-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 691 Visninger
Her kan du lese mer om hvordan du registrerer sykemelding i Calendar
Vis hele artikkelen
28-02-2020 14:34 (Sist oppdatert 28-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 359 Visninger
Du kan fjerne/skjule kostnadsbærere du ikke ønsker ved timeregistrering.  
Vis hele artikkelen
28-02-2020 13:55 (Sist oppdatert 28-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 229 Visninger
Det har nå kommet en ny funksjon som gir deg en oversikt over Fleksitid-registreringer i valgt måned. Du kan også se fremtidige registreringer i denne oversikten.
Vis hele artikkelen
12-02-2020 17:05 (Sist oppdatert 12-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 235 Visninger
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar - Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retroaktive transaksjoner, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellige fremgangsmåter avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   Startet med Visma.net Payroll i 2019 etter at feriepenger for 2019 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2019 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar - Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10: For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet i feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   Startet med Visma.net Payroll i 2019 (eller tidligere) før feriepenger for 2019 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien: For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2019.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn.  
Vis hele artikkelen
13-01-2020 10:32 (Sist oppdatert 13-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 447 Visninger
Hvis ditt firma har kostnadsbærere som ikke skal vises/være tilgjengelig for de ansatte ved registrering i Visma.net Calendar, kan disse skjules.
Vis hele artikkelen
02-01-2020 10:08 (Sist oppdatert 02-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 238 Visninger