Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Pr. nå er det ingen automatisk overføring av feriepenger til neste år. Hvis den ansatte har feriepenger tilgode opptjent ifjor, så vil disse bli utbetalt i den måneden som er definert i ferieavtalen. For ansatte som ikke skal ha feriepengene utbetalt så er det på denne ansatt lagt inn en ferieavtale med utbetalingsmåned i desember.  Hvis den ansatte fortsatt ikke er tilbake i jobb i desember, så skal feriepengene overføres til neste år.
Vis hele artikkelen
11-01-2023 23:22 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 265 Visninger
Lønnsarter for å reversere feriepengeutbetaling
Vis hele artikkelen
11-01-2023 23:11
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 186 Visninger
Du kan skrive ut feriepengelisten under Payroll - Rapporter - Standardrapporter - Feriepenger.
Vis hele artikkelen
21-03-2019 11:01 (Sist oppdatert 24-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1554 Visninger
I dette webinaret viser vi deg hvordan du utbetaler feriepenger i Visma eAccounting Payroll. I henhold til ferieloven skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling. Det er imidlertid vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene til fastlønnede en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene. Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede, anbefaler vi at man følger ferielovens regler og utbetaler når den ansatte avvikler ferie.   I denne artikkelen har vi samlet relevante brukertips i forbindelse med beregning og utbetaling av feriepenger i Payroll:  Ferieavtale - Endre i standard ferieavtale Ferieavtale - Opprette ny ferieavtale Knytte ferieavtalen til de ansatte Endre antall feriedager for ansatte i redusert stilling Endre antall feriedager for ansatte uten full opptjening Feriedager ved oppstart av Payroll i løpet av året Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager  Hvordan overføre feriedager til neste år manuelt Inngående saldo feriepenger Kontrollere feriepenger til utbetaling - Feriepengelisten Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert Utbetale sluttoppgjør Automatisk korrigering av ferietrekk for flere ansatte Bokføring arbeidsgiveravgift ved utbetaling av feriepenger   
Vis hele artikkelen
19-05-2020 21:31 (Sist oppdatert 01-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1945 Visninger
Visma eAccounting Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører. Enkelte kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. I disse tilfellene anbefaler vi at du oppretter en egen ferieavtale, hvor du velger Ikke ferietrekk, i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie"
Vis hele artikkelen
11-06-2020 08:31 (Sist oppdatert 13-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1421 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80%, og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, må den ansatte også settes opp med 80% av bedriftens feriedager. Grunnen til dette er at den ansatte allerede har fri de siste 20% av uken, og når du registrerer ferie på en fridag går dette ikke til fratrekk på antall feriedager.  MERK: Hvis den ansatte jobber reduserte dager, skal du ikke endre antall feriedager.
Vis hele artikkelen
12-09-2018 16:16 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3885 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling).
Vis hele artikkelen
19-11-2018 12:20 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1922 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma eAccounting Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er i praksis ingen reell  kostnadsføring.
Vis hele artikkelen
11-06-2020 09:39 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1327 Visninger
Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet Employees / Oversikt, på hver person. Under fanen Transaksjoner kan du registrere Faste og Variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til Inngående saldo eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
27-08-2018 15:22 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2656 Visninger
Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. Det forutsettes at den ansatte har et sammenhengende opphold over 30 dager. Det skal benyttes egen skatte- og avgiftsregel for  inntektsmottakere som går inn under denne bestemmelsen.
Vis hele artikkelen
04-02-2022 16:06 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 649 Visninger
Når du starter opp med eAccounting Payroll bør du registrere historisk fravær i  Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
19-05-2020 12:20 (Sist oppdatert 16-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1391 Visninger
eAccounting Calendar leveres med en fraværskode for Ferie som benyttes i fraværsregistreringen for ansatte. Denne fraværskoden reduserer den ansattes feriesaldo tilsvarende en hel arbeidsdag. Dersom du som arbeidsgiver ønsker å tillate ansatte å ta ut ferie deler av arbeidsdagen, kan  du opprette en ekstra fraværskode for dette.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 16:09 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 736 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et gitt antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. 
Vis hele artikkelen
19-11-2018 12:19 (Sist oppdatert 01-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1760 Visninger
Hvis du skal betale feriepenger av lønn som er opptjent i utlandet må feriepenger også rapporteres med opptjeningsland i a-meldingen. I tillegg må du opprette en egen ferieavtale for disse ansatte, da du ikke kan benytte den vanlige rutinen for utbetaling av feriepenger.   Ferieavtale utland Du oppretter en ny ferieavtale som beskrevet her. MERK! Vi anbefaler at du velger Desember i feltene Utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede for både de under og de over 60. På den måten unngår du at feriepenger blir automatisk aktivert i den ordinære feriemåneden. Du må også registrere ferietrekket manuelt for disse ansatte, og velger derfor Ikke ferietrekk i feltene Ferietrekk for fastlønnede og Ferietrekk for aldersbestemt ferie:   Lønnsarter Du må også opprette egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. Når du oppretter ny lønnsart, velg å kopiere fra de ordinære lønnsarter for feriepenger/trekk i lønn for ferie: * For ordinære feriepenger bruk lønnsart: 16100 - Feriepenger, fjoråret * For trekk i lønn for ferie bruk lønnsart: 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell Gå deretter til fanen Tilleggsinformasjon. Klikk Legg til og velg feltene som vist nedenfor, i kolonnen Tilleggsinformasjon. Huk av feltet Påkrevd og klikk Lagre:   Ved utbetaling Når feriepenger og trekk i lønn for ferie skal utbetales må du registrere dette som en manuell transaksjon på de ansatte. Du trenger ikke angi beløp på lønnsart for utbetaling av feriepenger, med mindre du kun skal utbetale deler av feriepengene. Payroll vil automatisk hente opp det den ansatte har tilgode. Trekk i lønn for ferie må du derimot legge inn på lønnsarten for Feriepenger manuelt trekk- utland, som du akkurat har opprettet. Trekket beregner du slik: Månedslønn / 21,67 x antall feriedager som skal trekkes eks.: 45000/21,67=2076,60; 2076,60x25=51915,09   Relaterte brukertips: Opprette en ny lønnsart Opprette en ny ferieavtale
Vis hele artikkelen
05-08-2021 09:47 (Sist oppdatert 05-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 518 Visninger
Når en  ansatt slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
28-02-2018 15:04 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3305 Visninger
Ansatte som slutter etter utbetalingsmåneden for feriepenger og hvor det er gjort fullt ferietrekk, kan oppleve å sitte igjen med feriedager som ikke er avviklet når de slutter. De ubenyttede feriedagene skal da utbetales til den ansatte i forbindelse med sluttoppgjøret.
Vis hele artikkelen
05-11-2020 09:13 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1590 Visninger
eAccounting Payroll leveres med 2 standard ferieavtaler, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Fra og med opptjeningsåret 2021 er det mulig å opprette en egen ferieavtale med annen feriepengeprosent. Er feriepengeprosenten over 12,34% vil overskytende del alltid være trekkpliktig. Dette håndteres automatisk i systemet.
Vis hele artikkelen
21-05-2021 15:06 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 729 Visninger
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. 
Vis hele artikkelen
19-05-2020 21:14 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1369 Visninger
Visma eAccounting Payroll leveres med 2 standardavtaler for ferie, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Dersom du ikke kan benytte disse standardavtalene må du opprette en ny ferieavtale. Under Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger ligger ferieavtalen som er standard for ditt selskap, og er den som ble valgt under onboardingen av firmaet.
Vis hele artikkelen
04-10-2018 14:47 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2132 Visninger
Dersom du har feriedager tilgode fra forrige år, vil disse ligge som overførte feriedager i Ferieberegningen for inneværende år. For å endre overførte feriedager må du gjøre endringer i ferieberegningen for forrige år.
Vis hele artikkelen
13-01-2020 10:32 (Sist oppdatert 25-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1346 Visninger