avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Når du starter opp med eAccounting Payroll bør du registrere historisk fravær i  Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
19-05-2020 12:20 (Sist oppdatert 23-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 476 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.
Vis hele artikkelen
05-03-2021 15:06 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 140 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-05-2019 12:43 (Sist oppdatert 28-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 751 Visninger
Dersom du har feriedager tilgode fra forrige år, vil disse ligge som overførte feriedager i Ferieberegningen for inneværende år. For å endre overførte feriedager må du gjøre endringer i ferieberegningen for forrige år.
Vis hele artikkelen
13-01-2020 10:32 (Sist oppdatert 25-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 664 Visninger
Visma.net Calendar støtter nå de nye reglene for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger ved Korona-relatert fravær. Du kan lese mer om dette her
Vis hele artikkelen
21-04-2020 12:47 (Sist oppdatert 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 545 Visninger
Hvilke dager som er arbeidsdager og hvilke som er helligdager kan bestemmes under innstillingene i Calendar
Vis hele artikkelen
19-11-2018 12:44 (Sist oppdatert 02-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 457 Visninger
Hvis din bedrift har egne fridager, eller ønsker å tilpasse arbeidstiden for spesielle dager/helligdager, kan du endre dette i Calendar.
Vis hele artikkelen
02-10-2020 16:03 (Sist oppdatert 02-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 282 Visninger
Det er innført en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokal nedstengning av skole eller barnehage på grunn av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av koronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av korona.  
Vis hele artikkelen
30-09-2020 14:50 (Sist oppdatert 01-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 256 Visninger
SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn.  SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.
Vis hele artikkelen
26-08-2020 12:35 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 347 Visninger
Når du oppretter en ny ansatt i Employees vil den ansatte automatisk bli knyttet til et arbeidstidsoppsett i Calendar. Dersom den ansatte har 100% stilling og arbeidstidsordning på 37,5 timer, vil den ansatte få et arbeidstidsoppsett med 7,5 timer pr dag. Har den ansatte deltidsstilling, f.eks. 80%, vil det tildeles et arbeidstidsoppsett med 6 timer pr dag. Hvis en deltidsansatt, har et annet arbeidstidsoppsett, må du endre dette selv i Calenda
Vis hele artikkelen
07-05-2019 17:03 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 534 Visninger
Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det er lagt til ny kode for dette i Calendar.
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:45 (Sist oppdatert 24-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 319 Visninger
I henhold til de nye reglene som ble vedtatt 20. mars får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. Dette er nå implementert i Visma.net Calendar, slik at ansatte kan registrer fravær på koden Sykt barn – Omsorgspenger, i henhold til nytt regelverk.
Vis hele artikkelen
30-03-2020 08:43 (Sist oppdatert 30-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 407 Visninger
En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon. En permittering er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, men slik at den permitterte arbeidstakeren fortsatt er ansatt i bedriften. Som utgangspunkt har den ansatte rett og plikt til å vende tilbake til arbeidet når permitteringen opphører. De nye reglene gjelder permitteringer som har oppstart etter 1.1.201.9  
Vis hele artikkelen
13-03-2020 15:33 (Sist oppdatert 26-03-2020)
 • 6 Svar
 • 0 Liker
 • 3026 Visninger
Inne i Visma.net Employees er det mulig å legge inn en e-post adresse på en ansatt, og så opprette en bruker med denne e-postadressen. Dersom det viser seg at denne e-postaddressen er feil, har det tidligere ikke vært mulig å rette det uten å lage en sak til support. I siste versjon av Visma.net Employees kan administrator nå rette dette selv.
Vis hele artikkelen
25-03-2020 14:56 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 580 Visninger
Fraværsoversikten i Calendar gir deg en oversikt over  hvem som er på jobb, og hvem som ikke er på jobb. 
Vis hele artikkelen
25-03-2020 13:56 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 319 Visninger
I forbindelse med Coronaviruset er det kommet nye regler om om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler. Som følge av dette har vi endret navn på koden  Sykt barn  i Visma.net Calendar. Endringen gjelder fra 13.03.2020.
Vis hele artikkelen
17-03-2020 20:25 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 7 Svar
 • 0 Liker
 • 1981 Visninger
Du må definere en arbeidsflyt i Approval. Den definerer regler for hvem som kan godkjenne de ansattes timelister.
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:27 (Sist oppdatert 06-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 872 Visninger
Her kan du lese mer om hvordan du registrerer sykemelding i Calendar
Vis hele artikkelen
28-02-2020 14:34 (Sist oppdatert 28-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 565 Visninger
Du kan fjerne/skjule kostnadsbærere du ikke ønsker ved timeregistrering.  
Vis hele artikkelen
28-02-2020 13:55 (Sist oppdatert 28-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 385 Visninger
Det har nå kommet en ny funksjon som gir deg en oversikt over Fleksitid-registreringer i valgt måned. Du kan også se fremtidige registreringer i denne oversikten.
Vis hele artikkelen
12-02-2020 17:05 (Sist oppdatert 12-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 377 Visninger