Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Du kan benytte lønnsart 10090 - Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:58 (Sist oppdatert 24-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 662 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan sette opp fleksitid +/- betalingsregel på fulltidsansatt.
Vis hele artikkelen
09-05-2023 09:12 (Sist oppdatert 09-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 122 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.
Vis hele artikkelen
05-03-2021 15:06 (Sist oppdatert 20-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1011 Visninger
Fra 2023 blir utdanningspermisjon og velferdspermisjon splittet i en lovfestet og en ikke lovfestet del. Velferdspermisjon bytter også navn til “Andre permisjoner”. Det medfører disse endringene, som du kan lese om i denne artikkelen:
Vis hele artikkelen
09-01-2023 23:30 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 617 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-05-2019 12:43 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2633 Visninger
Enkelte kunder ønsker å ha en fraværskode for korttidsfravær som ikke rapporteres i A-meldingen. Denne må opprettes som en egen kode i Calendar. 
Vis hele artikkelen
18-01-2023 17:28 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 232 Visninger
I noen tilfeller kan du oppleve at innsendt a-melding blir avvist. I dette brukertipset har vi tatt for oss noen kjente feilmeldinger, årsaker og hvordan det kan rettes.
Vis hele artikkelen
30-06-2022 14:52 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1072 Visninger
I Calendar har du mulighet til å registrere Oppspart overtid. Da vil kun overtidstillegget gå til utbetaling i Payroll, mens antall timer vil bli lagt i “timebanken” som en saldo. Disse timene kan entene utbetales, eller benyttes til avspasering
Vis hele artikkelen
29-05-2018 12:12 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4147 Visninger
Når du har registrert et sykefravær i Visma.net Calendar som er over 16 dager, foreldrepermisjon eller omsorgspenger vil det automatisk bli generert en inntektsmelding i systemet.
Vis hele artikkelen
10-12-2021 08:50 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1261 Visninger
På kodene i Calendar kan du angi ulike parametere som påvirker løsningen. For å endre eller se på koden, gå til Calendar - Innstillinger - Koder
Vis hele artikkelen
06-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 260 Visninger
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Calendar. Det samme gjelder permisjoner. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager. Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i eAccounting Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.
Vis hele artikkelen
06-10-2020 16:31 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1372 Visninger
For Visma eAccounting Payroll tilbyr vi ingen lagringstjeneste etter man har sagt opp sitt abonnement i dag. Det innebærer at dataene man registrere i Payroll vil slettes i henhold til gjeldende avtalevilkår og GDPR regler. Derfor anbefaler vi kunder å hente ut de dataene de måtte ha behov for før abonnementet deres utløper.   Da de fleste data tilknyttet selve lønnen innrapporteres via A-meldingen kan man også senere hente ned A07 fra Altinn.no og se hva som er innrapportert på de forskjellige a-meldingskodene. Uavhengig av dette kan det være fordelaktig å hente ut noen forskjellige rapporter fra Visma eAccounting Payroll.   Fra modulen Payroll anbefales følgende rapporter:   Utbetalinger per ansatt/lønnsart Avstemming av A-melding mot regnskap Feriepenger Sammenstilling til inntektsmottaker Lønnslipper for alle ansatte inneværende år (dette kan ansatte hente selv ved å logge på løsningen) Dersom det er benyttet time og fraværsføring kan følgende rapporter være fordelaktig å ta vare på:   Fleksitid Overtid til avspasering Feriesaldo Alle registreringer Denne kan lastes ned til Excel og man kan velge å ta med alle registreringer gjort av alle ansatte. Personalliste (Dersom man er i en bransje som er underlagt krav om å kunne fremvise denne)   Dersom det er benyttet utlegg -og reiseregninger fra Expense modulen kan eksporten “Transaksjonsoversikt” være aktuell å ta vare på. Denne finnes under Rapporter - Reiseregning og Transaksjonsoversikt i Expense. Det kan også være nyttig å ha en kopi av alle reiseregningene også. Her kunne til eksempel alle ansatte hentet ut sine i PDF og man samlet de ett sted. NB! Vi tilbyr også en rimelig leselisens for de som ikke ønsker selv å ta vare på datene. Denne vil gi deg tilgang til å lese og hente alle data, men du kan ikke endre eller kjøre lønn. Ta kontakt med oss dersom du ønsker dette.
Vis hele artikkelen
08-12-2021 13:34 (Sist oppdatert 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 490 Visninger
Arbeidstidsordning er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode.
Vis hele artikkelen
08-07-2022 15:32 (Sist oppdatert 08-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 423 Visninger
Du kan sette opp Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.
Vis hele artikkelen
09-02-2022 15:07 (Sist oppdatert 02-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 937 Visninger
Når du starter opp med eAccounting Payroll bør du registrere historisk fravær i  Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
19-05-2020 12:20 (Sist oppdatert 16-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1370 Visninger
eAccounting Calendar leveres med en fraværskode for Ferie som benyttes i fraværsregistreringen for ansatte. Denne fraværskoden reduserer den ansattes feriesaldo tilsvarende en hel arbeidsdag. Dersom du som arbeidsgiver ønsker å tillate ansatte å ta ut ferie deler av arbeidsdagen, kan  du opprette en ekstra fraværskode for dette.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 16:09 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 692 Visninger
Under Calendar - Arbeidstid - Arbeidstidsoppsett kan du legge opp flere maler for arbeidstiden.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 14:36 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 475 Visninger
Dersom du skal registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 10:20 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1182 Visninger
Fra 1. januar ble det gjort flere endringer på lønnsarter i eAccounting Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.
Vis hele artikkelen
03-11-2021 10:43 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 942 Visninger
Når du oppretter en ny ansatt i Employees vil han automatisk bli knyttet til standard arbeidstidsoppsett i Calendar. Ansatte som har 100% stilling og arbeidstidsordning på 37,5 timer, vil få et arbeidstidsoppsett med 7,5 timer pr dag. For en deltidsansatt, f.eks. 80%, vil det opprettes et arbeidstidsoppsett med 6 timer pr dag. Hvis du ønsker et annet arbeidstidsoppsett, eller å tilpasse arbeidstiden på dagen/velge dager, må du endre dette i Calendar.
Vis hele artikkelen
07-05-2019 17:03 (Sist oppdatert 18-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1537 Visninger