Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Ved endring av felt i Payroll så må du angi dato fra når endringen skal gjelde. Generelt anbefaler Visma å angi den 1. i den måneden du enda ikke har kjørt lønn. Dessverre er det slik at for noen felt at selv om du angir at endringen skal gjelde fra et tidspunkt, så vil endring  ha betydning tilbake i tid.
Vis hele artikkelen
01-11-2023 10:33 (Sist oppdatert 01-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 64 Visninger
Dersom du har ansatte som mottar lønn og andre ytelser for arbeid som er utført i utlandet og/eller på utenlandsk kontinentalsokkel, må du opprette en egen lønnsart for å utbetale ytelsen. Også styrehonorar utbetalt til person som er skattemessig bosatt utenfor Norge må innberettes på egen lønnsart. 
Vis hele artikkelen
24-08-2021 15:32 (Sist oppdatert 01-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1496 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen. En oversikt over pensjonsinnretningenes organisasjonsumre finner du i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
28-01-2021 20:46 (Sist oppdatert 31-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1740 Visninger
Vi har nå kommet med en funksjon der man kan masseoppdatere sluttdato og sluttårsak på ansatte. Les mer om dette i denne artikkelen  
Vis hele artikkelen
17-10-2023 14:53 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 70 Visninger
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endrer beløpet i feltet Månedslønn på den ansatte i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrere beløpet manuelt. 
Vis hele artikkelen
11-11-2020 13:34 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2084 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte. Denne funksjonen er foreløpig i en betaversjon. Det innebærer at vi fortsatt jobber med å forbedre ytelsen på rutinen, samt at det kan forekomme visningsfeil i Employees etter at lønnen er oppdatert (løses ved å oppdatere bildet). 
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:46 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 499 Visninger
Når lønnen til en ansatt skal endres, må du angi fra hvilken dato denne endringen gjelder ifra. Her hender det at man taster/velger feil. Her beskriver vi hvordan rette dette.
Vis hele artikkelen
17-10-2023 14:34 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 77 Visninger
Vi har nå kommet med en funksjon der man kan masseoppdatere lønnen til ansatte ved bruk av Excel-fil. Les mer om det i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
17-10-2023 14:23 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 48 Visninger
Norske firmaer som har svenske ansatte kan oppleve at det må trekkes svensk skatt og/eller arbeidsgiver-/trygdeavgift. I dette brukertipset så har vi forslag til en mulig løsning som gjør at skatten og arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk.
Vis hele artikkelen
12-10-2023 14:26 (Sist oppdatert 12-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 72 Visninger
Her har du oversikt over terminenes normrenter
Vis hele artikkelen
03-11-2022 13:43 (Sist oppdatert 29-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 272 Visninger
Ved beregning av overtid bruker eAccounting Payroll som standard satsen Grunnlag overtid på den ansatte under fanen Stilling i Employees. Det er nå mulig å differensiere på satsene slik at du kan bruke en annen sats for beregning av overtid i Employees. 
Vis hele artikkelen
16-04-2020 10:47 (Sist oppdatert 22-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1497 Visninger
Når man klikker på Lag bruker i Employee så vil det opprettes en Visma.net bruker til de ansatte. I dag tildeles alle roller som er tilknyttet til lisensen når man klikker på Lag bruker. Dette har i en del tilfeller ført til at brukere får tildelt flere roller enn de egentlig skal ha. I denne artikkelen forklarer vi endringen som er gjort i forhold til rollegruppen Employee
Vis hele artikkelen
20-04-2023 14:48 (Sist oppdatert 20-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 280 Visninger
Lønnsart 16126 - Tilbakeføring av lønn opptjent før dødsfall
Vis hele artikkelen
01-03-2023 14:18 (Sist oppdatert 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 147 Visninger
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling.  Les mer om hvordan registrere et kreditortrekk i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
13-09-2017 14:50 (Sist oppdatert 01-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1815 Visninger
Det er nå mulig å registrere lån på ansatte i eAccounting Payroll. For å gjøre dette legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag og rente, og Payroll vil automatisk beregne eventuell rentefordel. Les mer i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
22-09-2021 12:54 (Sist oppdatert 03-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 969 Visninger
Etter tilbakemeldinger har vi nå gjort det mulig for deg å legge inn timesats og årslønn direkte på den ansatte, istedetfor å regne om til månedslønn. Hvis du vil fortsette å bruke månedslønn, trenger du ikke gjøre noe da månedslønnen fortsatt ligger som standard.
Vis hele artikkelen
27-10-2022 14:10 (Sist oppdatert 27-10-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 403 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for eAccounting Payroll og Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. Alle kunder får automatisk aktivert HRM Analytics når de kjøper eAccounting Payroll. Det finnes 2 roller som gir tilgang til tjenesten: HRM Analytics Payroll/HR Administrator og HRM Analytics manager
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:42 (Sist oppdatert 27-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 945 Visninger
På kodene i Calendar kan du angi ulike parametere som påvirker løsningen. For å endre eller se på koden, gå til Calendar - Innstillinger - Koder
Vis hele artikkelen
06-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 281 Visninger
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Calendar. Det samme gjelder permisjoner. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager. Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i eAccounting Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.
Vis hele artikkelen
06-10-2020 16:31 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1474 Visninger
Ansatte som har fast bilgodtgjørelse leverer i mange tilfeller reiseregning med kilometergodtgjørelse for å få redusert skattbar ytelse. Det er mulig å sette opp at den faste bilgodtgjørelsen reduseres automatisk. Fremgangsmåten i Payroll ser du i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
22-09-2022 14:23 (Sist oppdatert 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 287 Visninger