Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Det kan være behov for å avslutte faste transaksjoner på mange ansatte. Som for eksempel at det skal være et nytt fordelsbeløp på forsikring, eller at elektronisk kommunikasjon skal gis som gave. Du finner valget Masseoppdatering nede til venstre inne i Employees.
Vis hele artikkelen
04-05-2022 13:42 (Sist oppdatert 04-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 509 Visninger
For enkelte firmaer er det ønskelig at fastlønn og andre faste transaksjoner blir kostnadsført på forskjellige kostnadsbærere (avdeling, prosjekt mv).  MERK! Det er kun mulig å velge én kostnadsbærer. Dvs. det er ikke mulig å fordele både på avdeling og prosjekt. Les mer om dette i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
06-04-2022 10:47 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 509 Visninger
En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn, oppgrossing, for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 15:18 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 443 Visninger
Du kan oppleve å få feilmeldingen når  du skal bekrefting/sending av betaling eller ved bekrefting av FNO rapport i eAccounting Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2022 16:29 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 367 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabil, må du opprette bilen i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
13-09-2017 15:03 (Sist oppdatert 17-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2284 Visninger
Dersom din virksomhet benytter seg av en Bilpoolordning for den ansatte, kan dette nå rapporteres fra eAccounting Payroll. 
Vis hele artikkelen
17-02-2022 10:31 (Sist oppdatert 17-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 349 Visninger
Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet Employees / Oversikt, på hver person. Under fanen Transaksjoner kan du registrere Faste og Variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til Inngående saldo eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
27-08-2018 15:22 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2617 Visninger
Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. Det forutsettes at den ansatte har et sammenhengende opphold over 30 dager. Det skal benyttes egen skatte- og avgiftsregel for  inntektsmottakere som går inn under denne bestemmelsen.
Vis hele artikkelen
04-02-2022 16:06 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 582 Visninger
Ansatte som har sluttet legger seg i listen Inaktive i oversikten over ansatte under Employees - Oversikt. 
Vis hele artikkelen
28-09-2018 09:42 (Sist oppdatert 27-01-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 1612 Visninger
Vi får en del spørsmål i forhold til hvordan registrering av utbetalinger under grensen for oppgaveplikt gjøres, og tar for oss dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
04-01-2022 12:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 453 Visninger
Når arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltaket "varig tilrettelagt arbeid" og mottar lønn fra arbeidsgiver skal dette innberettes med tilleggsopplysningen "Lønn ved arbeidsmarkedstiltak" i a-meldingen.  
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:51 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 577 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte. Denne funksjonen er foreløpig i en betaversjon. Det innebærer at vi fortsatt jobber med å forbedre ytelsen på rutinen, samt at det kan forekomme visningsfeil i Employees etter at lønnen er oppdatert (løses ved å oppdatere bildet). 
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:46 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 461 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:59 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 566 Visninger
Dersom du har ansatte som mottar lønn og andre ytelser for arbeid som er utført i utlandet og/eller på utenlandsk kontinentalsokkel, må du opprette en egen lønnsart for å utbetale ytelsen. Også styrehonorar utbetalt til person som er skattemessig bosatt utenfor Norge må innberettes på egen lønnsart. 
Vis hele artikkelen
24-08-2021 15:32 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1379 Visninger
Nå kan du registrere og rapportere Maritime Arbeidsforhold fra eAccounting Payroll; og det er også kommet støtte for disse ameldingskodene: Tilleggsopplysning: Lott & Hyre  Tilleggsopplysning: Opptjent på hjelpefartøy Skattekort: Særskilt fradrag for Sjøfolk
Vis hele artikkelen
05-11-2021 15:12 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 895 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember, eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
12-11-2020 09:09 (Sist oppdatert 11-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1113 Visninger
Under Calendar - Arbeidstid - Arbeidstidsoppsett kan du legge opp flere maler for arbeidstiden.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 14:36 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 479 Visninger
Dersom du skal registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 10:20 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1232 Visninger
Når man har Expense med integrasjon mot Payroll, så er det konteringen på lønnsartene i Payroll som bestemmer konteringen på utlegget. Alle standard utleggstyper i Expense blir automatisk koblet mot lønnsarter som er kontert på en bestemt måte.Dersom man ønsker å opprette en ny utleggstype som konteres annerledes enn standard Expense lønnsarter, må man da først opprette en ny lønnsart med den ønskede konteringen, før man oppretter utleggstypen og kobler den nye lønnsarten mot denne.
Vis hele artikkelen
20-10-2021 15:52 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 510 Visninger
I eAccounting Payroll dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto. 
Vis hele artikkelen
13-09-2017 16:19 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1607 Visninger