Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. 
Vis hele artikkelen
23-08-2018 15:29 (Sist oppdatert 16-11-2022)
 • 8 Svar
 • 1 liker
 • 4697 Visninger
  Vi har lenge jobbet med et nytt grensesnitt for Payroll. Grensesnittet har vært tilgjengelig til å prøve ut for alle brukere av systemet en god stund. Vi ser nå en økende trend av brukere i det nye grensesnittet, og vil snart endre slik at alle kommer rett inn i nytt grensesnitt når du går inn i tjenesten Payroll. Endringen vil tre i kraft mandag 7. november for alle kunder.
Vis hele artikkelen
03-11-2022 13:17 (Sist oppdatert 11-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 169 Visninger
Det er nå mulig å registrere lån på ansatte i eAccounting Payroll. For å gjøre dette legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag og rente, og Payroll vil automatisk beregne eventuell rentefordel. Les mer i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
22-09-2021 12:54 (Sist oppdatert 03-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 641 Visninger
Brev fra Skatteetaten om at det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelser.  Dersom A-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2022. Denne artikkelen viser hvordan du kan korrigere dette
Vis hele artikkelen
03-11-2022 12:42
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 97 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for eAccounting Payroll og Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. Alle kunder får automatisk aktivert HRM Analytics når de kjøper eAccounting Payroll. Det finnes 2 roller som gir tilgang til tjenesten: HRM Analytics Payroll/HR Administrator og HRM Analytics manager
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:42 (Sist oppdatert 27-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 549 Visninger
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike modulene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
19-09-2017 15:36 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1978 Visninger
For regnskapskontorer og andre som har flere ansatte og flere firmaer kan det være tidsbesparende å bruke firma-, bruker- eller rollegruppe. Les mer her om hvordan sette opp.
Vis hele artikkelen
13-10-2022 13:14
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 113 Visninger
I Calendar har du mulighet til å registrere Oppspart overtid. Da vil kun overtidstillegget gå til utbetaling i Payroll, mens antall timer vil bli lagt i “timebanken” som en saldo. Disse timene kan entene utbetales, eller benyttes til avspasering
Vis hele artikkelen
29-05-2018 12:12 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 3342 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen. En oversikt over pensjonsinnretningenes organisasjonsumre finner du i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
28-01-2021 20:46 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1236 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du automatisk kan beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon.
Vis hele artikkelen
12-04-2021 13:33 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1535 Visninger
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. Se www.altinn.no for mer informasjon. Forespørsel av skattekortopplysninger og a-melding sender du elektronisk via Altinn. Les mer om hvordan du setter opp dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
06-03-2018 14:38 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1787 Visninger
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboarding-wizarden første gang du går i gang med systemet.
Vis hele artikkelen
13-09-2017 16:24 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1790 Visninger
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Calendar. Det samme gjelder permisjoner. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager. Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i eAccounting Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.
Vis hele artikkelen
06-10-2020 16:31 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 984 Visninger
Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler: Varebil klasse 2 eller Lastebiler under 7501 kilo
Vis hele artikkelen
23-11-2018 10:52 (Sist oppdatert 30-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1549 Visninger
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er gjort en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
26-11-2019 15:56 (Sist oppdatert 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1230 Visninger
Hvis det ikke legges inn korrekt sluttdato på en ansatt vil faste transaksjoner fortsette å komme i neste lønnskjøring. Som da resulterer i feilutbetaling og for høyt rapportert skattemessige fordeler. Sluttdato påvirker også skatteberegning i siste lønnsmåned. Les mer om dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
22-09-2022 12:54 (Sist oppdatert 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 104 Visninger
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem til lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
12-12-2018 14:21 (Sist oppdatert 19-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3006 Visninger
Gratulerer med nytt lønnssystem, og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over artikler som tar for seg et generelt oppsett av systemet.
Vis hele artikkelen
20-11-2018 14:59 (Sist oppdatert 14-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3732 Visninger
Alle opplysninger vedrørende stillingen til den ansatte opp legges inn under fanekortet Stilling på ansattkortet. Dette er med andre ord opplysninger som er direkte knyttet til den stillingen den ansatte har i bedriften.
Vis hele artikkelen
20-11-2018 15:26 (Sist oppdatert 02-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1028 Visninger
E-postmalene under er ment som et forslag til hva du som lønningsansvarlig kan sende ut til dine ansatte når dere nå skal ta i bruk Payroll. Vi vil understreke at dette kun er et forslag, hvor du som lønningsansvarlig kan justere og tilpasse e-posten slik at riktig informasjon blir gitt til deres ansatte. Les mer om hvordan du kan tilpasse informasjonen selv
Vis hele artikkelen
18-08-2022 13:05 (Sist oppdatert 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 167 Visninger