Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Det kan være behov for å avslutte faste transaksjoner på mange ansatte. Som for eksempel at det skal være et nytt fordelsbeløp på forsikring, eller at elektronisk kommunikasjon skal gis som gave. Du finner valget Masseoppdatering nede til venstre inne i Employees.
Vis hele artikkelen
04-05-2022 13:42 (Sist oppdatert 04-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 334 Visninger
Kreditorer er eksterne, eller interne, selskaper og institusjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
13-09-2017 14:49 (Sist oppdatert 03-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1432 Visninger
I Expense kan man ta ut rapporter for en angitt periode med diverse utvalg
Vis hele artikkelen
20-11-2018 14:15 (Sist oppdatert 26-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1071 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80%, og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, må den ansatte også settes opp med 80% av bedriftens feriedager. Grunnen til dette er at den ansatte allerede har fri de siste 20% av uken, og når du registrerer ferie på en fridag går dette ikke til fratrekk på antall feriedager.  MERK: Hvis den ansatte jobber reduserte dager, skal du ikke endre antall feriedager.
Vis hele artikkelen
12-09-2018 16:16 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2505 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling).
Vis hele artikkelen
19-11-2018 12:20 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1674 Visninger
Dersom det i et selskap ikke utbetales lønn hver måned, så må det likevel sendes inn en A-melding for hver periode dersom man har ansatte med arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold. Noen selskaper har også behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt, før det er kjørt lønn for dem, for å kunne søke Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
09-08-2017 10:40 (Sist oppdatert 13-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1937 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma eAccounting Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er i praksis ingen reell  kostnadsføring.
Vis hele artikkelen
11-06-2020 09:39 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1122 Visninger
Som standard har Payroll kun én lønnsart for Fastlønn. Denne bokfører mot en hovedbokskonto, men enkelte firmaer ønsker å bokføre fastlønn på forskjellige hovedbokskontoer for forskjellige ansatte. Denne artikkelen beskriver hvordan dette kan gjøres. 
Vis hele artikkelen
06-04-2022 13:51 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 236 Visninger
En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn, oppgrossing, for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 15:18 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 327 Visninger
Du kan oppleve å få feilmeldingen når  du skal bekrefting/sending av betaling eller ved bekrefting av FNO rapport i eAccounting Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2022 16:29 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 286 Visninger
Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger, ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten. Dette kan f,eks  brukes til å beregne pensjonstrekk fra første krone, eller et tillegg som regnes ut automatisk fra et grunnlag eller et antall.   
Vis hele artikkelen
04-09-2018 11:55 (Sist oppdatert 02-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1138 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabil, må du opprette bilen i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
13-09-2017 15:03 (Sist oppdatert 17-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2022 Visninger
Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
27-08-2018 15:22 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2382 Visninger
Når man skal aktivere integrasjonen mellom disse to systemene er det noen forutsetninger som ligger til grunn og noen ting man må gjøre før man aktiverer. Vi gjennomgår dette i listen under.
Vis hele artikkelen
18-05-2020 09:55 (Sist oppdatert 31-01-2022)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 2519 Visninger
Når du starter opp med eAccounting Payroll bør du registrere historisk fravær i  Calendar. Som et minimum må du registrere inn alle pågående permisjoner, da disse skal rapporteres i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
19-05-2020 12:20 (Sist oppdatert 16-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1216 Visninger
Vi får en del spørsmål i forhold til hvordan registrering av utbetalinger under grensen for oppgaveplikt gjøres, og tar for oss dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
04-01-2022 12:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 320 Visninger
Når arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltaket "varig tilrettelagt arbeid" og mottar lønn fra arbeidsgiver skal dette innberettes med tilleggsopplysningen "Lønn ved arbeidsmarkedstiltak" i a-meldingen.  
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:51 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 377 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte. Denne funksjonen er foreløpig i en betaversjon. Det innebærer at vi fortsatt jobber med å forbedre ytelsen på rutinen, samt at det kan forekomme visningsfeil i Employees etter at lønnen er oppdatert (løses ved å oppdatere bildet). 
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:46 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 316 Visninger
Du kan benytte lønnsart 10090 - Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:58 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 425 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:59 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 411 Visninger