Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
I eAccounting Payroll gir rapporten Terminoppgjør en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon. Du finner rapporten under Rapporter - Standardrapporter - Terminoppgjør.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 15:06 (Sist oppdatert 09-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1089 Visninger
Om man har ansatte som ikke ønsker å trekkes halv skatt, eller man ønsker å endre et skattetrekksbeløp på en ansatt, så kan både beregning av halv skatt og skattetrekksbeløp  overstyres på hver enkelt ansatt.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 12:49 (Sist oppdatert 22-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 872 Visninger
Ved beregning av overtid bruker eAccounting Payroll som standard satsen Grunnlag overtid på den ansatte under fanen Stilling i Employees. Det er nå mulig å differensiere på satsene slik at du kan bruke en annen sats for beregning av overtid i Employees. 
Vis hele artikkelen
16-04-2020 10:47 (Sist oppdatert 22-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1493 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan sette opp fleksitid +/- betalingsregel på fulltidsansatt.
Vis hele artikkelen
09-05-2023 09:12 (Sist oppdatert 09-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 147 Visninger
Under Rapporter - Standardrapporter i eAccounting Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap. Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 14:57 (Sist oppdatert 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1664 Visninger
Når man klikker på Lag bruker i Employee så vil det opprettes en Visma.net bruker til de ansatte. I dag tildeles alle roller som er tilknyttet til lisensen når man klikker på Lag bruker. Dette har i en del tilfeller ført til at brukere får tildelt flere roller enn de egentlig skal ha. I denne artikkelen forklarer vi endringen som er gjort i forhold til rollegruppen Employee
Vis hele artikkelen
20-04-2023 14:48 (Sist oppdatert 20-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 280 Visninger
Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. 
Vis hele artikkelen
23-08-2018 15:29 (Sist oppdatert 07-03-2023)
 • 12 Svar
 • 1 liker
 • 6832 Visninger
Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på den delen som overstiger 750 000 kroner i lønnsinntekt fom. innteksåret 2023.  
Vis hele artikkelen
13-02-2023 08:50 (Sist oppdatert 02-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 798 Visninger
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall". Mer informasjon finner du i veiledning til a-meldingen.
Vis hele artikkelen
08-04-2020 16:02 (Sist oppdatert 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1692 Visninger
Lønnsart 16126 - Tilbakeføring av lønn opptjent før dødsfall
Vis hele artikkelen
01-03-2023 14:18 (Sist oppdatert 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 147 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer i Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.
Vis hele artikkelen
13-02-2023 08:51 (Sist oppdatert 23-02-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 762 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.
Vis hele artikkelen
05-03-2021 15:06 (Sist oppdatert 20-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1059 Visninger
Fra 2023 blir utdanningspermisjon og velferdspermisjon splittet i en lovfestet og en ikke lovfestet del. Velferdspermisjon bytter også navn til “Andre permisjoner”. Det medfører disse endringene, som du kan lese om i denne artikkelen:
Vis hele artikkelen
09-01-2023 23:30 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 696 Visninger
Enkelte kunder ønsker å ha en fraværskode for korttidsfravær som ikke rapporteres i A-meldingen. Denne må opprettes som en egen kode i Calendar. 
Vis hele artikkelen
18-01-2023 17:28 (Sist oppdatert 18-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 265 Visninger
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.
Vis hele artikkelen
02-01-2020 09:49 (Sist oppdatert 17-01-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 4170 Visninger
Pr. nå er det ingen automatisk overføring av feriepenger til neste år. Hvis den ansatte har feriepenger tilgode opptjent ifjor, så vil disse bli utbetalt i den måneden som er definert i ferieavtalen. For ansatte som ikke skal ha feriepengene utbetalt så er det på denne ansatt lagt inn en ferieavtale med utbetalingsmåned i desember.  Hvis den ansatte fortsatt ikke er tilbake i jobb i desember, så skal feriepengene overføres til neste år.
Vis hele artikkelen
11-01-2023 23:22 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 276 Visninger
Lønnsarter for å reversere feriepengeutbetaling
Vis hele artikkelen
11-01-2023 23:11
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 192 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du automatisk kan beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon.
Vis hele artikkelen
12-04-2021 13:33 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2265 Visninger
I noen tilfeller kan du oppleve at innsendt a-melding blir avvist. I dette brukertipset har vi tatt for oss noen kjente feilmeldinger, årsaker og hvordan det kan rettes.
Vis hele artikkelen
30-06-2022 14:52 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1164 Visninger
Her kan du lese alt om årsavslutning i Visma.net Payroll Kontroll og korrigering (Firmabil, Elektronisk kommunikasjon, AFP/OTP, Forsikringer) Halv skatt Avstemming (Avstemming i Altinn, rapporter i Payroll) Sammenstilling til inntekstmottaker Nytt år Overføring av feriedager
Vis hele artikkelen
07-12-2017 14:08 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 7 Svar
 • 2 liker
 • 7984 Visninger