Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
 I Visma.net Payroll er feriepengefunksjonaliteten automatisert. Dette medfører at i den måneden som er satt opp som feriemåned, vil Visma.net automatisk håndtere utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. For at dette skal bli korrekt er det nødvendig å sjekke innstillinger og parametre som ble satt ved oppstart av programmet.
Vis hele artikkelen
24-05-2018 11:46 (Sist oppdatert 02-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2368 Visninger
Med ambulerende virksomhet menes alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten drives, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen.   Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.
Vis hele artikkelen
03-05-2018 10:20 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1397 Visninger
Funksjonaliteten for fagforening er nå tilgjengelig for alle kunder. Her kan du lese mer om hvordan ta dette i bruk.
Vis hele artikkelen
24-04-2018 10:56 (Sist oppdatert 06-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1547 Visninger
Alle lønnsarter i Payroll som slutter på 0 i nummeret, er systemlønnsarter som vedlikeholdes av Payroll. Så dersom du har behov for å gjøre endringer på en slik lønnsart (bortsett fra å endre kontotype/konto), anbefaler vi at du tar kopi av lønnsarten og lager en egen.
Vis hele artikkelen
23-04-2018 11:58 (Sist oppdatert 17-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1054 Visninger
I Expense har du muligheten til å ta ut oversiktsrapporter for reiseregningene dine til enten Excel, PDF eller Word. 
Vis hele artikkelen
17-04-2018 09:42 (Sist oppdatert 18-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 777 Visninger
I Expense kan du ha en utleggstype hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Dette brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l
Vis hele artikkelen
13-03-2018 13:46 (Sist oppdatert 18-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 778 Visninger
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye fraværskoder dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
09-03-2018 14:55 (Sist oppdatert 24-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1400 Visninger
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet. Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig.
Vis hele artikkelen
09-03-2018 14:20 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1301 Visninger
En timeliste vil gi en leder/administrator en oversikt over registrert fravær og arbeidstid hos en bruker.
Vis hele artikkelen
07-03-2018 13:22 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1020 Visninger
For å få en oversikt over hva som er innberettet av arbeidsgiveravgift, skatt, innrapportert lønn, arbeidsforhold etc. kan man ta ut en kontrollrapport. Den kan også taes ut før du sender inn a-meldingen for å kontrollere at opplysningene stemmer. Tilbakemeldingsrapporten inneholder betalingsinformasjon og detaljert tilbakemelding om eventuelle feil på firma, skatt og ansatt
Vis hele artikkelen
06-03-2018 16:53 (Sist oppdatert 26-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 835 Visninger
Av og til har man behov for å kjøre en ekstra lønnskjøring, eller endre informasjon på en ansatt etter at lønnskjøring er bekreftet, eller at a-melding for perioden allerede er innsendt og godkjent. I denne artikkelen tar vi for oss 2 forskjellig scenarioer og viser hvordan du får innrapportert ekstra informasjon.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 16:21 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1205 Visninger
Når du bekrefter betalingen i den pågående lønnskjøringen, vil A-meldingen bli generert og klar til å sendes. Denne artikkelen forklarer hvordan du sender inn a-melding i Payroll, og henter tilbakemelding
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:58 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1259 Visninger
Dersom du opplever å få feil i a-meldingen, enten at den er avvist eller må kontrolleres, så må dette rettes før du kan sende inn en ny erstatningsmelding i samme periode.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:55 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1134 Visninger
 Alle lønnsarter som skal innberettes i a-meldingen må være avhuket Rapportering til a-meldingen for at de skal rapporteres inn i a-ordningen.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:14 (Sist oppdatert 27-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 849 Visninger
I tjenesten Employees, og under menyen Innstillinger > Selskapsinnstillinger > Generelt finnes det et avsnitt som heter Skatt/Virksomhetsnummer. Disse feltene har betydning for a-meldingen.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 14:56 (Sist oppdatert 25-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1133 Visninger
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. Se www.altinn.no for mer informasjon. Forespørsel av skattekortopplysninger og a-melding sender du elektronisk via Altinn. Les mer om hvordan du setter opp dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
06-03-2018 14:38 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2092 Visninger
Når man starter opp med Payroll (med overgang fra annet lønnssystem) legger man normalt inn startdato den første måneden man tar i bruk programmet, og at arbeidsforholdet er avsluttet i det gamle. Om den ansatte da ønsker å registrere egenmelding i Calendar vil det gi en feilmelding om at Mimimum ansettelsesperiode er 2 måneder, selv om den ansatte har vært ansatt i firmaet lenge før denne datoen.
Vis hele artikkelen
01-03-2018 13:40 (Sist oppdatert 27-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1012 Visninger
Når en  ansatt slutter skal sluttoppgjør og feriepenger utbetales, og denne artikkelen tar for seg hvordan du går fram i Payroll.
Vis hele artikkelen
28-02-2018 15:04 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2972 Visninger
Du må definere en arbeidsflyt i Approval. Den definerer regler for hvem som kan godkjenne de ansattes timelister.
Vis hele artikkelen
18-12-2017 08:27 (Sist oppdatert 06-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1535 Visninger
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike modulene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
19-09-2017 15:36 (Sist oppdatert 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2235 Visninger