Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Om du ønsker å manuelt innrapportere annen sats enn særavtalene så må du opprette en egen lønnsart for dette i Payroll
Vis hele artikkelen
03-10-2018 15:58 (Sist oppdatert 29-10-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1191 Visninger
Dersom den ansatte slutter i selskapet, så må du registrere dette i Payroll, da sluttdato må rapporteres inn med a-meldingen til ansatt-registeret.
Vis hele artikkelen
27-09-2018 14:07 (Sist oppdatert 03-10-2019)
 • 2 Svar
 • 2 liker
 • 1834 Visninger
Det er 2 ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar: Automatisk og Med godkjenner(e).
Vis hele artikkelen
17-09-2018 16:05 (Sist oppdatert 01-10-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1746 Visninger
Etter den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet  Employees / Oversikt , på hver person. Under fanen  Transaksjoner  kan du registrere  Faste  og  Variable transaksjoner  på den ansatte, i tillegg til  Inngående saldo  eller Hittil-verdier.
Vis hele artikkelen
27-08-2018 15:06 (Sist oppdatert 01-10-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2457 Visninger
Statens reiseregulativ for innenlands- og utenlandsreiser er endret. Ny avtale gjelder fra 01.01.2019.
Vis hele artikkelen
24-08-2018 12:18 (Sist oppdatert 18-09-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1420 Visninger
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endrer beløpet i feltet Månedslønn på den ansatte i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrere beløpet manuelt. 
Vis hele artikkelen
11-11-2020 13:34 (Sist oppdatert 11-11-2020)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 963 Visninger
SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn.  SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.
Vis hele artikkelen
26-08-2020 12:35 (Sist oppdatert 26-08-2020)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 706 Visninger
Når man skal aktivere integrasjonen mellom disse to systemene er det noen forutsetninger som ligger til grunn og noen ting man må gjøre før man aktiverer. Vi gjennomgår dette i listen under.
Vis hele artikkelen
18-05-2020 09:55 (Sist oppdatert 31-01-2022)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 2011 Visninger
Når ansatte har fravær som krever ytelser fra staten (NAV), må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om den ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Dette har hittil blitt gjort på papir, men fra 01.01.2019 må alle arbeidsgivere sende dette digitalt - enten ved å fylle ut et forhåndsdefinert skjema i Altinn eller ved sende det via lønnssystemet (integrert med Altinn).
Vis hele artikkelen
28-06-2019 14:56 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1938 Visninger
Visma eAccounting Payroll leveres med 2 standardavtaler for ferie, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Dersom du ikke kan benytte disse standardavtalene må du opprette en ny ferieavtale. Under Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger  ligger ferieavtalen som er standard for ditt selskap, og er den som ble valgt under onboardingen av firmaet.
Vis hele artikkelen
04-10-2018 14:47 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1273 Visninger
Om du ønsker å endre informasjon på en eksisterende ansatt kan dette gjøres under Employees - Oversikt.Her kan du endre adresse, etternavn, legge til informasjon vedrørende bil og fagforeninger, osv
Vis hele artikkelen
26-09-2018 15:25 (Sist oppdatert 03-10-2019)
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 747 Visninger
Når du får nye ansatte i firmaet ditt, må de også legges inn i Employees. Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter en ny ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-09-2018 17:20 (Sist oppdatert 24-10-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2508 Visninger
Før du kjører den første lønnsskjøringen bør du se gjennom oppsettet av lønnsslippen. Som standard er oppsettet forhåndsdefinert, men det kan være at du ønsker et annet oppsett.
Vis hele artikkelen
20-04-2018 14:44 (Sist oppdatert 25-09-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1112 Visninger
Det kan være behov for å avslutte faste transaksjoner på mange ansatte. Som for eksempel at det skal være et nytt fordelsbeløp på forsikring, eller at elektronisk kommunikasjon skal gis som gave. Du finner valget Masseoppdatering nede til venstre inne i Employees.
Vis hele artikkelen
04-05-2022 13:42 (Sist oppdatert 04-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 27 Visninger
Som standard har Payroll kun én lønnsart for Fastlønn. Denne bokfører mot en hovedbokskonto, men enkelte firmaer ønsker å bokføre fastlønn på forskjellige hovedbokskontoer for forskjellige ansatte. Denne artikkelen beskriver hvordan dette kan gjøres. 
Vis hele artikkelen
06-04-2022 13:51 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 44 Visninger
For enkelte firmaer er det ønskelig at fastlønn og andre faste transaksjoner blir kostnadsført på forskjellige kostnadsbærere (avdeling, prosjekt mv).  MERK! Det er kun mulig å velge én kostnadsbærer. Dvs. det er ikke mulig å fordele både på avdeling og prosjekt. Les mer om dette i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
06-04-2022 10:47 (Sist oppdatert 06-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 67 Visninger
En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn, oppgrossing, for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 15:18 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 81 Visninger
Du kan oppleve å få feilmeldingen når  du skal bekrefting/sending av betaling eller ved bekrefting av FNO rapport i eAccounting Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2022 16:29 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 88 Visninger
Dersom din virksomhet benytter seg av en Bilpoolordning for den ansatte, kan dette nå rapporteres fra eAccounting Payroll. 
Vis hele artikkelen
17-02-2022 10:31 (Sist oppdatert 17-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 83 Visninger
Du kan sette opp Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.
Vis hele artikkelen
09-02-2022 15:07 (Sist oppdatert 02-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 207 Visninger