Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma eAccounting Payroll og Expense

Sorter etter:
Dersom Altinn har driftsproblemer idet du sender inn en bestilling på skattekort, vil ikke forespørselen bli behandlet, selv om Altinn er opp og går igjen. Du må derfor bestille skattekort på nytt, og dette må gjøres via en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
06-01-2022 23:13 (Sist oppdatert 06-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 166 Visninger
Vi får en del spørsmål i forhold til hvordan registrering av utbetalinger under grensen for oppgaveplikt gjøres, og tar for oss dette i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
04-01-2022 12:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 129 Visninger
Når arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltaket "varig tilrettelagt arbeid" og mottar lønn fra arbeidsgiver skal dette innberettes med tilleggsopplysningen "Lønn ved arbeidsmarkedstiltak" i a-meldingen.  
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:51 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 149 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte. Denne funksjonen er foreløpig i en betaversjon. Det innebærer at vi fortsatt jobber med å forbedre ytelsen på rutinen, samt at det kan forekomme visningsfeil i Employees etter at lønnen er oppdatert (løses ved å oppdatere bildet). 
Vis hele artikkelen
30-12-2021 16:46 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 115 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:59 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 139 Visninger
Du kan benytte lønnsart 10090 - Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.
Vis hele artikkelen
30-12-2021 15:58 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 160 Visninger
Du kan nå sende inntektsmeldingen til Altinn fra eAccounting Payroll. I første versjon er det kun støtte for å sende inntektsmelding for sykefravær. I neste versjon vil det bli åpnet for foreldrepenger.
Vis hele artikkelen
10-12-2021 08:50 (Sist oppdatert 10-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 291 Visninger
For Visma eAccounting Payroll tilbyr vi ingen lagringstjeneste etter man har sagt opp sitt abonnement i dag. Det innebærer at dataene man registrere i Payroll vil slettes i henhold til gjeldende avtalevilkår og GDPR regler. Derfor anbefaler vi kunder å hente ut de dataene de måtte ha behov for før abonnementet deres utløper.   Da de fleste data tilknyttet selve lønnen innrapporteres via A-meldingen kan man også senere hente ned A07 fra Altinn.no og se hva som er innrapportert på de forskjellige a-meldingskodene. Uavhengig av dette kan det være fordelaktig å hente ut noen forskjellige rapporter fra Visma eAccounting Payroll.   Fra modulen Payroll anbefales følgende rapporter:   Utbetalinger per ansatt/lønnsart Avstemming av A-melding mot regnskap Feriepenger Sammenstilling til inntektsmottaker Lønnslipper for alle ansatte inneværende år (dette kan ansatte hente selv ved å logge på løsningen) Dersom det er benyttet time og fraværsføring kan følgende rapporter være fordelaktig å ta vare på:   Fleksitid Overtid til avspasering Feriesaldo Alle registreringer Denne kan lastes ned til Excel og man kan velge å ta med alle registreringer gjort av alle ansatte. Personalliste (Dersom man er i en bransje som er underlagt krav om å kunne fremvise denne)   Dersom det er benyttet utlegg -og reiseregninger fra Expense modulen kan eksporten “Transaksjonsoversikt” være aktuell å ta vare på. Denne finnes under Rapporter - Reiseregning og Transaksjonsoversikt i Expense. Det kan også være nyttig å ha en kopi av alle reiseregningene også. Her kunne til eksempel alle ansatte hentet ut sine i PDF og man samlet de ett sted.
Vis hele artikkelen
08-12-2021 13:34
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 166 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 åpner for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse til de ansatte som gave. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Du finner mer informasjon i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
07-12-2021 11:49 (Sist oppdatert 07-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 216 Visninger
eAccounting Calendar leveres med en fraværskode for Ferie som benyttes i fraværsregistreringen for ansatte. Denne fraværskoden reduserer den ansattes feriesaldo tilsvarende en hel arbeidsdag. Dersom du som arbeidsgiver ønsker å tillate ansatte å ta ut ferie deler av arbeidsdagen, kan  du opprette en ekstra fraværskode for dette.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 16:09 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 243 Visninger
Nå kan du registrere og rapportere  Maritime Arbeidsforhold  fra eAccounting Payroll; og det er også  kommet støtte for disse ameldingskodene: Tilleggsopplysning: Lott & Hyre  Tilleggsopplysning:  Opptjent på hjelpefartøy Skattekort:  Særskilt fradrag for Sjøfolk
Vis hele artikkelen
05-11-2021 15:12 (Sist oppdatert 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 251 Visninger
Under Calendar - Arbeidstid - Arbeidstidsoppsett kan du legge opp flere maler for arbeidstiden.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 14:36 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 183 Visninger
HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for eAccounting Payroll og Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. Alle kunder får automatisk aktivert HRM Analytics når de kjøper eAccounting Payroll. Det finnes 2 roller som gir tilgang til tjenesten: HRM Analytics Payroll/HR Administrator og HRM Analytics manager
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:42 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 308 Visninger
Fra 1. januar ble det gjort flere endringer på lønnsarter i eAccounting Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.
Vis hele artikkelen
03-11-2021 10:43 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 343 Visninger
Hvis det er trukket og innrapportert utleggstrekk for restskatt i A-meldingen og dette er feil, må det korrigeres. Fremgangsmåten for å korrigere dette kan du lese mer om i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
20-10-2021 16:11 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 221 Visninger
Når man har Expense med integrasjon mot Payroll, så er det konteringen på lønnsartene i Payroll som bestemmer konteringen på utlegget. Alle standard utleggstyper i Expense blir automatisk koblet mot lønnsarter som er kontert på en bestemt måte.Dersom man ønsker å opprette en ny utleggstype som konteres annerledes enn standard Expense lønnsarter, må man da først opprette en ny lønnsart med den ønskede konteringen, før man oppretter utleggstypen og kobler den nye lønnsarten mot denne.
Vis hele artikkelen
20-10-2021 15:52 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 195 Visninger
I den nye grensesnittet til Payroll NextGenPay har du mulighet for å forhåndsvise a-melding før du bekrefter/sender betaling til banken. Du vil også kunne se om det blir generert retro a-meldinger i kjøringen.     Her finner du den nye Beta-versjonen av Payroll:
Vis hele artikkelen
15-10-2021 13:30 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 456 Visninger
Flere fagforeninger kan ta imot trekkliste via formatet "Winorg". Ta kontakt med de(n) fagforeningen(e) du sender trekkliste til for å høre om de benytter dette formatet. Gjør de det kan du følge dette brukertipset for å få laget en fil som kan lastes opp hos Winorg.
Vis hele artikkelen
15-10-2021 10:25 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 178 Visninger
En person som er skattepliktig bosatt i en kommune som grenser fra Sverige/Finland til Norge, og som utfører lønnet arbeid i en virksomhet (kommune) i Norge som grenser til det samme landet, defineres som grensegjenger . Disse ansatte får eget skattekort og lønnen/ytelser skal innberettes på særskilt kode (lønnsart).
Vis hele artikkelen
13-10-2021 09:41 (Sist oppdatert 13-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 197 Visninger
Bilaget som overføres som standard fra eAccounting Payroll inkluderer kun informasjon om kontoer som er knyttet til lønnsarter. Da bilaget ikke inneholder betalingskonto må du selv avstemme betalingene manuelt i regnskapet. 
Vis hele artikkelen
07-10-2021 15:08 (Sist oppdatert 07-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 338 Visninger