Mine områder
Hjelp

Ferie - deler av arbeidsdag - delvis feriedag

15-09-2021 08:11 (Sist oppdatert 20-09-2021)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1856 Visninger

Visma.net Calendar leveres med en fraværskode for “Ferie” som benyttes i fraværsregistrering for ansatte. Denne fraværskoden reduserer den ansattes feriesaldo tilsvarende en dag.

Dersom du som arbeidsgiver ønsker å tillate ansatte å ta ut ferie deler av arbeidsdagen, kan  du opprette en ekstra fraværskode for dette.

Fraværskode

Opprette en ny kode under Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Velg  “Kopier fra eksisterende” og velg koden "Ferie", da får du med deg innstillinger som er definert på den valgte koden.  Gi koden et passende navn, f.eks.  “Ferie - del av dag”.

Kopiere kodeFerie.JPG

 

Du har nå opprettet en ny fraværskode som er identisk med koden “Ferie”.

FeriekodeDelvisdag.JPG

I oppsettet av fraværskoden “Ferie - del av dag” må du gjøre noen justeringer slik at den kan benyttes for deler av dagen. Fraværskoden “Ferie” har bl.a. en innstilling som tilsier “Bare gyldig for hel dag”, og den må fjernes. Et tips kan være å sette på innstilling for “Mulig å registrere i prosent” og “Mulig å registrere i timer”, som gir en valgfrihet i selve registreringen senere.

 

Under “Terskel” må vi endre “Enhet på lønnsart” fra å være “Arbeidsdag 1:1” til å være “Arbeidsdag %” for alle kontroller.

FerieDelvTerskel.png


Registrering og feriesaldo

Ved registrering kan de ansatte nå benytte koden “Ferie - del av dag” for å registrere ferie for den ansatte.

DelvisFerieKal.png

 

I oversikten under Calendar|Rapporter |Feriesaldo vil du nå se at den ansatte har registrert delvis feriedager.

FerieOversiktHalvdag.JPG

 

Den ansatte vil se samme informasjon under “Tid & Fravær” i mobilapplikasjonen “Visma Employee” og i Visma.net under modulen “Calendar.

 

Ansatte som er satt opp med "Løpende trekk av ferie" vil bli trukket for delvis dag, (dagslønn * fraværsgraden som er valgt).

Spørsmål til support

  • Er det mulig for firmaet å sette at det kun skal kunne registreres halv dag og ikke en kvart dag?
    Nei det er ikke mulig pr. nå å sette slike krav, så hvis det er gjort en registrering som bryter med ditt firmas retningslinjer, må godkjenner avise feriesøknaden. 

Relaterte brukertips

Hvordan se oversikt over feriedager tilgode / brukt på de ansatte

Feriedager på ansatt i deltidsstilling

Feriedager ved oppstart av Visma.net Payroll

Hvordan kan jeg som ansatt se feriedager tilgode

Ferieavtale

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"