Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:53 )
Eline Karlshaugen
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 996 Visninger

Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net ERP.

Avslutte perioder

 

Når du er ferdig med alle føringene for et år bør du lukke alle periodene i dette året. Dette forhindrer at det kan føres mer på året. Ideelt sett bør man lukke perioder fortløpende. 

 

Det er mulig å avslutte hver modul separat. Dette kan være nyttig hvis man skal stenge for fakturering, men fortsatt være åpen for hovedbokstransaksjoner f.eks. Følgende moduler har et eget skjermbilde kalt Avslutt regnskapsperioder

 

- Hovedbok (GL50300S)

- Leverandørreskontro (AP506000)

- Kundereskontro (AR509000)

- Lager (IN509000) 

- Bankstyring (CA506000)

- Driftsmidler (FA509000)

 

Hvis ikke dette er relevant kan du avslutte periodene for alle moduler på Avslutt regnskapsperioder under Hovedbok (GL50300S). 

 

Tips: Før du avslutter periodene anbefales det å gå gjennom sjekklisten under (du kan hoppe over det som ikke er relevant for deg). 

 

Avslutt regnskapsperioder.png

 

For å avslutte periodene markerer du relevante perioder og klikker Avslutt perioder. Klikk deretter Ja på meldingen som kommer opp.  

 

Avslutt regnskapsperioder 2.png

 

Hvis du får melding om at det finnes dokumenter som ikke er oppdatert kan du klikke på Uoppdaterte dokumenter. Her vil du få en oversikt over disse. Bilagene må enten oppdateres eller slettes før du kan stenge perioden.

 

Merk: Dersom du har avsluttet en periode og trenger å føre tilleggsposteringer på denne er det mulig å åpne opp for dette i skjermbildet Hovedboksinnstillinger (GL102000). 

 

Her huker du av for Tillat postering på avsluttede perioder

Merk: Husk å fjerne denne haken igjen etter at posteringene er utført.

 

Hovedboksinnstillinger.png

 

"Hjelpekontoer" i systemet

 

Gjennom året vil du hele tiden ha kontroll på om du har et overskudd eller et underskudd i firmaet ditt. Dette vises fortløpende som et tall på balanserapporten (i tillegg til på resultatrapporten) selv om det ikke er gjort posteringer her. Som standard er denne kontoen 2070.  På Hovedboksinnstillinger (GL102000) ser du hvilken konto som er valgt for dette i feltet Konto for nettoinntekt hittil i år. Her finner du også Konto for fri egenkapital. Denne kontoen brukes for å vise udisponert resultat fra året før. Som standard er denne kontoen 2090. 

 

Hovedboksinnstillinger 3.png

 

Merk: hvis du ikke bokfører årets resultat (f.eks mellom 8960 og 2050) vil systemet automatisk vise saldoen på 2070 det ene året som saldo på 2090 det neste. Hvis du f.eks har en saldo på 200 000 på 2070 ved utgangen av 2017 vil dette vises som 200 000 på 2090 ved inngangen til 2018. Hvis du bokfører årets resultat som normalt vil 2090 være 0. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen

 

 

Se også

 

Bankavstemming

Avstemme kundereskontro mot hovedboken

Avstemme leverandørreskontro mot hovedboken