Mine områder
Hjelp

Årsavslutning i Visma.net Financials

02-10-2015 01:17 (Sist oppdatert 23-09-2022)
  • 7 Svar
  • 3 liker
  • 8272 Visninger

Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.

Avslutte perioder

 

Når du er ferdig med alle føringene for et år bør du lukke alle periodene i dette året. Dette forhindrer at det kan føres mer på året. Ideelt sett bør man lukke perioder fortløpende. 

 

Det er mulig å avslutte hver modul separat. Dette kan være nyttig hvis man skal stenge for fakturering, men fortsatt være åpen for hovedbokstransaksjoner f.eks. Følgende moduler har et eget skjermbilde kalt Avslutt regnskapsperioder

 

- Hovedbok (GL50300S)

- Leverandørreskontro (AP506000)

- Kundereskontro (AR509000)

- Lager (IN509000) 

- Bankstyring (CA506000)

- Driftsmidler (FA509000)

 

Hvis ikke dette er relevant kan du avslutte periodene for alle moduler på Avslutt regnskapsperioder under Hovedbok (GL50300S). 

 

Tips: Før du avslutter periodene anbefales det å gå gjennom sjekklisten under (du kan hoppe over det som ikke er relevant for deg). 

 

Avslutt regnskapsperioder.png

 

For å avslutte periodene markerer du relevante perioder og klikker Avslutt perioder. Klikk deretter Ja på meldingen som kommer opp.  

 

Avslutt regnskapsperioder 2.png

 

Hvis du får melding om at det finnes dokumenter som ikke er oppdatert kan du klikke på Uoppdaterte dokumenter. Her vil du få en oversikt over disse. Bilagene må enten oppdateres eller slettes før du kan stenge perioden.

 

Merk: Dersom du har avsluttet en periode og trenger å føre tilleggsposteringer på denne er det mulig å åpne opp for dette i skjermbildet Hovedboksinnstillinger (GL102000). 

 

Her huker du av for Tillat postering på avsluttede perioder

Merk: Husk å fjerne denne haken igjen etter at posteringene er utført.

 

Hovedboksinnstillinger.png

 

"Hjelpekontoer" i systemet

 

Gjennom året vil du hele tiden ha kontroll på om du har et overskudd eller et underskudd i firmaet ditt. Dette vises fortløpende som et tall på balanserapporten (i tillegg til på resultatrapporten) selv om det ikke er gjort posteringer her. Som standard er denne kontoen 2070.  På Hovedboksinnstillinger (GL102000) ser du hvilken konto som er valgt for dette i feltet Konto for nettoinntekt hittil i år. Her finner du også Konto for fri egenkapital. Denne kontoen brukes for å vise udisponert resultat fra året før. Som standard er denne kontoen 2090. 

 

Hovedboksinnstillinger 3.png

 

Merk: hvis du ikke bokfører årets resultat (f.eks mellom 8960 og 2050) vil systemet automatisk vise saldoen på 2070 det ene året som saldo på 2090 det neste. Hvis du f.eks har en saldo på 200 000 på 2070 ved utgangen av 2017 vil dette vises som 200 000 på 2090 ved inngangen til 2018. Hvis du bokfører årets resultat som normalt vil 2090 være 0. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen

 

 

Se også

 

Bankavstemming

Avstemme kundereskontro mot hovedboken

Avstemme leverandørreskontro mot hovedboken

Kommentarer
Helga-Lise
CHAMPION *
av Helga-Lise

Kommer da inngående saldo automatisk med på aktuelle poster (bankkontoer, leverandør, kundefordringer..) i påfølgende regnskapsår? Dette uavhengig av når man har opprettet nytt regnskapsår?

seriksen
CHAMPION *
av seriksen

Vi har problemer med at saldo på konto 2070 ikke tilsvarer saldo på konto 2090 påfølgende år. Hva kan være årsaken til dette? 
Differansen skaper avvik i balansen vår. 

Truls-PCSS
PARTNER
av Truls-PCSS

Vi har hatt problem med feil saldo på konto 2090 hos noen kunder. Vi har da kjørt rutinen "Regenerer hovedbokssaldo". Det løste problemet.

seriksen
CHAMPION *
av seriksen

Takk for svar @Truls-PCSS
Kjørte dere denne rutinen for periode 12 eller periode 1? 
 

Truls-PCSS
PARTNER
av Truls-PCSS

Periode 1.  Kjørte først for periode 12, men da skjedde det ikke stort.

Helga-Lise
CHAMPION *
av Helga-Lise

Er "Regenerer hovedboksaldo" noe vi kan gjøre selv? Ser det er en funksjon i systemet som heter det. Bør vi gjøre dette etter at vi har avsluttet 2021 eller før?  Vi har har saldo fra 2020 inn i 2021.. har betalt partner flere ganger for å hjelpe oss, men de får det ikke helt til. 

Helga-Lise
CHAMPION *
av Helga-Lise

Svarer på mitt eget spørsmål: Ja, "regenerer hovedboksaldo" kan man gjøre selv, og ikke via partner...

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"