avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 763 Visninger

 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 

Det er mulig å splitte innbetalingen mot dokumenter på samme kunde, annen kunde, leverandører og bankstyring.

Viser først et eksempel hvor innbetalingen gjelder to åpne fakturaer på en og samme kunde. Faktura 000014 på kr 10000,- og faktura 000015 på kr 4000,-

split1.png

 

Du har mottatt en innbetaling på kr 14000,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot de to åpne fakturaene som innbetalingen gjelder. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". I dette skjermbildet vises innbetalingen.

split2.PNG

 

Du skal nå opprette betalingsbilag og matche mot fakturaene. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul = "Kundereskontro", velg kunden det gjelder og Dokumenttype = "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000015 på kr 10000,-.

split3.png

 

Da gjenstår kr 4000,- som ikke er matchet mot noen fakturaer enda.

Velg knappen "Del opp" for å opprette resterende betalingsbilag og matching.

split4.png

 

 Betalingen splittes og du får en egen betalingslinje for restsummen. Når du går til den nye linjen, vises faktura 000014 og du kan aktivere feltet "Match" for å linke resterende del av betalingene til faktura 000014. Velg "Behandle" for å oppdatere. 

split5.png

 

Reskontro viser da at betaling 400004 er opprettet på kr 10000 og matchet mot faktura 000015. 

Betaling 400005 er opprettet på restbeløpet, kr 4000,-, og matchet mot faktura 000014.

split6.png

 

 

Vi viser et annet eksempel hvor du har mottatt en betaling som gjelder innbetaling av faktura til to forskjellige kunder og en kreditnota fra leverandør.

Du har mottatt en innbetaling på kr 1900,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot to åpne fakturaer på henholdsvis kunde 10009 og 10010 og kreditnota fra leverandør 50003. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". Her vises innbetalingen.

splt10l.png

 

Vi skal opprette betaling for den første fakturaen. Det gjør du via  fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder - her kunde 10009 - og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000011 på kr 400,-. Velg knappen Del opp.

splitt11.PNG

 

 Nå gjenstår det kr 1500,- som skal fordeles. Stå på linjen som viser restsummen på kr 1500,-. Velg "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder (i vårt eksempel kunde 10010) og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000012 på kr 500,-. Velg knappen "Del opp".

split12.PNGNå gjenstår kr 1000,-. Denne gjelder innbetaling av kreditnota fra leverandør og skal matches mot kreditnota.  Stå på linjen som viser restsummen på kr 1000,-. Velg "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Leverandøreskontro", leverandøren det gjelder (i vårt eksempel leverandør 50003) og dokumenttype "Inngående kreditnota". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne kreditnotaer på denne leverandøren. Vi velger kreditnota 000013 på kr 1000,-.

Nå er ikke knappen "Del opp" tilgjengelig fordi du har fordelt hele betalingen.

split13.PNG

Oppdater ved å velge "Behandle". Da blir det opprettet tre betalingsbilag og dokumentene det er matchet mot blir avsluttet.

 

NB!

I forbindelse med bankavstemming vil det vises en samlesum på kontoutdraget fra bank, mens på hovedbokskontoen i Visma.net ERP vieses som tre betalinger. Dette er greit å være klar over.