Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Eline Karlshaugen
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1298 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer

Før du setter i gang

Purringtekst

Betalingsvarsel per dokument

Klargjør betalingsvarsel

Betalingsvarsel per kunde

Reprint av tidligere betalingsvarsel

 

Før du starter opp med betalingsvarsler i systemet, må du sette opp innstillinger for hvordan dette skal utføres. Gå på Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Kundeinnstillinger.

 

Forklaring på feltene og valgene du har i kundeinnstillinger:

Prosess for betalingsvarsel: Per dokument eller per kunde. Dersom du velger det per dokument, vil du få de ulike varslingsnivåene på egne purringer. Du har også mulighet for å sende purring på kun et dokument. Dette håndteres via betalingsvarsel etter at purringen er generert. Dersom du ikke huker av for Oppdater automatisk betalingsvarsler, vil du også få mulighet for å fjerne dokumenter som du ikke ønsker å få med på purreforslaget.

Oppdater automatisk betalingsvarsler: Huker du av her, vil ikke purringen kunne redigeres før du skriver den ut. Det vil likevel være mulig å annullere purringen.

Inkluder andre ubetalte dokumenter: Dersom dette er krysset av, vil du også få med andre utestående poster som ikke er forfalt i et eget felt på purringen.

Purregebyr vare: Dersom du ønsker å ha med purregebyr, må du opprette en vare under Kundereskontro-Vedlikehold-Ikke lagerførte varer. Her legger du på hvilken salgskonto purregebyret skal bokføres til.

 

Oppdater automatisk purregebyrdokumenter: Hukes dette av, oppdateres purregebyret som et eget fakturabilag. Dersom dette hukes av, linkes fakturaen og purregebyrfakturen til betalingen.

Varslingsnivå: På linjene her legger du til hvor mange nivåer du ønsker av purringer. Du setter også opp hvor mange dager etter forfall de ulike purringsnivåene skal komme opp.

Dager til avgjørelse

Purregebyr: I feltet her legger du til purregebyrbeløpet.

Tekst-nummer.: I dette feltet legger du til purretekst som skal komme opp på purringen.

Tekst

Selve dokumentteksten legger du til under Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Dokumenttekster.


Her legger du inn navn og selve purreteksten du vil ha på betalingsvarselet.

 

For at en kunde/dokument skal komme opp på purreforslag, må du huke av for at du sender betalingsvarsel på epost eller for at du skriver ut betalingsvarsel inne på selve kunden.

Gå på kundereskontro-Arbeidsområde-Vedlikehold-Kunder


Det kan også settes opp standard utskrifts- og e-postinnstillinger på kundeprofilen. På den måten sikrer du at alle kunder du oppretter, skal purres. Deretter gjør du individuelle tilpasninger på kunden basert på om det skal på epost eller til skriver.

 

Betalingsvarsel per dokument

Dersom du ønsker å kjøre purringer per dokument, har du mulighet til å kjøre purringer per varslingsnivå eller per faktura. Dette gjøres på følgende måte:

På kundeinnstillinger setter du per dokument i feltet prosess for betalingsvarsel. Ikke huk av for oppdater automatisk betalingsvarsler, da vil du kun få mulighet til å skrive ut per purringsnivå, ikke per faktura.

 

Klargjør betalingsvarsel

Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og Betalingsvarsel.

I dette bildet har du mulighet til å filtrere på kundeprofil, kunde og dato. I tillegg kan du velge betalingsvarselnivå, dvs. du kan velge om du bare skal vise 1.-, 2.- eller 3.-gangspurringer eller alle forfalte dokumenter.

Siden vi har valgt at dette skal genereres per dokument, vil du se at samme kunde vises flere ganger, med forskjellige purrenivåer. I eksempelet under behandles kun 1. varslingsnivå. Huk av for de purringene som skal kjøres og trykk Behandle.

 

Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og betalingsvarsel-Skriv ut/oppdater betalingsvarsel.

Marker kunden du ønsker å redigere og trykk på Vis betalingsvarsel.

Her kom det opp to fakturaer som forslag. Dersom du kun ønsker å purre en av disse, markeres den som skal bort og trykk på slettekrysset.

Knappen opphev brukes dersom posten aldri skal purres. Fakturaen vil da få innstilling om at den ikke skal purres. Dette kan du også sette manuelt på fakturaer og fjerne fra fakturaer ved å gå inn på Kundereskontro-Arbeidsområde-Registrering-Faktura. Hent frem den fakturaen dette gjelder og trykk på fanen for regnskapsdetaljer-informasjon betalingsvarsler.

Når forslaget inneholder fakturaen som skal purres, kan du trykke oppdater fra dette bildet eller lagre og lukk og deretter oppdater fra forrige bilde.

Etter at purringen er oppdatert, blir Skriv ut-knappen tilgjengelig og du kan skrive ut purringen din.

 

Betalingsvarsel per kunde

Du har mulighet for å kjøre ut betalingsvarsler per kunde.

På denne type betalingsvarsel vil du få opp flere varslingsnivåer på samme purring.

Gå på Konfigurasjon-Innstillinger-Kundeinnstillinger.

Sett Prosess for betalingsvarsel per kunde.

Når denne innstillingen er satt, vil krysset for oppdater automatisk betalingsvarsler bli satt. Dette betyr at du ikke kan fjerne enkeltfakturaer fra Purreforslaget, men du kan annullere forslaget.

Gå deretter på klargjør betalingsvarsel. I dette bildet vil kundene nå kun komme opp en gang. Marker de kundene du ønsker å purre, og trykk på behandle-knappen.

 

Deretter går du på Skriv ut/oppdater betalingsvarsler.

Fra dette bildet kan du behandle, da blir purringen oppdatert. Du kan også vise betalingsvarselet så ser du hvordan det ser ut før du oppdaterer.

Her vil du se at det er fakturaer fra ulike nivå. Her kan du annullere hele purringen dersom du ikke ønsker å kjøre den ut.

 

I feltet referansenummer for gebyr vil du se at det har blitt laget et bilagsnummer for purregebyret.

Dette bilaget er balansert, men ikke oppdatert. Dette går du manuelt inn og oppdaterer i etterkant i fakturaregistreringsbildet. 

 

Reprint av tidligere Betalingsvarsel

Ønsker en kunde å få tilsendt et batelingsvarsel på nytt, kan du gjøre dette på følgende måte:

Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og Betalingsvarsel-Skriv ut/oppdater betalingsvarsler.

Huk av for vis alle og sett hvilken startdato og sluttdato purringen er innenfor.

 

Her kan du huke av for den du ønsker å skrive ut og deretter trykke på behandle.

Du har også muligheter for å annullere tidligere purringer slik at varslingsnivået settes tilbake et statusnivå. Dette gjør du ved å trykke på Vis betalingsvarsel og deretter annuller.

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Jeg får opp feilmelding "feil konto veri 9704" Feil hovedbok, kontoen er inaktiv. Hvordan løser jeg dette?

Dette gjelder når jeg skal behandle varsler under skriv ut/ oppdater betalingsvarsler

Hei,

 

Det høres ut som en konto (trolig egendefinert konto) på kontoplanen med Kontonr 9704 (ikke konto) ikke har hake for aktiv.

 

 

Gitt at dette ikke hjelper anbefaler jeg at du kontakter oss her.

 

Beste hilsen

Knut Andreassen

Visma.net ERP