Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Knut Andreassen1 VISMA ‎16-05-2018 14:07 )
Kjersti Skramstad Lauritzsen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 613 Visninger

 

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om mva.

 

Etter nye mva regler var det en del endringer som man måtte gjøre for at dette skulle bli riktig i forhold til Skattemelding for merverdiavgift i 2017. Denne artikkelen forsøker å forklare litt rundt mva behandling i systemet i tillegg til at den skal forklare hvordan du må gjøre for å korrigere dersom det er gjort feil.

Avgiftssone + Avgiftskode = Avgiftsnummer

I Financial er det veldig viktig at man har riktig kobling Avgiftssone (på kunden og leverandøren) og Avgiftskode på linjenivå på den inngående og utgående fakturaen. Disse to er igjen koblet mot et avgiftsnummer. På avgiftsnummeret ligger innstillingene for blant annet sats, hovedbokskontoer og ikke minst hvilket punkt på avgiftsoppgaven dette skal vises. Bruker man en kombinasjon av avgiftskode pluss avgiftssone som ikke er knyttet mot noe avgiftsnummer vil det ikke bli beregnet noe mva, verken på fakturaen eller på avgiftsoppgaven. Derfor der det veldig viktig at kombinasjonen er riktig på fakturaen.

Avgiftssonen fra kunden vises under regnskapsinnstillinger og i feltet avgiftssone på kunden.

 

 

Avgiftskoden legges på linjenivå:

Det er veldig viktig å sjekke at fanen Avgiftsdetaljer viser riktig .Ligger det ikke noe her kommer det heller ikke noe på avgiftsoppgaven.

Avgiftsnummer. (Avgiftsbehandling-Arbeidsområde-Vedlikehold_Avgifter)

Avgiftsnummer er forhåndsdefinert i systemet på lik linje med avgiftskode og avgiftssone. Under fanene kategori og soner er knytningen Avgiftskoder og avgiftssone.

 

I tabellen under står det forklart hvilken kombinasjon avgiftskode/avgiftssone som må være på et bilag for at det skal vises på et gitt punkt i avgiftsoppgaven.

Denne bør du skive ut og bruke aktivt under føring.

Behandle Avvik i forbindelse med at gamle og nye koder er brukt i overgangen ny mva oppgave mot ulike kombinasjoner av avgiftskoder/avgiftssoner.

Punktene under omhandler både inngående og utgående fakturaer.

 

 

1. Gammel avgiftssone/Gammel avgiftskode 25% mva.

Avgiftssone 01 pluss avgiftskode 01 = avgiftsnr.01

Avgiftsnummer 01 er koblet mot riktig rappportgruppe fra 01.01.2017 .

Siden det ikke blir noen SAF-T rapportering for 2017 trenger man ikke korrigere disse transaksjonene da det kommer riktig ut på avgiftsoppgaven.

Trenger ikke korrigere.

2.      Gammel avgiftssone/Ny avgiftskode

Avgiftssone 01 fordi den ikke er byttet på kunden pluss avgiftskode 3

Dette blir også riktig på avgiftsrapporten da de begge ligger koblet mot avgiftsnr. 01 som har riktig henvisning på avgiftsoppgaven.

Trenger ikke korrigere.

3.   Ny avgiftssone/Gammel avgiftskode.

Avgiftssone 04 pluss avgiftskode 01 = ingen avgiftsdetaljer.

Ingen føring mot mva konto i regnskapet.

Må korrigeres ved å kreditere fakturaen, for deretter å lage ny med ny avgiftskode.

 

Avgiftsdetaljer er tomt pga at det ikke er et avgiftsnummer som har kobling mot denne avgiftssonen pluss avgiftskode.

 

 

Korrigering

 

Siden fakturaen har blitt generert uten mva, må den krediteres og deretter faktureres på nytt med Ny avgiftssone slik at kunden få riktig faktura. Dette kan ikke bare korrigeres i regnskapet.

4.     Gammel eller ny avgiftssone/Ny eller gammel avgiftskode hvor det ikke er kobling mot avgiftsnr.

Dersom du bruker en kombinasjon av avgiftssone/avgiftskode som ikke genererer noe avgiftsnummer vil det ikke bli generert noe mva i systemet. Det kommer heller ingen mva på fakturaen og salgsdokumentet er feil. Det er derfor ingen annen mulighet enn å kreditere fakturaen og deretter fakturere på nytt med riktig avgiftsnummer/sone.

Har du brukt feil avgiftskode i forhold til hvor det skal vises på avgiftsoppgaven vil det også bli feil.Det er mange scenarioer her i forhold til hvordan fakturaer er ført, så du må kontrollere at det er brukt de riktige avgiftskodene selv. Denne artikkelen er ment som en støtte for å finne ut av hvor du kan finne feil.

Andre scenarioer:

Kopiering av salgsordre fra 2016 til 2017

Kunden har fått endret avgiftssonen til riktig i 2017. Dette er sone 04.

Salgsordren fra 2016 ser slik ut på avgiftsdetaljer:

Hvis denne kopieres til 2017 og avgiftskoden på linjen endres til ny avgiftskode 3 så hentes det opp riktig avgiftsnummer, men det gamle blir også stående og dette kommer dobbelt på avgiftsoppgaven.

 

For å løse dette må du først kreditere fakturaen og deretter registrere den på nytt manuelt fra Financial ved å registrere linjene manuelt.

Rapport som brukes ved avstemming mva rapport:

Avgifter-Arbeidsområde-Forespørsel-Avgiftsrapport detaljer. 

Et tips her er å flytte kolonnene avgiftskoder, avgiftssone og avgiftsnummer ved siden av hverandre. Da ser du hva som har blitt ført mot de forskjellig kodene. Avgiftsnummer kolonnen sier hvilket punkt dette er på avgiftsoppgaven. De nye avgiftsnummerene har samme nummer som feltert på skattemeldingen. Haker du av for vis transaksjoner uten avgiftsnummer får du opp alle kontier som det er ført på. Da kan du sette filter utifra kontoer. Ligger det blankt i feltet avgiftsperiode vises ikke posten på avgiftsoppgaven.

 

 

Bidragsytere